Toxic.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title="Obrzeża odlewni"


[Counter0]

CountMessage="Pozostałe pompy: %i..."

CompleteMessage="Pompy zniszczone! Grodzie awaryjne otwarte."


[TranslatorEvent2]

Message="Należy uruchomić panel sterowania żurawiem w sterowni na niższym piętrze."


[TranslatorEvent6]

Message="UWAGA: Aktywacja obu pomp jednocześnie może spowodować nadmierny wzrost ciśnienia i skutkować eksplozją!"


[TranslatorEvent3]

Message="UWAGA: Natężenie oparów toksycznych przekracza dopuszczalne normy. Należy obchodzić się ostrożnie z bronią palną w pobliżu produktów ubocznych tarydu."


[TranslatorEvent5]

Message="UWAGA: Nie należy wchodzić w kontakt bezpośredni z produktami ubocznymi tarydu bez poprawnie założonego kombinezonu antytoksynowego."

AltMessage="Próba!"