UnrealI.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

[Public]

Object=(Name=UnrealI.DarkMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealI.KingOfTheHill,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealI.FlakCannon,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.GESBioRifle,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Razorjack,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Rifle,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Minigun,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Quadshot,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.FemaleTwo,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Kobieta 2")

Object=(Name=UnrealI.MaleOne,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Mężczyzna 1")

Object=(Name=UnrealI.MaleTwo,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Mężczyzna 2")

Object=(Name=UnrealI.SkaarjPlayer,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Szturmowiec Skaarj")

Object=(Name=UnrealI.FemaleTwoBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Kobieta 2")

Object=(Name=UnrealI.MaleOneBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Mężczyzna 1")

Object=(Name=UnrealI.MaleTwoBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Mężczyzna 2")

Object=(Name=UnrealI.SkaarjPlayerBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Szturmowiec Skaarj")

Object=(Name=UnrealI.NaliPlayer,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Nali")

Object=(Name=UnrealI.NaliPlayerBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Nali")

Preferences=(Caption="Tryby gry",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="DarkMatch",Parent="Tryby gry",Class=UnrealI.DarkMatch,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Król na Wzgórzu",Parent="Tryby gry",Class=UnrealI.KingOfTheHill,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Obsługa sieci",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="Listy map",Parent="Obsługa sieci")

Preferences=(Caption="Mapy DarkMatch",Parent="Listy map",Class=UnrealI.DkMapList,Immediate=True)


[IntroNullHud]

ESCMessage="Wciśnij klawisz Esc, aby rozpocząć"


[EndgameHud]

Message1="Kapsuła ratunkowa Skaarj wyrwała się z pola grawitacyjnego planety... w ostatniej chwili. Jednakże, rezerwy paliwa wyczerpały się i teraz dryfujesz bez celu."

Message2="Udało ci się uciec z miejsca, gdzie wielu straciło życie. Śmiejesz się do siebie; tak wiele się wydarzyło, a skutek tak niewielki."

Message3="Przed kraksą, twoją pułapką była ciasna cela więzienna. Obecnie, po raz kolejny znajdujesz się w więzieniu."

Message4="Mimo to, masz pewność, że ktoś ostatecznie natrafi na niewielką kapsułę, w której się znajdujesz."

Message5="Do tego czasu, pozostaje ci dryfować samotnie przez przestrzeń, z nadzieją w sercu."

Message6="Ciąg dalszy nastąpi..."

Message7="Naciśnij klawisz [Strzał], aby rozpocząć od nowa."


[KingOfTheHill]

ClassCaption="Król na Wzgórzu"

KingMessage=" zostaje Królem!"

GameName="Król na Wzgórzu"


[DarkMatch]

ClassCaption="DarkMatch"

GameName="DarkMatch"


[FemaleTwo]

MenuName="Kobieta 2"


[FemaleTwoBot]

MenuName="Kobieta 2"


[MaleOne]

MenuName="Mężczyzna 1"


[MaleOneBot]

MenuName="Mężczyzna 1"


[MaleTwo]

MenuName="Mężczyzna 2"


[MaleTwoBot]

MenuName="Mężczyzna 2"


[NaliPlayer]

MenuName="Nali"


[NaliPlayerBot]

MenuName="Nali"


[SkaarjPlayer]

MenuName="Szturmowiec Skaarj"


[SkaarjPlayerBot]

MenuName="Szturmowiec Skaarj"


[FlakCannon]

DeathMessage="%o - %k rozrywa cię na strzępy Garłaczem."

PickupMessage="Podnosisz Garłacza."

ItemName="Garłacz"


[Razorjack]

DeathMessage="%o daje ciała %k za sprawą Rozpruwacza."

PickupMessage="Podnosisz Rozpruwacza"

ItemName="Rozpruwacz"


[GESBioRifle]

DeathMessage="%o - %k właśnie spuścił ci do gardła cały ładunek ścieków."

PickupMessage="Podnosisz karabin odpadowy."

ItemName="Karabin odpadowy"


[Rifle]

DeathMessage="%o - %k posłał ci kulkę w sam łeb."

PickupMessage="Podnosisz karabin snajperski."

ItemName="Karabin snajperski"


[Minigun]

DeathMessage="%o - %k zamienia cię w krwawy durszlak mięsny serią z miniguna."

PickupMessage="Podnosisz minigun."

ItemName="Minigun"


[QuadShot]

DeathMessage="%o - %k rozrywa cię na części pierwsze czterolufowym obrzynem."

PickupMessage="Podnosisz czterolufowego obrzyna."

ItemName="Obrzyn"


[PeaceMaker]

DeathMessage="%o - usypiacz %k właśnie zrobił z ciebie sito."

PickupMessage="Podnosisz usypiacza."

ItemName="Usypiacz"


[SearchLight]

ExpireMessage="Baterie reflektora wyczerpane."

PickupMessage="Podnosisz reflektor."

ItemArticle=" "

ItemName="Reflektor"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[Seeds]

PickupMessage="Podnosisz nasiono owocu Nali."

ItemArticle=" "

ItemName="Nasiono owocu Nali"

M_Activated=" zostało posiane."

M_Selected=" jest gotowe do posiania."


[JumpBoots]

ExpireMessage="Buty antygrawitacyjne wyczerpane."

PickupMessage="Podnosisz buty antygrawitacyjne."

ItemArticle=" "

ItemName="Buty antygrawitacyjne"

M_Activated=" włączone."

M_Deactivated=" wyłączone."

M_Selected=" gotowe do użycia."


