UBrowser.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=UBrowser.UBrowserConsole,Class=Class,MetaClass=Engine.Console)

Preferences=(Caption="Przeglądarka",Parent="Obsługa sieci",Class=UBrowser.UBrowserMainClientWindow,Immediate=True)


[UBrowserConsole]

ClassCaption=Konsola przeglądarki Unreal


[UBrowserServerPing]

AdminEmailText="E-Mail Admina"

AdminNameText="Imię Admina"

ChangeLevelsText="Zmień mapy"

MultiplayerBotsText="Boty w grze wieloosobowej"

FragLimitText="Limit fragów"

TimeLimitText="Limit czasu"

GameModeText="Rozgrywka"

GameTypeText="Tryb gry"

GameVersionText="Wersja gry"

GameSubVersionText="Podwersja gry"

WorldLogText="Zapis statystyk w globalnym ngStats"

TrueString="Wł."

FalseString="Wył."

MapFileString="Nazwa pliku mapy"

DLLString="Biblioteka C++"

DLLVerString="%s (wer %i)"

WebURLString="URL strony WWW"

ServerOSString="System oper."

GameClassString="Klasa gry"


[UBrowserServerListWindow]

PlayerCountName="Gracze"

ServerCountName="Serwery"

QueryServerText="Trwa wysyłanie zapytania do serwera gł."

QueryFailedText="Brak odpowiedzi od serwera gł.: "

PingingText="Trwa pingowanie serwerów"

CompleteText="Zakończone"

InfoName="Informacje"


[UBrowserOpenBar]

OpenText="Otwórz:"

OpenHelp="Wprowadź standardowy adres URL, lub wybierz istniejący z historii adresów URL. Użyj klawisza Enter, aby przejść do wprowadzonego adresu."


[UBrowserMainClientWindow]

FavoritesName="Ulubione"

NewsName="Wieści ze świata"

RecentName="Ostatnio wybierane"


[UBrowserServerGrid]

ServerName="Serwer"

PingName="Ping"

MapNameName="Mapa"

PlayersName="Gracze"

VersionName="Wersja"


[UBrowserInfoMenu]

RefreshName="&Odśwież okno"

AttachName="Za&czep okno"

CloseName="&Zamknij okno"


[UBrowserMainWindow]

WindowTitleString="Przeglądarka serwerów"


[UBrowserRightClickMenu]

RefreshName="&Odśwież listę serwerów"

FavoritesName="Dodaj do &Ulubionych"

RemoveFavoritesName="Usuń z &Ulubionych"

RefreshServerName="&Pinguj serwer"

PingAllName="Pinguj &wszystkie serwery"

InfoName="Dane serwera &i graczy"

JoinPasswordName="Dołącz wpisując &hasło"

JoinServerName="&Dołącz do serwera"

SpectateServerName="Dołącz jako wid&z"

ServerWebsiteName="Wyświe&tl witrynę serwera"

CopyAddressName="&Kopiuj adres serwera"


[UBrowserPlayerGrid]

NameText="Imię"

FragsText="Fragi"

PingText="Ping"

TeamText="Drużyna"

MeshText="Postać"

SkinText="Skórka"

IDText="ID"


[UBrowserGSpyLink]

ResolveFailedError="Serwer główny nie odpowiada:"

TimeOutError="Przekroczono czas oczekiwania na odpowiedź serwera gł."

CouldNotConnectError="Przekroczono czas oczekiwania na połączenie z serwerem gł.: "


[UBrowserHTTPLink]

ResolveFailedError="Serwer główny nie odpowiada:"

TimeOutError="Przekroczono czas oczekiwania na odpowiedź serwera gł."

CouldNotConnectError="Przekroczono czas oczekiwania na połączenie z serwerem gł.: "


[UBrowserSubsetFact]

NotFoundError="Nie znaleziono okna: "

NotReadyError="Okno nie jest gotowe: "


[UBrowserRulesGrid]

RuleText="Reguła"

ValueText="Wartość"


[UBrowserServerWebWin]

WindowTitle="Przeglądarka internetowa Unreal"


[UBrowserLibPageWindow]

DLLTitleStr="Połączenie nieudane: brak biblioteki DLL '%s'."

DLLVerTitleStr="Połączenie nieudane: niewłaściwa wersja biblioteki DLL '%s'."

InfoText[0]="Aby dołączyć do wybranego serwera, potrzebna jest dodatkowa biblioteka C++ '%s',"

InfoText[1]="aby uzyskać dodatkowe informacje ze źródła zewnętrznego, udaj się pod poniższy adres: %s :"


[UBrowserServerWebCW]

RefreshString="Odśwież stronę"