IsvDeck1.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="ISV-KRAN: Pokład 1"


[TranslatorEvent12]

Message="INSTRUKCJA OBSŁUGI TRANSPORTERA AWARYJNEGO: STANĄĆ NA OŚMIOKĄTNEJ PLATFORMIE TRANSPORTERA, SYSTEM ZOSTANIE WŁĄCZONY AUTOMATYCZNIE"


[TranslatorEvent2]

Message="ISV-KRAN, POKŁAD 1: Wpis do dziennika: Kapitan Mikail Leatham. Ofensywy Skaarj zmusiły nas do wycofania się do Laboratorium Badawczego. Ustawiliśmy prowizoryczną barierę elektryczną, która spowodowała śmierć 40 z nich, ale 20 pozostaje przy życiu."


[TranslatorEvent0]

Message="ISV-KRAN: LABORATORIUM BADAWCZE. NADZÓR NAD OKAZEM: Ustaliłam, że te amorficzne ameby składają się z bardzo żrącego kwasu. Układ ich podstawowej struktury genetycznej jest wprost niewiarygodny. Tatiana Zimna, Szef Personelu Medycznego"


[TranslatorEvent1]

Message="UWAGA: GRODZIE POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH I POLA IZOLACYJNE OKAZÓW DZIAŁAJĄ NIEPOPRAWNIE. AKTYWACJA SPOWODUJE UWOLNIENIE OBIEKTÓW Z OPÓŹNIENIEM 30 SEKUND."


[TranslatorEvent7]

Message="ISV-KRAN, POKŁAD 1: ALARM: WYCIEK PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIKI. PĘKNIĘCIE SILNIKA GŁÓWNEGO. NATYCHMIASTOWA EWAKUACJA STATKU"


[TranslatorEvent6]

Message="ISV-KRAN, POKŁAD 1: Wpis do dziennika: Kapitan Mikail Leatham. NIE ma możliwości, aby zabić ich WSZYSTKICH. Jest po prostu za dużo Skaarj, a my nie mamy dość amunicji."


[TranslatorEvent9]

Message="WSTĘP NA MOSTEK WZBRONIONY: POLE SIŁOWE AKTYWNE. WYŁĄCZNIK ZNAJDUJE SIĘ NA POKŁADZIE OBSERWACYJNYM."

AltMessage="WSTĘP NA MOSTEK MOŻLIWY: POLE SIŁOWE NIEAKTYWNE."


[TranslatorEvent11]

Message="TRANSPORTER AWARYJNY: SYSTEMY SPRAWNE. WSPÓŁRZĘDNE USTAWIONE NA WIEŚ NALI ZNAJDUJĄCĄ SIĘ 5 KILOMETRÓW OD GÓRY W KSZTAŁCIE IGLICY."


[TranslatorEvent8]

Message="POLE SIŁOWE ZABEZPIECZAJĄCE MOSTEK: AKTYWNE"

AltMessage="POLE SIŁOWE ZABEZPIECZAJĄCE MOSTEK: NIEAKTYWNE"


[TranslatorEvent3]

Message="ISV-KRAN, POKŁAD 1: OSTRZEŻENIE: DOSTĘP DO LABORATORIUM ZABLOKOWANY PRZEZ POLE SIŁOWE O MOCY 85000 WOLTÓW. PRZEPŁYW MOCY Z TRZECH TRANSFORMATORÓW AKTYWNY."

AltMessage="ISV-KRAN, POKŁAD 1: POLE SIŁOWE WYŁĄCZONE."


[TranslatorEvent4]

Message="ALARM: DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZAŁOGI: ZGŁOSIĆ SIĘ NA POKŁAD 4. STATEK ZOSTAŁ ZINFILTROWANY PRZEZ ODDZIAŁ SZTURMOWY SKAARJ."