[ForceField]

M_NoRoom="Brak miejsca na pole siłowe. Rozstawienie pola niemożliwe."

PickupMessage="Podnosisz generator pola siłowego."

ItemArticle=" "

ItemName="Generator pola siłowego"

M_Activated=" włączony. Pole siłowe zostało rozstawione."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[Invisibility]

ExpireMessage="Kamuflaż wyczerpany."

PickupMessage="Podnosisz kamuflaż."

ItemArticle=" "

ItemName="Kamuflaż"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[Dampener]

ExpireMessage="Tłumik wyczerpany."

PickupMessage="Podnosisz tłumik."

ItemArticle=" "

ItemName="Tłumik"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[Chameleon]

NameArticle=" "

MenuName="Kameleon"

MenuNameDative="kameleona"


[ParentBlob]

BlobKillMessage="został rozpuszczony przez bańkę"

FemBlobKillMessage="została rozpuszczona przez bańkę"

NameArticle=" "

MenuName="Bańka"

MenuNameDative="bańkę"


[Bloblet]

BlobKillMessage="został rozpuszczony przez bańkę"

BlobKillMessageFem="została rozpuszczona przez bańkę"

NameArticle=" "

MenuName="Bańka"

MenuNameDative="bańkę"


[Behemoth]

NameArticle=" "

MenuName="Behemot"

MenuNameDative="behemota"


[Gasbag]

NameArticle=" "

MenuName="Ogniomiot"

MenuNameDative="ogniomiota"


[GiantGasbag]

NameArticle=" "

MenuName="Ogniomiot olbrzymi"

MenuNameDative="ogniomiota olbrzymiego"


[GiantManta]

NameArticle=" "

MenuName="Manta olbrzymia"

MenuNameDative="mantę olbrzymią"


[Krall]

NameArticle=" "

MenuName="Krall"

MenuNameDative="Kralla"


[KrallElite]

NameArticle=" "

MenuName="Dowódca Krallów"

MenuNameDative="dowódcę Krallów"


[LeglessKrall]

NameArticle=" "

MenuName="Beznogi Krall"

MenuNameDative="beznogiego Kralla"


[Mercenary]

NameArticle=" "

MenuName="Najemnik"

MenuNameDative="najemnika"


[MercenaryElite]

NameArticle=" "

MenuName="Dowódca najemników"

MenuNameDative="dowódcę najemników"


[Pupae]

NameArticle=" "

MenuName="Młode"

MenuNameDative="młode"


[Queen]

NameArticle=" "

MenuName="Królowa"

MenuNameDative="Królową"


[SkaarjTrooper]

NameArticle=" "

MenuName="Szturmowiec Skaarj"

MenuNameDative="szturmowca Skaarj"


[SkaarjGunner]

NameArticle=" "

MenuName="Kanonier Skaarj"

MenuNameDative="kanoniera Skaarj"


[SkaarjInfantry]

NameArticle=" "

MenuName="Żołnierz piechoty Skaarj"

MenuNameDative="żołnierza piechoty Skaarj"


[SkaarjOfficer]

NameArticle=" "

MenuName="Oficer Skaarj"

MenuNameDative="oficera Skaarj"


[SkaarjSniper]

NameArticle=" "

MenuName="Strzelec wyborowy Skaarj"

MenuNameDative="strzelca wyborowego Skaarj"


[IceSkaarj]

NameArticle=" "

MenuName="Wojownik arktyczny Skaarj"

MenuNameDative="wojownika arktycznego Skaarj"


[SkaarjAssassin]

NameArticle=" "

MenuName="Zabójca Skaarj"

MenuNameDative="zabójcę Skaarj"


[SkaarjBerserker]

NameArticle=" "

MenuName="Oszalały Skaarj"

MenuNameDative="oszalałego Skaarj"


[SkaarjLord]

NameArticle=" "

MenuName="Wódz Skaarj"

MenuNameDative="wodza Skaarj"


[Squid]

NameArticle=" "

MenuName="Mątwa"

MenuNameDative="mątwę"


[Titan]

NameArticle=" "

MenuName="Tytan"

MenuNameDative="tytana"


[StoneTitan]

NameArticle=" "

MenuName="Kamienny tytan"

MenuNameDative="kamiennego tytana"


[WarLord]

NameArticle=" "

MenuName="Władca"

MenuNameDative="Władcę"


[FlakBox]

PickupMessage="Podnosisz 10 ładunków do Garłacza."


[FlakShellAmmo]

PickupMessage="Podnosisz ładunek do Garłacza."


[PeaceAmmo]

PickupMessage="Podnosisz amunicję do usypiacza."


[RazorAmmo]

PickupMessage="Podnosisz paczkę ostrzy."


[Sludge]

PickupMessage="Podnosisz 25kg odpadów tarydowych."


[RifleAmmo]

PickupMessage="Podnosisz 8 nabojów do karabinu snajperskiego."


[RifleRound]

PickupMessage="Podnosisz nabój do karabinu snajperskiego."


[AsbestosSuit]

PickupMessage="Podnosisz kombinezon azbestowy."


[ToxinSuit]

PickupMessage="Podnosisz kombinezon antytoksynowy."


[PowerShield]

PickupMessage="Podnosisz Pas Pola Siłowego"


[fell]

AltName="spadł"

FemAltName="spadła"


[drowned]

AltName="utonął"

FemAltName="utonęła"


[Decapitated]

AltName="stracił głowę"

FemAltName="straciła głowę"


[Corroded]

AltName="rozpuszczony"

FemAltName="rozpuszczona"


[Burned]

AltName="przypieczony"

FemAltName="przypieczona"