SetupUnrealPatch.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Repo available at Github
The localization project is available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
SetupUnrealPatch
Language Polish
Game Unreal
Status 9/9
[Setup]
LocalProduct="Unreal Gold/Unreal Anthology"
DefaultFolder="C:\Unreal"
ReadMe="Help\227ReleaseNotes.pdf"
SetupWindowTitle="Instalator Unreal"
AutoplayWindowTitle="Opcje Unreal"
ProductURL="http://www.unreal.com/"
VersionURL="http://www.oldunreal.com"
Developer="Epic Games, Inc. - 227 by Oldunreal"
DeveloperURL="http://www.oldunreal.com/"
Logo="Help\Logo.bmp"

[UnrealRequirement]
LocalProduct="Unreal Gold/Unreal Anthology"
ProductURL="http://www.unreal.com/"
VersionURL="http://www.epicgames.com/"
Developer="Epic Games, Inc."
DeveloperURL="http://www.epicgames.com/"

[LinuxGroup]
Caption="Pliki rodzime dla Linux"
Description="Zawiera pliki wymagane do uruchomienia gry Unreal w systemie Linux. Obecnie nie zawiera menu Opcji zaawansowanych, ale wszystkie ustawienia można zmienić poprzez edycję pliku UnrealLinux.ini. UnrealEd 2.1 nie jest dostępny dla systemu Linux. Jeżeli wystąpią problemy z uruchomieniem gry, dodatkowe informacje można znaleźć w pliku ReleaseNotes w folderze Help. Jeżeli w systemie Linux nie ma wymaganych bibliotek, w folderze Help znajduje się archiwum lin_convenience_libs.7z, które zawiera wszystkie wymagane pliki."

[OldWeaponsGroup]
Caption="Klasyczny oręż"
Description="Zawiera mutator "Klasyczny oręż", który przywraca broń z kompilacji 200 gry. Więcej informacji zawarto w pliku OldWeaponsReadme.txt w folderze Help."

[UPakFixGroup]
Caption="Łatka koop. dla UPak"
Description="Zawiera mutator UPakFix przeznaczony dla administratorów serwerów, który poprawia funkcjonowanie rozszerzenia Unreal: Powrót na planetę Na Pali w trybie 'Współpraca' gry wieloosobowej."
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltD3D9Drv.pltEditor.pltEngine.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSetup.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltStartup.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealEd.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltWindow.pltWinDrv.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltFMODAudioDrv.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt