Velora.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title="Świątynia Velory"


[TranslatorEvent1]

Message="Raport: M. Verdu: Zgubiłem Leiby i Poescha godzinę temu. Musieli wydostać się na zewnątrz. Chyba jestem blisko wyjścia, ale jest tak ciemno, że nic nie widzę. Zaraz, coś właśnie zeskoczyło ze ściany. Idzie tu.... >>>BŁĄD<<<"


[TranslatorEvent0]

Message="Raport: M. Fox: Zabierzcie mnie stąd, do cholery!!"