UPakFix.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=UPakFix.UPakFix,Class=Class,MetaClass=Engine.Mutator,Description="UPakFix,Poprawka dla sieciowego trybu współpracy rozszerzenia Powrót na planetę Na Pali.")