SkyCaves.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Przejście do przystani Na Pali"


[TranslatorEvent0]

Message="Zostałem już tylko ja. Udało mi się znaleźć tu schronienie i odpocznę trochę, zanim podejmę ostatnią próbę jutro rano. Jestem tak bardzo zmęczony. To był długi dzień i straciłem wszystko. Mam tylko nadzieję, że nie znajdą mnie w nocy, gdy będę tu spał."