Startup.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Localization Project page
This page belongs to the OldUnreal Localization Project. We aim to localize the game to other languages as flawlessly as possible, with the least amount of errors possible (ideally 0).
In order to achieve such objective, we need your help. Some of these lines contain computer-generated strings which need to be reviewed by actual native or fluent Polish speakers. Also these lines aren't final, they're always subject to modification, and we're sure better strings can (and will be) eventually found.
The localization project is also available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian - Japanese
Startup
Language Polish
Game 1 Unreal
Status 57/57
Game 2 Unreal Tournament
Status 54/54

Unreal

[General]
; EN: Run="Run!"
Run="Graj!"
; EN: FirstTime="Unreal First-Time Configuration"
FirstTime="Unreal: konfiguracja początkowa"
; EN: SafeMode="Unreal Safe Mode"
SafeMode="Unreal: tryb awaryjny"
; EN: Video="Unreal Video Configuration"
Video="Unreal: ustawienia grafiki"
; EN: RecoveryMode="Unreal Recovery Mode"
RecoveryMode="Unreal: tryb naprawy"
WebPage="http://www.oldunreal.com"
Direct3DWebPage="https://web.archive.org/web/20090930075309/http://unreal.epicgames.com:80/Direct3D.htm"
; EN: Detecting="Detecting 3D video devices, please wait..."
Detecting="Trwa wykrywanie kart graficznych, proszę czekać..."
; EN: SoundLow="Low sound quality"
SoundLow="Niska jakość dźwięku"
; EN: SoundHigh="High sound quality"
SoundHigh="Wysoka jakość dźwięku"
; EN: SkinsLow="Medium detail player skin textures"
SkinsLow="Średnia jakość tekstur graczy"
; EN: SkinsHigh="High detail player skin textures"
SkinsHigh="Wysoka jakość tekstur graczy"
; EN: WorldLow="Medium detail world textures"
WorldLow="Średnia jakość tekstur świata gry"
; EN: WorldHigh="High detail textures"
WorldHigh="Wysoka jakość tekstur świata gry"
; EN: ResLow="Low video resolution"
ResLow="Niska rozdzielczość"
; EN: ResHigh="Standard video resolution"
ResHigh="Standardowa rozdzielczość"

