Inter1.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelSummary]

Title="Drugi zapis"


[TransitionGenderEvent1]

MaleText[0]="Kiedy spojrzałem w górę, i zobaczyłem odlatujący prom, dotarło do mnie z całą mocą: wróciłem. Natychmiast poczułem znajomy zastrzyk adrenaliny i lęku. Niemal od razu napotkałem pierwszego dzikusa. Od tamtej chwili, prę naprzód bez chwili wytchnienia. Przynajmniej karabin szturmowy stanowi potężną broń. Ani śladu 'Prometeusza' w dolinie i okolicach. Muszę szukać dalej."

FemaleText[0]="Kiedy spojrzałam w górę, i zobaczyłam odlatujący prom, dotarło do mnie z całą mocą: wróciłam. Natychmiast poczułam znajomy zastrzyk adrenaliny i lęku. Niemal od razu napotkałam pierwszego dzikusa. Od tamtej chwili, prę naprzód bez chwili wytchnienia. Przynajmniej karabin szturmowy stanowi potężną broń. Ani śladu 'Prometeusza' w dolinie i okolicach. Muszę szukać dalej."