SDLSoftDrv.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=SDLSoftDrv.SDLSoftwareRenderDevice,Class=Class,MetaClass=Engine.RenderDevice,Autodetect=libSDL.so)

Preferences=(Caption="Rendering",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="Rendering programowy SDL",Parent="Rendering",Class=SDLSoftDrv.SDLSoftwareRenderDevice,Immediate=True)


[SDLSoftwareRenderDevice]

ClassCaption="Rendering programowy SDL"

AskUse=Włączyć rendering programowy SDL?


[Errors]

ResFailed=Nie udało się wyświetlić rozdzielczości.