XMesaGLDrv.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=XMesaGLDrv.XMesaGLRenderDevice,Class=Class,MetaClass=Engine.RenderDevice,Autodetect=)

Preferences=(Caption="Rendering",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="Mesa 3D",Parent="Rendering",Class=XMesaGLDrv.XMesaGLRenderDevice,Immediate=True)


[XMesaGLRenderDevice]

ClassCaption="Mesa"

AskInstalled=Czy na komputerze znajduje się akcelerator OpenGL?

AskUse=Czy Unreal ma korzystać z akceleratora OpenGL?


[Errors]

ResFailed=Nie udało się wyświetlić rozdzielczości.