Setup.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Errors]

MissingProductTitle=%s nie może zostać %s w wybranym folderze.

MissingProductInstalled=zainstalowany

MissingProductPatched=zaktualizowany

MissingProductThis=Produkt

MissingProduct=%s wymaga, aby w wybranym folderze znajdowała się instalacja %s. Proszę wybrać folder, w którym znajduje się %s lub wyłączyć ten instalator i zainstalować wymagany produkt.\n\nMożna skorzystać z poniższego łącza celem uzyskania informacji na temat produktu.

OldVersion=%s wymaga %s w wersji %i lub nowszej, obecnie zainstalowana wersja produktu jest przestarzała (zainstalowana wersja to %i). Proszę zainstalować %s wersję %i lub nowszą i spróbować ponownie. Można skorzystać z poniższego łącza celem uzyskania dodatkowych informacji.\n\nInstalator zostanie zamknięty.

FolderTitle=Folder "%s"

FolderFormat=Wprowadzony folder, "%s", jest niepoprawny. Proszę spróbować ponownie.

AlreadyRunningTitle=Pliki w użyciu: instalacja niemożliwa

AlreadyRunning=Aby kontynuować instalację, proszę zamknąć już uruchomione kopie instalatora i kliknąć 'OK'. Aby zrezygnować, proszę kliknąć 'Anuluj'.

WrongCdTitle=Nie znaleziono pliku na płycie.

WrongCd=Oczekiwanej wersji %s pliku %s nie znaleziono na płycie obecnej w napędzie.\n\nProszę upewnić się, że w napędzie znajduje się właściwa płyta.

MissingInstallerFile=Brak pliku instalacyjnego

MissingReferenceFile=Brak pliku odnośnika

MissingSourceFile=Brak pliku źródłowego

FailedOpenSource=Błąd odczytu pliku źródłowego

FailedOpenDest=Błąd odczytu pliku docelowego

FailedReadingSource=Błąd odczytu pliku źródłowego

FailedWritingDest=Błąd zapisu pliku docelowego

FailedLoadingUpdate=Błąd odczytu pliku aktualizacji

FailedReadingReference=Błąd odczytu pliku odnośnika

FailedClosingSource=Błąd zakończenia odczytu pliku źródłowego

FailedClosingDest=Błąd zakończenia odczytu pliku docelowego

FailedMakeDir=Błąd: utworzenie folderu docelowego zakończone niepowodzeniem

AdviseBadMedia=Nośnik źródłowy może być uszkodzony. Jeżeli instalator znajduje się na płycie, proszę spróbować oczyścić ją z zabrudzeń lub sprawdzić poprawność działania napędu i spróbować ponownie.

AdviseBadDownload=Pobrany plik aktualizacji może być uszkodzony.

AdviseBadDest=Dysk docelowy może być pełen lub zawierać uszkodzone sektory.

PatchCorrupt=Uszkodzony plik aktualizacji: %s.\n\n%s

CdFileMismatch=%s: plik znajdujący się na płycie jest dostępny w wersji innej, niż oczekiwana. Aktualizacja %s zakończona niepowodzeniem.


[General]

Space=%i MB

Ready=Instalator jest gotowy do przeprowadzenia instalacji %s.\nWybrany folder docelowy: %s\n\nKliknij "Instaluj", aby rozpocząć.\nKliknij "Anuluj" aby opuścić instalator bez instalacji %s.

InstallCancel=Anuluj instalację

CancelPrompt=Uwaga! Anulowanie instalacji spowoduje, że %s nie będzie działać poprawnie. Czy na pewno anulować instalację?

DidCancel=Instalacja anulowana. Produkt nie został w pełni zainstalowany i nie będzie działać poprawnie.

CdDescription=Aby zainstalować aktualizację %s, instalator potrzebuje skopiować niektóre pliki z oryginalnej płyty %s.\n\nProszę włożyć płytę %s do napędu i kliknąć "Dalej". Jeżeli wybrana litera napędu jest niewłaściwa, proszę poprawić ją w poniższym polu.

CdDrive=Napęd CD/DVD

NotEnoughSpaceTitle=Instalacja niemożliwa

NotEnoughSpace=Na dysku %s znajduje się za mało wolnego miejsca, aby można było zainstalować %s. Proszę wybrać napęd z większą ilością wolnego miejsca, bądź zwolnić miejsce na wybranym napędzie i spróbować ponownie.

Finish=&Zakończ

RebootButton=Z&resetuj

ExitButton=&Wyjdź


[IDDIALOG_FilerPageAutoPlay]

IDC_Play=&Graj

IDC_Reinstall=Zainstaluj &ponownie

IDC_Uninstall=&Odinstaluj

IDC_ReleaseNotes=&Informacje o wersji

IDC_Web=Strona &WWW Unreal

IDC_Complete=Instalacja zakończona sukcesem!

IDC_CompleteReboot=Instalacja zakończona sukcesem!\nPrzed uruchomieniem gry należy uruchomić ponownie komputer.


[IDDIALOG_FilerPageWelcome]

IDC_WelcomePrompt=Ten program instalacyjny pomoże Ci zainstalować %s na tym komputerze.\n\nKliknij "Dalej", aby rozpocząć instalację lub kliknij "Anuluj" w dowolnej chwili, aby opuścić program instalacyjny.\n\nDane w poniższej tabeli zawierają łącza do stron WWW zawierających dodatkowe informacje.

IDC_WelcomePromptUpdate=Ten program instalacyjny pomoże Ci zaktualizować %s do wersji %s.\n\nKliknij "Dalej", aby rozpocząć instalację lub kliknij "Anuluj" w dowolnej chwili, aby opuścić program instalacyjny.\n\nDane w poniższej tabeli zawierają łącza do stron WWW zawierających dodatkowe informacje.

IDC_LanguagePrompt=&Język


[IDDIALOG_FilerPageLicense]

IDC_LicenseText=Proszę zapoznać się z poniższą umową licencyjną. Aby zainstalować program, należy zaakceptować postanowienia tej umowy.

IDC_LicenseQuestion=Czy akceptujesz postanowienia umowy licencyjnej? Kliknij "Zgadzam się" lub "Anuluj".


[IDDIALOG_FilerPageComponents]

IDC_ComponentsText=Wybierz składniki programu, które chcesz zainstalować.

IDC_ComponentsPrompt=&Składniki:

IDC_DiskSpaceFrame=Miejsce na dysku

IDC_DescriptionFrame=Opis

IDC_SpaceRequiredMessage=Wymagane:

IDC_SpaceAvailableMessage=Dostępne:


[IDDIALOG_FilerPageUninstallComponents]

IDC_ComponentsText=Wybierz składniki programu, które chcesz odinstalować.

IDC_ComponentsPrompt=&Składniki:

IDC_DependenciesFrame=Składniki powiązane:

IDC_DependenciesText=Kontynuowanie deinstalacji spowoduje usunięcie następujących składników: %s


[IDDIALOG_FilerPageFolder]

IDC_FolderDescription=Gra %s zostanie zainstalowana w folderze wprowadzonym poniżej.\n\nKliknij "Dalej", aby kontynuować.\n\nAby zainstalować w innym folderze, proszę wpisać pełną ścieżkę do tego folderu, włącznie z literą napędu, na przykład: C:\NowyFolder

IDC_FolderDescriptionPatch=Gra %s zostanie zaktualizowana w folderze wprowadzonym poniżej.\n\nKliknij "Dalej", aby kontynuować.\n\nJeżeli posiadasz więcej, niż jedną kopię produktu zainstalowaną na komputerze, wprowadź pełną ścieżkę do wybranej instancji, włącznie z literą napędu, na przykład: C:\JakiśTamFolder

IDC_FolderDescriptionMissing=Instalator zaktualizuje teraz %s.\n\nWprowadź pełną ścieżkę do istniejącej instalacji produktu, włącznie z literą napędu, na przykład: C:\JakiśTamFolder

IDC_FolderHolder=Folder docelowy

IDC_Browse=&Przeglądaj

IDC_Default=&Przywróć

IDC_SpaceAvailableMessage=Dostępne miejsce na dysku:

IDC_FullSpaceRequiredMessage=Wymagane miejsce na dysku do instalacji standardowej:


[IDDIALOG_FilerPageInstallProgress]

IDC_InstallText=Trwa instalacja plików...

IDC_InstallingText=Trwa instalacja:

IDC_ProgressText=Postęp pliku:

IDC_TotalText=Postęp całości:


[IDDIALOG_FilerPageUninstallProgress]

IDC_InstallText=Trwa deinstalacja plików...

IDC_InstallingText=Trwa deinstalacja:

IDC_ProgressText=Postęp pliku:

IDC_TotalText=Postęp całości:


[IDDIALOG_Restart]

IDC_Restart=Instalacja zakończona

IDC_RestartMessage=Aby ukończyć instalację, należy uruchomić ponownie system Windows.

IDC_RestartText=Przed ponownym uruchomieniem komputera, należy zamknąć wszelkie otwarte aplikacje, w tym sesje wiersza poleceń / MS-DOS, a także zapisać otwarte dokumenty. Należy też usunąć wszystkie dyskietki z napędów. Na koniec, należy kliknąć na "Uruchom ponownie".

IDC_Complete=Po ponownym uruchomieniu systemu Windows, instalacja będzie ukończona.

IDC_Restart=&Uruchom ponownie

IDC_Exit=&Wyjdź z instalatora


[IDDIALOG_WizardDialog]

IDC_WizardDialog=Instalator Unreal


[IDDIALOG_FailedRequirement]

IDC_FailedRequirement=Instalacja niemożliwa w wybranej lokalizacji.

IDC_FailedMessage=Ten produkt wymaga następującego produktu, aby kontynuować instalację. Proszę wskazać folder, w którym wymagany produkt jest zainstalowany, lub opuścić ten instalator i zainstalować wymagany produkt.\n\nMożna skorzystać z poniższego łącza internetowego celem uzyskania dodatkowych informacji.

IDC_ProductHolder=Wymagany produkt


[IDDIALOG_ProductInfo]

IDC_ProductHolder=Produkt

IDC_ProductText=Produkt:

IDC_VersionText=Wersja:

IDC_DeveloperText=Autor:


[IDDIALOG_FilerPageUninstall]

IDC_UninstallPrompt=Następujące składniki zostaną usunięte:

IDC_UninstallQuestion=Czy na pewno usunąć poniższe składniki?