SpireVillage.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Wieś u stóp Iglicy"


[TranslatorEvent19]

Message="Nasza Przystań, wielka Iglica Słońca, dana nam przez Bogów Mądrości, została skażona przez Demony z Niebios. Nasza niegdyś największa nadzieja jest obecnie naszym największym strachem. Demony z Niebios są silniejsze, niż kiedykolwiek. Miałem wizję śmierci i wielkich bestii krążących po naszych ziemiach."

Hint="Przeszukaj dokładnie chaty i udaj się doliną aż do bramy. Uważaj na Tytanów!"


[TranslatorEvent2]

Message="Witamy w przystani dla poszukujących pokoju."

Hint="Przeszukaj dokładnie chaty i udaj się doliną aż do bramy. Uważaj na Tytanów!"


[TranslatorEvent18]

Message="Słudzy naszych Bogów zostali strąceni na ziemię, aby walczyć. Jesteśmy poddawani próbie. Nasz świat słabnie i daje życie strasznym stworom. O Bogowie, wysłuchajcie naszych próśb! Ześlijcie nam Mesjasza!"

Hint="Przeszukaj dokładnie chaty i udaj się doliną aż do bramy. Uważaj na Tytanów!"


[TranslatorEvent22]

Hint="Przeszukaj dokładnie chaty i udaj się doliną aż do bramy. Uważaj na Tytanów!"