Inter10.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelSummary]

Title="Trzynasty zapis"


[TransitionGenderEvent4]

MaleText[0]="Zakład odlewni tarydu prowadzony przez Skaarj. Kolejna ich kolonia musi być niedaleko stąd. Wszędzie pełno Skaarj. Ale tym razem, to ja poluję na nich. Najwyraźniej nie spodziewali się mojej wizyty. Sądzę, że jestem w połowie drogi do promu."

FemaleText[0]="Zakład odlewni tarydu prowadzony przez Skaarj. Kolejna ich kolonia musi być niedaleko stąd. Wszędzie pełno Skaarj. Ale tym razem, to ja poluję na nich. Najwyraźniej nie spodziewali się mojej wizyty. Sądzę, że jestem w połowie drogi do promu."