SetupUnrealPatch.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
SetupUnrealPatch
Language Polish
Game Unreal
Status 9/9
[Setup]
LocalProduct="Unreal Gold/Unreal Anthology"
DefaultFolder="C:\Unreal"
ReadMe="Help\227ReleaseNotes.pdf"
SetupWindowTitle="Instalator Unreal"
AutoplayWindowTitle="Opcje Unreal"
ProductURL="http://www.unreal.com/"
VersionURL="http://www.oldunreal.com"
Developer="Epic Games, Inc. - 227 by Oldunreal"
DeveloperURL="http://www.oldunreal.com/"
Logo="Help\Logo.bmp"

[UnrealRequirement]
LocalProduct="Unreal Gold/Unreal Anthology"
ProductURL="http://www.unreal.com/"
VersionURL="http://www.epicgames.com/"
Developer="Epic Games, Inc."
DeveloperURL="http://www.epicgames.com/"

[LinuxGroup]
Caption="Pliki rodzime dla Linux"
Description="Zawiera pliki wymagane do uruchomienia gry Unreal w systemie Linux. Obecnie nie zawiera menu Opcji zaawansowanych, ale wszystkie ustawienia można zmienić poprzez edycję pliku UnrealLinux.ini. UnrealEd 2.1 nie jest dostępny dla systemu Linux. Jeżeli wystąpią problemy z uruchomieniem gry, dodatkowe informacje można znaleźć w pliku ReleaseNotes w folderze Help. Jeżeli w systemie Linux nie ma wymaganych bibliotek, w folderze Help znajduje się archiwum lin_convenience_libs.7z, które zawiera wszystkie wymagane pliki."

[OldWeaponsGroup]
Caption="Klasyczny oręż"
Description="Zawiera mutator "Klasyczny oręż", który przywraca broń z kompilacji 200 gry. Więcej informacji zawarto w pliku OldWeaponsReadme.txt w folderze Help."

[UPakFixGroup]
Caption="Łatka koop. dla UPak"
Description="Zawiera mutator UPakFix przeznaczony dla administratorów serwerów, który poprawia funkcjonowanie rozszerzenia Unreal: Powrót na planetę Na Pali w trybie 'Współpraca' gry wieloosobowej."
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltD3D9Drv.pltEditor.pltEngine.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSetup.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltStartup.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealEd.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltWindow.pltWinDrv.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltFMODAudioDrv.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt