WebAdminHTML.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Repo available at Github
The localization project is available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
WebAdminHTML
Language Polish
Game Unreal
Status 43/43
// Ten plik możesz modyfikować i poszerzać do woli.
// Tylko nie namieszaj w swoim własnym interfejsie administracyjnym.
// Funkcje/Słowa kluczowe:
// /Cdate = Aktualna data
// /Ctime = Aktualna godzina
// /MapT = Aktualna mapa (tytuł)
// /MapF = Aktualna mapa (plik)
// /WebVer = Obecna wersja interfejsu WebAdmin
// /n = Nowa linijka (Zważ, że następna linijka automatycznie zawiera kod nowej linijki)
// %frd: <Redirect name>% = Przekieruj kod do innego pliku plt lub do innej części tego pliku
// UWAGA!!! Przekierowanie z części A do B, a potem z części B do A spowoduje wysypanie się gry (pętla ucieczki)!
// %Content: <zawartość strony nazwa_klasy>% = Dodaje kod HTML z klasy napisanej w UScript
// Typ linijki: "Alive/" utrzyma połączenie, odświeżając stronę co 5 sekund


// Zawartość strony WWW
[Index]
WebContentLen=6
Web0=<!-- Zdalna Administracja Serwera przez przeglądarkę /WebVer pióra .:..: (2008) -->
Web1=<HTML><HEAD><TITLE>Zdalna Administracja Serwera przez przeglądarkę</TITLE></HEAD>
Web2=<frameset rows="80,*,50" cols="*" frameborder="No" framespacing="0" border="0">
Web3=<frame src="/MainLinksPage" name="menu" noresize frameborder="0" marginheight="0" scrolling="no" framespacing="0">
Web4=<frame src="/IndexX" name="menumain" scrolling="yes" frameborder="no" noresize framespacing="0" marginheight="0">
Web5=<frame src="/ServerConsoleLine" name="consoleline" scrolling="no" frameborder="no" noresize framespacing="0" marginheight="0">
Web6=</frameset>/n<noframes><body bgcolor="#FFFFFF">Jeżeli to czytasz, twoja przeglądarka nie obsługuje ramek.</body></ noframes>/n</html>

// Strona "Linki"
[MainLinksPage]
WebContentLen=3
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<center><A href="/MapRestartPage" target="_parent">Restart mapy</A>, <A href="/MapSwitch" target="menumain">Zmiana mapy</A>, <A href="/IndexX" target="menumain">Obecne</A>, <A href="/BanListPage" target="menumain">Lista banów</A>, <A href="/ServerConsole" target="menumain">Konsola serwera</A>, <A href="/Logout" target="menumain">Wyloguj się</A><BR>
Web2=Config links: <A href="/GameDefaults" target="menumain">Główna konfiguracja</A>, <A href="/Mod_UWebAdmin.RepPageConfig" target="menumain">Ustawienia informacji</A>, <A href="/MapLinksPage" target="menumain">Listy map</A>, <A href="/ModLinksPage" target="menumain">Opcje modyfikacji</A></center><BR>/n
Web3=%frd:PageEnding%

[IndexX]
WebContentLen=5
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=Witaj na witrynie administracyjnej serwera, %Content:UWebAdmin.GetClientUser% <BR>Lista obecnych graczy:<BR>
Web2=<form method="post" action="Index?UWebAdmin.PlayersListDebug">
Web3=%Content:UWebAdmin.PlayersListDebug%</form>/n
Web4=<BR>Twój adres IP: %Content:UWebAdmin.GetClientIP% został zapisany.
Web5=%frd:PageEnding%

// Konsola serwera
[ServerConsole]
WebContentLen=5
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<CENTER><TABLE BORDER=1 WIDTH="75%"><TR><TH>Okno wiadomości (Aktualna mapa: /MapF: /MapT):</TH></TR><TR><TD>/n
Web2=%Content:UWebAdmin.WebChatWindow%/n</TD></TR></table></CENTER>
Web3=<script>/nvar parselimit=4;/nfunction beginrefresh(){/nif(!document.images) return/nif (parselimit==1) window.location.replace("/ServerConsole")
Web4=else{/nparselimit-=1/nsetTimeout("beginrefresh()",1000)/n}/n}/nwindow.onload=beginrefresh/n</script>
Web5=%frd:PageEnding%

