SkyTown.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title="Przystań Na Pali"


[TranslatorEvent0]

Message="Zebrałem te dziwne artefakty kierując się nadzieją, że Mesjasz wykorzysta je w swej misji uwolnienia nas z ucisku Demonów z Niebios. Nie wiem, do czego służą, ale znaki są jasne: gwiazdy przepowiedziały, że artefakty okażą się potrzebne."


[TranslatorEvent7]

Message="Przełącznik grodzi zamykającej podwodne wejście do bazy górskiej"


[TranslatorEvent6]

Message="Cały personel ochronny jest zobowiązany utrzymać ludność miasta pod kontrolą. Należy zabić każdego, kto zdradza chęć stawiania oporu. Należy jedynie zachować odpowiednią ilość robotników nadających się do wydobywania złóż tarydu."


[TranslatorEvent5]

Message="Centrum obserwacyjne: Co z oczu, to i z serca. Należy pamiętać, żeby nie przeszkadzać ludności miasta bez wyraźnej konieczności, jako że ich wiara w to, że pozostają wolni, zapobiega otwartej rebelii. Ta fałszywa nadzieja jest naszym głównym narzędziem władzy."


[TranslatorEvent4]

Message="Dźwignia do drzwi zewnętrznych"


[TranslatorEvent3]

Message="Nie pojmuję, czemuż to bawią się z nami. Mój lokal był ongiś pełen śmiechu i radości moich rodaków. A teraz, usługuję Demonom z Niebios w zamian za życie mojej rodziny. Wyczekuję nadejścia Mesjasza."


[TranslatorEvent2]

Message="Widziałem dziwne latające bestie, jak nocą znikały w głębi góry. Gdy przelatują nad miastem, ryk jest ogłuszający. Nigdy wcześniej nie słyszałem nic podobnego. Boję się, że we wnętrzu góry mogło się zalęgnąć wielkie zło."


[TranslatorEvent1]

Message="Pozwalają nam prowadzić własny interes, ale przecież to istna farsa. Wiem, że nas obserwują i stale kontrolują. Uważam, że ta niegdyś bezpieczna przystań jest teraz taką samą śmiertelną pułapką, jak ziemie poniżej."