UnrealI.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=UnrealI.DarkMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealI.KingOfTheHill,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealI.FlakCannon,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.GESBioRifle,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Razorjack,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Rifle,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Minigun,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.Quadshot,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealI.FemaleTwo,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Kobieta 2")

Object=(Name=UnrealI.MaleOne,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Mężczyzna 1")

Object=(Name=UnrealI.MaleTwo,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Mężczyzna 2")

Object=(Name=UnrealI.SkaarjPlayer,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Szturmowiec Skaarj")

Object=(Name=UnrealI.FemaleTwoBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Kobieta 2")

Object=(Name=UnrealI.MaleOneBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Mężczyzna 1")

Object=(Name=UnrealI.MaleTwoBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Mężczyzna 2")

Object=(Name=UnrealI.SkaarjPlayerBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Szturmowiec Skaarj")

Object=(Name=UnrealI.NaliPlayer,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Nali")

Object=(Name=UnrealI.NaliPlayerBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Nali")

Preferences=(Caption="Tryby gry",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="DarkMatch",Parent="Tryby gry",Class=UnrealI.DarkMatch,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Król na Wzgórzu",Parent="Tryby gry",Class=UnrealI.KingOfTheHill,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Obsługa sieci",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="Listy map",Parent="Obsługa sieci")

Preferences=(Caption="Mapy DarkMatch",Parent="Listy map",Class=UnrealI.DkMapList,Immediate=True)


[IntroNullHud]

ESCMessage="Wciśnij klawisz Esc, aby rozpocząć"


[EndgameHud]

Message1="Kapsuła ratunkowa Skaarj wyrwała się z pola grawitacyjnego planety... w ostatniej chwili. Jednakże, rezerwy paliwa wyczerpały się i teraz dryfujesz bez celu."

Message2="Udało ci się uciec z miejsca, gdzie wielu straciło życie. Śmiejesz się do siebie; tak wiele się wydarzyło, a skutek tak niewielki."

Message3="Przed kraksą, twoją pułapką była ciasna cela więzienna. Obecnie, po raz kolejny znajdujesz się w więzieniu."

Message4="Mimo to, masz pewność, że ktoś ostatecznie natrafi na niewielką kapsułę, w której się znajdujesz."

Message5="Do tego czasu, pozostaje ci dryfować samotnie przez przestrzeń, z nadzieją w sercu."

Message6="Ciąg dalszy nastąpi..."

Message7="Naciśnij klawisz [Strzał], aby rozpocząć od nowa."


[KingOfTheHill]

ClassCaption="Król na Wzgórzu"

KingMessage=" zostaje Królem!"

GameName="Król na Wzgórzu"


[DarkMatch]

ClassCaption="DarkMatch"

GameName="DarkMatch"


[FemaleTwo]

MenuName="Kobieta 2"


[FemaleTwoBot]

MenuName="Kobieta 2"


[MaleOne]

MenuName="Mężczyzna 1"


[MaleOneBot]

MenuName="Mężczyzna 1"


[MaleTwo]

MenuName="Mężczyzna 2"


[MaleTwoBot]

MenuName="Mężczyzna 2"


[NaliPlayer]

MenuName="Nali"


[NaliPlayerBot]

MenuName="Nali"


[SkaarjPlayer]

MenuName="Szturmowiec Skaarj"


[SkaarjPlayerBot]

MenuName="Szturmowiec Skaarj"


[FlakCannon]

DeathMessage="%o - %k rozrywa cię na strzępy Garłaczem."

PickupMessage="Podnosisz Garłacza."

ItemName="Garłacz"


[Razorjack]

DeathMessage="%o daje ciała %k za sprawą Rozpruwacza."

PickupMessage="Podnosisz Rozpruwacza"

ItemName="Rozpruwacz"


[GESBioRifle]

DeathMessage="%o - %k właśnie spuścił ci do gardła cały ładunek ścieków."

PickupMessage="Podnosisz karabin odpadowy."

ItemName="Karabin odpadowy"


[Rifle]

DeathMessage="%o - %k posłał ci kulkę w sam łeb."

PickupMessage="Podnosisz karabin snajperski."

ItemName="Karabin snajperski"


[Minigun]

DeathMessage="%o - %k zamienia cię w krwawy durszlak mięsny serią z miniguna."

PickupMessage="Podnosisz minigun."

ItemName="Minigun"


[QuadShot]

DeathMessage="%o - %k rozrywa cię na części pierwsze czterolufowym obrzynem."

PickupMessage="Podnosisz czterolufowego obrzyna."

ItemName="Obrzyn"


[PeaceMaker]

DeathMessage="%o - usypiacz %k właśnie zrobił z ciebie sito."

PickupMessage="Podnosisz usypiacza."

ItemName="Usypiacz"


[SearchLight]

ExpireMessage="Baterie reflektora wyczerpane."

PickupMessage="Podnosisz reflektor."

ItemArticle=" "

ItemName="Reflektor"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[Seeds]

PickupMessage="Podnosisz nasiono owocu Nali."

ItemArticle=" "

ItemName="Nasiono owocu Nali"

M_Activated=" zostało posiane."

M_Selected=" jest gotowe do posiania."


[JumpBoots]

ExpireMessage="Buty antygrawitacyjne wyczerpane."

PickupMessage="Podnosisz buty antygrawitacyjne."

ItemArticle=" "

ItemName="Buty antygrawitacyjne"

M_Activated=" włączone."

M_Deactivated=" wyłączone."

M_Selected=" gotowe do użycia."