[ServerConsoleLine]
WebContentLen=4
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<form method="post" action="ServerConsoleLine?UWebAdmin.WebChatWindow">/n
Web2=<TABLE BORDER=0><TR><TH>Polecenie konsoli: <input class="textbox" type="text" name="Cmd" size="56" value="Say " maxlength="80"></TH>
Web3=<TH><input class="button" type="submit" name="edit" value="Enter"></TH></TABLE>/n</form>
Web4=%frd:PageEnding%
// <- Koniec konsoli serwera

// Restart mapy
[MapRestartPage]
WebContentLen=1
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=Trwa restart mapy, proszę czekać.%Content:UWebAdmin.RestartMapCode%/n Proszę kliknąć <A href="/Index" target="_parent">tutaj</A>, gdy proces dobiegnie końca.</BODY></HTML>

// Zmiana mapy
[MapSwitchingPage]
WebContentLen=1
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=Trwa zmiana mapy, proszę czekać. Proszę kliknąć <A href="/Index" target="_parent">tutaj</A>, gdy proces dobiegnie końca.</BODY></HTML>

// Lista banów
[BanListPage]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<form method="post" action="BanListPage?UWebAdmin.BanListGen">/n Lista banów. Tutaj można anulować bany./n%Content:UWebAdmin.BanListGen%</form>/n
Web2=%frd:PageEnding%

// Wylogowanie
[Logout]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<BR>Wylogowanie ze strony administracyjnej zakończone sukcesem.%Content:UWebAdmin.UserLogout%
Web2=%frd:PageEnding%

// Podstawowe opcje serwera (hasło admina/hasło dostępu do gry/paczki na serwerze/aktory na serwerze).
[GameDefaults]
WebContentLen=3
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<form method="post" action="GameDefaults?UWebAdmin.GameConfigPage">/n%Content:UWebAdmin.GameConfigPage%</form><BR>/n
Web2=<form method="post" action="GameDefaults?UWebAdmin.NetConfigPage">/n%Content:UWebAdmin.NetConfigPage%</form>/n
Web3=%frd:PageEnding%

// Połączenia między mapami
[MapLinksPage]
WebContentLen=3
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<form method="post" action="MapLinksPage?UWebAdmin.MapListLinkPage">
Web2=<h2>Modyfikacja listy map:</h2>%Content:UWebAdmin.MapListLinkPage%<BR></form>
Web3=%frd:PageEnding%

// Konfiguracja modów
[ModLinksPage]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<h2>Konfiguracja modyfikacji:</h2>%Content:UWebAdmin.ModLinkPage%<BR>
Web2=%frd:PageEnding%

// Konfiguracja gry opartej na modach (działa przy pomocy specjalnych obejść).
[ModConfigPage]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%<BR>
Web1=%MODBASED%<BR>
Web2=%frd:PageEnding%

// Konfiguracja gry opartej na liście map (także działa przy pomocy specjalnych obejść).
[MapLConfigPage]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%<BR>
Web1=%Content:UWebAdmin.MapListPage%<BR>
Web2=%frd:PageEnding%

// Strona zmiany mapy.
[MapSwitch]
WebContentLen=2
Web0=%frd:PageHeader%
Web1=<form method="post" action="MapSwitchingPage?UWebAdmin.MapSwitchPage">/n%Content:UWebAdmin.MapSwitchPage%</form><BR>/n
Web2=%frd:PageEnding%

// Kwestie globalne
[PageHeader]
WebContentLen=0
Web0=<HTML><HEAD></HEAD><BODY bgcolor="#33CCCC">

// Stopka strony
[PageEnding]
WebContentLen=0
Web0=</BODY></HTML>
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltD3D9Drv.pltEditor.pltEngine.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSetup.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltStartup.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealEd.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltWindow.pltWinDrv.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltFMODAudioDrv.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt