Inter13.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelSummary]

Title="Szesnasty zapis"


[TransitionGenderEvent7]

MaleText[0]="Lodowe jaskinie, a potem ta przeklęta pokryta śniegiem grań zaprowadziły mnie w złym kierunku, z dala od promu, ale nie miałem wyboru. Gdy przebiłem się do fortu i zobaczyłem transporter, nie wiedziałem, co myśleć. Dokąd mnie przeniesie? Bliżej celu, czy w zupełnie inny zakątek planety? Z moich doświadczeń z tego rodzaju urządzeniami wnoszę, że raczej niedaleko, poza tym, nie mam wyboru, jak tylko skorzystać z niego i się przekonać."

FemaleText[0]="Lodowe jaskinie, a potem ta przeklęta pokryta śniegiem grań zaprowadziły mnie w złym kierunku, z dala od promu, ale nie miałam wyboru. Gdy przebiłam się do fortu i zobaczyłam transporter, nie wiedziałam, co myśleć. Dokąd mnie przeniesie? Bliżej celu, czy w zupełnie inny zakątek planety? Z moich doświadczeń z tego rodzaju urządzeniami wnoszę, że raczej niedaleko, poza tym, nie mam wyboru, jak tylko skorzystać z niego i się przekonać."