WebAdminHTML.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
WebAdminHTML
Language Polish
Game Unreal
Status 43/43
// Ten plik możesz modyfikować i poszerzać do woli.
// Tylko nie namieszaj w swoim własnym interfejsie administracyjnym.
// Funkcje/Słowa kluczowe:
// /Cdate = Aktualna data
// /Ctime = Aktualna godzina
// /MapT = Aktualna mapa (tytuł)
// /MapF = Aktualna mapa (plik)
// /WebVer = Obecna wersja interfejsu WebAdmin
// /n = Nowa linijka (Zważ, że następna linijka automatycznie zawiera kod nowej linijki)
// %frd: <Redirect name>% = Przekieruj kod do innego pliku plt lub do innej części tego pliku
// UWAGA!!! Przekierowanie z części A do B, a potem z części B do A spowoduje wysypanie się gry (pętla ucieczki)!
// %Content: <zawartość strony nazwa_klasy>% = Dodaje kod HTML z klasy napisanej w UScript
// Typ linijki: "Alive/" utrzyma połączenie, odświeżając stronę co 5 sekund


// Zawartość strony WWW
[Index]
WebContentLen=6
Web0=<!-- Zdalna Administracja Serwera przez przeglądarkę /WebVer pióra .:..: (2008) -->
Web1=<HTML><HEAD><TITLE>Zdalna Administracja Serwera przez przeglądarkę</TITLE></HEAD>
Web2=<frameset rows="80,*,50" cols="*" frameborder="No" framespacing="0" border="0">
Web3=<frame src="/MainLinksPage" name="menu" noresize frameborder="0" marginheight="0" scrolling="no" framespacing="0">
Web4=<frame src="/IndexX" name="menumain" scrolling="yes" frameborder="no" noresize framespacing="0" marginheight="0">
Web5=<frame src="/ServerConsoleLine" name="consoleline" scrolling="no" frameborder="no" noresize framespacing="0" marginheight="0">
Web6=</frameset>/n<noframes><body bgcolor="#FFFFFF">Jeżeli to czytasz, twoja przeglądarka nie obsługuje ramek.</body></ noframes>/n</html>

// Strona "Linki"
[MainLinksPage]
WebContentLen=3
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<center><A href="/MapRestartPage" target="_parent">Restart mapy</A>, <A href="/MapSwitch" target="menumain">Zmiana mapy</A>, <A href="/IndexX" target="menumain">Obecne</A>, <A href="/BanListPage" target="menumain">Lista banów</A>, <A href="/ServerConsole" target="menumain">Konsola serwera</A>, <A href="/Logout" target="menumain">Wyloguj się</A><BR>
Web2=Config links: <A href="/GameDefaults" target="menumain">Główna konfiguracja</A>, <A href="/Mod_UWebAdmin.RepPageConfig" target="menumain">Ustawienia informacji</A>, <A href="/MapLinksPage" target="menumain">Listy map</A>, <A href="/ModLinksPage" target="menumain">Opcje modyfikacji</A></center><BR>/n
Web3=%frd:PageEnding%

[IndexX]
WebContentLen=5
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=Witaj na witrynie administracyjnej serwera, %Content:UWebAdmin.GetClientUser% <BR>Lista obecnych graczy:<BR>
Web2=<form method="post" action="Index?UWebAdmin.PlayersListDebug">
Web3=%Content:UWebAdmin.PlayersListDebug%</form>/n
Web4=<BR>Twój adres IP: %Content:UWebAdmin.GetClientIP% został zapisany.
Web5=%frd:PageEnding%

// Konsola serwera
[ServerConsole]
WebContentLen=5
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<CENTER><TABLE BORDER=1 WIDTH="75%"><TR><TH>Okno wiadomości (Aktualna mapa: /MapF: /MapT):</TH></TR><TR><TD>/n
Web2=%Content:UWebAdmin.WebChatWindow%/n</TD></TR></table></CENTER>
Web3=<script>/nvar parselimit=4;/nfunction beginrefresh(){/nif(!document.images) return/nif (parselimit==1) window.location.replace("/ServerConsole")
Web4=else{/nparselimit-=1/nsetTimeout("beginrefresh()",1000)/n}/n}/nwindow.onload=beginrefresh/n</script>
Web5=%frd:PageEnding%

