DuskFalls.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Localization Project page
This page belongs to the OldUnreal Localization Project. We aim to localize the game to other languages as flawlessly as possible, with the least amount of errors possible (ideally 0).
In order to achieve such objective, we need your help. Some of these lines contain computer-generated strings which need to be reviewed by actual native or fluent Polish speakers. Also these lines aren't final, they're always subject to modification, and we're sure better strings can (and will be) eventually found.
The localization project is also available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian - Japanese
DuskFalls
Language Polish
Game Unreal
Status 14/14
[LevelInfo2]
; EN: Title="Edge of Na Pali"
Title="Na krańcu Na Pali"

[LevelSummary]
; EN: Title="Edge of Na Pali"
Title="Na krańcu Na Pali"

[TranslatorEvent6]
; EN: Message="LOG: M. Worch: My head hasn't stop spinning since the crash. Who keeps moving the ground down there? Oh God, I'm going to be sick again..."
Message="Raport: M. Worch: Od chwili katastrofy mam ciągłe zawroty głowy. Kto ciągle porusza ziemią? O Boże, znowu będę rzygał..."

[TranslatorEvent5]
; EN: Message="LOG: K. Divad: Our mission to locate the Vortex Rikers is a failure. The UMS Chantilly was pulled into the atmosphere of this god-forsaken planet and we crashed into a mountain. Only Pilot Worch and myself survived. They don't pay me enough for this."
Message="Raport: K. Divad: Zadanie odnalezienia Vortex Rikers nieudane. UMS Chantilly została wciągnięta w atmosferę tej przeklętej planety i uderzyliśmy prosto w tę górę. Przeżyliśmy tylko pilot Worch i ja. Za mało mi za to płacą."

[TranslatorEvent0]
; EN: Message="LOG: J. Parkman: On the Prometheus the crew behaved like a team. Here, they have turned on each other. Wish I didn't have to rely on them to survive. I think crewman Dalton deliberately led the brutes to crewman Marshall. Then he watched him die."
Message="Raport: J. Parkman: Na Prometeuszu członkowie załogi działali, jak drużyna. A tutaj walczymy ze sobą. Szkoda, że muszę polegać na nich, aby przeżyć. Wydaje mi się, że chorąży Dalton celowo zwabił dzikusów w pobliże chorążego Marshalla. A potem patrzył, jak tamten umiera."

[TranslatorEvent4]
; EN: Message="LOG: J. Airoldi: Had an encounter with a small reptilian creature this morning while scouting for food. It ran away, but came back with three more I think and they've been waiting outside all day. They're giving me the creeps."
Message="Raport: J. Airoldi: Napotkałam niewielkiego gada, gdy szukałam żywności. Uciekł, ale wrócił z trzema kolejnymi i już cały dzień czyhają na zewnątrz. Przyprawiają mnie o gęsią skórkę."

[TranslatorEvent7]
; EN: Message="Terra-Emi Mining Bunker"
Message="Bunkier Górniczy Terra-Emi"

[TranslatorEvent2]
; EN: Message="LOG: W. Marshall: Hiked through the mountains and making good time. Should make it to Dahlgren's coordinates in a few hours. Finally found some water. Thought I was going to die of dehydration."
Message="Raport: W. Marshall: Przedostałem się przez góry, i to w krótkim czasie. Za parę godzin powinienem dotrzeć do współrzędnych Dahlgrena. Nareszcie znalazłem wodę. Myślałem, że umrę z pragnienia."

[TranslatorEvent8]
; EN: Message="Terra-Sun Mining Station (South)"
Message="Stacja Górnicza Terra-Sun (Południe)"

[TranslatorEvent11]
; EN: Message="Terra-Neo Mining Station"
Message="Stacja Górnicza Terra-Neo"

[TranslatorEvent1]
; EN: Message="LOG: G. Dahlgren: Still no reply from Dalton's team. It's been four days now and no sign of the others. I don't think we're going to survive. I heard someone actually made it off this planet. Hope they send a ship back for us..."
Message="Raport: G. Dahlgren: Nadal brak łączności z oddziałem Daltona. Minęły już cztery dni i nadal nie ma znaku obecności pozostałych. Nie sądzę, żeby udało się nam przeżyć. Słyszałem, że ktoś autentycznie wyrwał się z tej planety. Oby przysłali po nas statek..."

[TranslatorEvent9]
; EN: Message="Terra-Sun Mining Station (North)"
Message="Stacja Górnicza Terra-Sun (Północ)"

[TranslatorEvent10]
; EN: Message="Terra-Mina Mining Facility"
Message="Kompleks Górniczy Terra-Mina"

[TranslatorEvent3]
; EN: Message="LOG: S. Dalton: Watched those brutes beat Marshall to a pulp last night. He never saw it coming. Probably better that way. I emptied an entire clip on one of them and he just kept coming. At least they haven't tried to get me up here..."
Message="Raport: S. Dalton: Widziałem, jak wczorajszej nocy te dzikusy sklepały Marshalla na miazgę. Nawet nie wiedział, co go trafiło. I tak chyba lepiej dla niego. Opróżniłem cały magazynek na jednego z tych drani, a ten dalej napierał. Przynajmniej nie próbowały dostać się tu na górę, do mnie..."
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltEditor.pltEngine.pltIpDrv.pltSetup.pltStartup.pltUnrealEd.pltWindow.pltWinDrv.pltD3D9Drv.pltFMODAudioDrv.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltPhysXPhysics.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt