Dug.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Głębiny Rrajigaru"


[TranslatorEvent4]

Message="UWAGA: Zachować ostrożność w pobliżu beczek z tarydem."


[TranslatorEvent17]

Message="Wskakuj, lawa jest dziś w miarę chłodna!"


[TranslatorEvent18]

Message="Craig to Wielki Palant."


[TranslatorEvent16]

Message="W Kanadzie jest naprawdę mroźno. Moje ulubione piwo to Dos Equis. Moje koty są strasznie puszyste."


[TranslatorEvent3]

Message="Włącznik pomocniczego wózka do transportu tarydu."


[TranslatorEvent12]

Message="Rozdzielnia gazu: Drzwi zamknięte, zamek zabezpieczony ciśnieniowo."

AltMessage="Drzwi odbezpieczone. Dostęp możliwy."


[TranslatorEvent2]

Message="Włącznik głównego wózka do transportu tarydu."