[ServerConsoleLine]
WebContentLen=4
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<form method="post" action="ServerConsoleLine?UWebAdmin.WebChatWindow">/n
Web2=<TABLE BORDER=0><TR><TH>Polecenie konsoli: <input class="textbox" type="text" name="Cmd" size="56" value="Say " maxlength="80"></TH>
Web3=<TH><input class="button" type="submit" name="edit" value="Enter"></TH></TABLE>/n</form>
Web4=%frd:PageEnding%
// <- Koniec konsoli serwera

// Restart mapy
[MapRestartPage]
WebContentLen=1
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=Trwa restart mapy, proszę czekać.%Content:UWebAdmin.RestartMapCode%/n Proszę kliknąć <A href="/Index" target="_parent">tutaj</A>, gdy proces dobiegnie końca.</BODY></HTML>

// Zmiana mapy
[MapSwitchingPage]
WebContentLen=1
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=Trwa zmiana mapy, proszę czekać. Proszę kliknąć <A href="/Index" target="_parent">tutaj</A>, gdy proces dobiegnie końca.</BODY></HTML>

// Lista banów
[BanListPage]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<form method="post" action="BanListPage?UWebAdmin.BanListGen">/n Lista banów. Tutaj można anulować bany./n%Content:UWebAdmin.BanListGen%</form>/n
Web2=%frd:PageEnding%

// Wylogowanie
[Logout]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<BR>Wylogowanie ze strony administracyjnej zakończone sukcesem.%Content:UWebAdmin.UserLogout%
Web2=%frd:PageEnding%

// Podstawowe opcje serwera (hasło admina/hasło dostępu do gry/paczki na serwerze/aktory na serwerze).
[GameDefaults]
WebContentLen=3
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<form method="post" action="GameDefaults?UWebAdmin.GameConfigPage">/n%Content:UWebAdmin.GameConfigPage%</form><BR>/n
Web2=<form method="post" action="GameDefaults?UWebAdmin.NetConfigPage">/n%Content:UWebAdmin.NetConfigPage%</form>/n
Web3=%frd:PageEnding%

// Połączenia między mapami
[MapLinksPage]
WebContentLen=3
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<form method="post" action="MapLinksPage?UWebAdmin.MapListLinkPage">
Web2=<h2>Modyfikacja listy map:</h2>%Content:UWebAdmin.MapListLinkPage%<BR></form>
Web3=%frd:PageEnding%

// Konfiguracja modów
[ModLinksPage]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<h2>Konfiguracja modyfikacji:</h2>%Content:UWebAdmin.ModLinkPage%<BR>
Web2=%frd:PageEnding%

// Konfiguracja gry opartej na modach (działa przy pomocy specjalnych obejść).
[ModConfigPage]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%<BR>
Web1=%MODBASED%<BR>
Web2=%frd:PageEnding%

// Konfiguracja gry opartej na liście map (także działa przy pomocy specjalnych obejść).
[MapLConfigPage]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%<BR>
Web1=%Content:UWebAdmin.MapListPage%<BR>
Web2=%frd:PageEnding%

// Strona zmiany mapy.
[MapSwitch]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<form method="post" action="MapSwitchingPage?UWebAdmin.MapSwitchPage">/n%Content:UWebAdmin.MapSwitchPage%</form><BR>/n
Web2=%frd:PageEnding%

// Kwestie globalne
[PageHeader]
WebContentLen=0
Web0=<HTML><HEAD></HEAD><BODY bgcolor="#33CCCC">

// Stopka strony
[PageEnding]
WebContentLen=0
Web0=</BODY></HTML>
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltD3D9Drv.pltEditor.pltEngine.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSetup.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltStartup.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealEd.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltWindow.pltWinDrv.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltFMODAudioDrv.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt