Inter7.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelSummary]

Title="Dziesiąty zapis"


[TransitionGenderEvent1]

MaleText[0]="Wyprawa do miejsca pobytu drugiego promu stała się prawdziwą szkołą przetrwania. Nie mam zbyt wiele przemyśleń do nagrania. Walka o przeżycie jest zbyt wyczerpująca."

FemaleText[0]="Wyprawa do miejsca pobytu drugiego promu stała się prawdziwą szkołą przetrwania. Nie mam zbyt wiele przemyśleń do nagrania. Walka o przeżycie jest zbyt wyczerpująca."