[ForceField]

M_NoRoom="Brak miejsca na pole siłowe. Rozstawienie pola niemożliwe."

PickupMessage="Podnosisz generator pola siłowego."

ItemArticle=" "

ItemName="Generator pola siłowego"

M_Activated=" włączony. Pole siłowe zostało rozstawione."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[Invisibility]

ExpireMessage="Kamuflaż wyczerpany."

PickupMessage="Podnosisz kamuflaż."

ItemArticle=" "

ItemName="Kamuflaż"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[Dampener]

ExpireMessage="Tłumik wyczerpany."

PickupMessage="Podnosisz tłumik."

ItemArticle=" "

ItemName="Tłumik"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[Chameleon]

NameArticle=" "

MenuName="Kameleon"

MenuNameDative="kameleona"


[ParentBlob]

BlobKillMessage="został rozpuszczony przez bańkę"

FemBlobKillMessage="została rozpuszczona przez bańkę"

NameArticle=" "

MenuName="Bańka"

MenuNameDative="bańkę"


[Bloblet]

BlobKillMessage="został rozpuszczony przez bańkę"

BlobKillMessageFem="została rozpuszczona przez bańkę"

NameArticle=" "

MenuName="Bańka"

MenuNameDative="bańkę"


[Behemoth]

NameArticle=" "

MenuName="Behemot"

MenuNameDative="behemota"


[Gasbag]

NameArticle=" "

MenuName="Ogniomiot"

MenuNameDative="ogniomiota"


[GiantGasbag]

NameArticle=" "

MenuName="Ogniomiot olbrzymi"

MenuNameDative="ogniomiota olbrzymiego"


[GiantManta]

NameArticle=" "

MenuName="Manta olbrzymia"

MenuNameDative="mantę olbrzymią"


[Krall]

NameArticle=" "

MenuName="Krall"

MenuNameDative="Kralla"


[KrallElite]

NameArticle=" "

MenuName="Dowódca Krallów"

MenuNameDative="dowódcę Krallów"


[LeglessKrall]

NameArticle=" "

MenuName="Beznogi Krall"

MenuNameDative="beznogiego Kralla"


[Mercenary]

NameArticle=" "

MenuName="Najemnik"

MenuNameDative="najemnika"


[MercenaryElite]

NameArticle=" "

MenuName="Dowódca najemników"

MenuNameDative="dowódcę najemników"


[Pupae]

NameArticle=" "

MenuName="Młode"

MenuNameDative="młode"


[Queen]

NameArticle=" "

MenuName="Królowa"

MenuNameDative="Królową"


[SkaarjTrooper]

NameArticle=" "

MenuName="Szturmowiec Skaarj"

MenuNameDative="szturmowca Skaarj"


[SkaarjGunner]

NameArticle=" "

MenuName="Kanonier Skaarj"

MenuNameDative="kanoniera Skaarj"


[SkaarjInfantry]

NameArticle=" "

MenuName="Żołnierz piechoty Skaarj"

MenuNameDative="żołnierza piechoty Skaarj"


[SkaarjOfficer]

NameArticle=" "

MenuName="Oficer Skaarj"

MenuNameDative="oficera Skaarj"


[SkaarjSniper]

NameArticle=" "

MenuName="Strzelec wyborowy Skaarj"

MenuNameDative="strzelca wyborowego Skaarj"


[IceSkaarj]

NameArticle=" "

MenuName="Wojownik arktyczny Skaarj"

MenuNameDative="wojownika arktycznego Skaarj"


[SkaarjAssassin]

NameArticle=" "

MenuName="Zabójca Skaarj"

MenuNameDative="zabójcę Skaarj"


[SkaarjBerserker]

NameArticle=" "

MenuName="Oszalały Skaarj"

MenuNameDative="oszalałego Skaarj"


[SkaarjLord]

NameArticle=" "

MenuName="Wódz Skaarj"

MenuNameDative="wodza Skaarj"


[Squid]

NameArticle=" "

MenuName="Mątwa"

MenuNameDative="mątwę"


[Titan]

NameArticle=" "

MenuName="Tytan"

MenuNameDative="tytana"


[StoneTitan]

NameArticle=" "

MenuName="Kamienny tytan"

MenuNameDative="kamiennego tytana"


[WarLord]

NameArticle=" "

MenuName="Władca"

MenuNameDative="Władcę"


[FlakBox]

PickupMessage="Podnosisz 10 ładunków do Garłacza."


[FlakShellAmmo]

PickupMessage="Podnosisz ładunek do Garłacza."


[PeaceAmmo]

PickupMessage="Podnosisz amunicję do usypiacza."


[RazorAmmo]

PickupMessage="Podnosisz paczkę ostrzy."


[Sludge]

PickupMessage="Podnosisz 25kg odpadów tarydowych."


[RifleAmmo]

PickupMessage="Podnosisz 8 nabojów do karabinu snajperskiego."


[RifleRound]

PickupMessage="Podnosisz nabój do karabinu snajperskiego."


[AsbestosSuit]

PickupMessage="Podnosisz kombinezon azbestowy."


[ToxinSuit]

PickupMessage="Podnosisz kombinezon antytoksynowy."


[PowerShield]

PickupMessage="Podnosisz Pas Pola Siłowego"


[fell]

AltName="spadł"

FemAltName="spadła"


[drowned]

AltName="utonął"

FemAltName="utonęła"


[Decapitated]

AltName="stracił głowę"

FemAltName="straciła głowę"


[Corroded]

AltName="rozpuszczony"

FemAltName="rozpuszczona"


[Burned]

AltName="przypieczony"

FemAltName="przypieczona"