[Descriptions]
; EN: OpenGLDrv.OpenGLRenderDevice="Use Unreal's advanced OpenGL support. Provides best performance and support for high-end graphic cards. High resolution texture support."
OpenGLDrv.OpenGLRenderDevice="Zaawansowana obsługa standardu OpenGL. Zapewnia najlepszą wydajność i wsparcie dla najnowszych modeli kart graficznych. Obsługuje tekstury w wysokiej rozdzielczości."
; EN: SoftDrv.SoftwareRenderDevice="Unreal's built-in software renderer. Compatible with all video cards."
SoftDrv.SoftwareRenderDevice="Wbudowana obsługa renderingu programowego. Zgodna ze wszystkimi kartami graficznymi."
; EN: GlideDrv.GlideRenderDevice="3dfx Glide support, the optimal choice for 3dfx owners. 3dfx card required."
GlideDrv.GlideRenderDevice="Obsługa 3dfx Glide, optymalny wybór dla właścicieli produktów 3dfx. Wymagana karta 3dfx."
; EN: D3DDrv.D3DRenderDevice="Use Direct3D 7 hardware rendering. Compatible with older video cards. Not recommended for use with very early video cards -- use the Software Renderer if you have an ATI Rage Pro, Riva 128, Intel i740, or Rendition V2200."
D3DDrv.D3DRenderDevice="Obsługa sprzętowego renderingu w standardzie Direct3D. Zgodna ze starszymi modelami kart graficznych. Nie jest zalecane wykorzystywanie jej z najstarszymi modelami kart graficznych -- jeżeli posiadasz ATI Rage Pro, Riva 128, Intel i740 lub Rendition V2200, wybierz obsługę renderingu programowego."
; EN: D3D8Drv.D3D8RenderDevice="Use Direct3D 8 hardware rendering. Compatible with most video cards. High resolution texture support."
D3D8Drv.D3D8RenderDevice="Obsługa sprzętowego renderingu w standardzie Direct3D 8. Zgodna z większością kart graficznych. Obsługuje tekstury w wysokiej rozdzielczości."
; EN: D3D9Drv.D3D9RenderDevice="Use Direct3D 9 hardware rendering. Compatible with latest video cards. High resolution texture support."
D3D9Drv.D3D9RenderDevice="Obsługa sprzętowego renderingu w standardzie Direct3D 9. Zgodna z najnowszymi modelami kart graficznych. Obsługuje tekstury w wysokiej rozdzielczości."
; EN: MetalDrv.MetalRenderDevice="For users with S3 Savage4 video cards."
MetalDrv.MetalRenderDevice="Obsługa kart graficznych S3 Savage4."
; EN: ALAudio.ALAudioSubsystem="Use Unreal's advanced OpenAL support. Provides best performance and support for high end soundcards. Be sure to have the latest drivers for your soundcard. EAX/EFX support. Works best with SoundBlaster."
ALAudio.ALAudioSubsystem="Zaawansowana obsługa standardu OpenAL. Zapewnia najlepszą wydajność i wsparcie dla najnowszych modeli kart dźwiękowych. Obsługuje standard EAX/EFX. Działa najlepiej z kartami z serii SoundBlaster. Najnowsze sterowniki do karty dźwiękowej zalecane."
; EN: FMODAudioDrv.FMODAudioDevice="Unreal's FMod sound. Supports original reverb model, works best for midrange, low-end or onboard sound."
FMODAudioDrv.FMODAudioDevice="Obsługa standardu FMod. Obsługuje oryginalny model pogłosu, działa najlepiej z modelami kart dźwiękowych średniej i niskiej jakości, a także z kartami zintegrowanymi."
; EN: Galaxy.GalaxyAudioSubsystem="Unreal's Galaxy sound. Deprecated. Use as fallback."
Galaxy.GalaxyAudioSubsystem="Obsługa standardu Galaxy. Obecnie przestarzała. Należy używać wyłącznie w przypadkach awaryjnych."
; EN: SwFMOD.SwFMOD="Experimental version of FModEX for Unreal."
SwFMOD.SwFMOD="Eksperymentalna wersja FModEX dla Unreal."

[IDDIALOG_ConfigPageDetail]
IDC_ConfigPageDetail=" "
; EN: IDC_DetailPrompt="Based on your computer's speed, memory, and video card, Unreal has selected the following detail options in order to optimize performance."
IDC_DetailPrompt="Na podstawie wydajności komputera, ilości dostępnej pamięci RAM oraz modelu karty graficznej, celem optymalizacji wydajności, zostały wybrane następujące opcje szczegółowości gry."
; EN: IDC_DetailNote="You may change these options from the game's "Preferences" window later, if you wish."
IDC_DetailNote="Opcje te można zmienić później podczas gry."

[IDDIALOG_ConfigPageFirstTime]
IDC_ConfigPageFirstTime=" "
; EN: IDC_Prompt="Unreal is starting up for the first time.  If you experience any problems, please read the release notes in the "Help" folder of your Unreal installation."
IDC_Prompt="To pierwsze uruchomienie gry Unreal. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, przeczytaj informacje o wydaniu w folderze „Pomoc” instalacji Unreal."

[IDDIALOG_ConfigPageRenderer]
IDC_ConfigPageRenderer=" "
; EN: IDC_RenderPrompt="Your computer supports the following 3D video devices. Choose the optimal one for your system."
IDC_RenderPrompt="Ten komputer obsługuje następujące opcje wyświetlania grafiki. Proszę wybrać tę, która jest optymalna dla zainstalowanej karty graficznej."
IDC_RenderNote=" "
; EN: IDC_Compatible="Show certified, compatible devices"
IDC_Compatible="Opcje zatwierdzone jako zgodne"
; EN: IDC_All="Show all devices"
IDC_All="Wszystkie opcje"

[IDDIALOG_ConfigPageSound]
IDC_ConfigPageSound=" "
; EN: IDC_SoundPrompt="Your computer supports the following sound devices.  Choose the optimal one for your system."
IDC_SoundPrompt="Ten komputer obsługuje następujące opcje odtwarzania dźwięku. Proszę wybrać tę, która jest optymalna dla zainstalowanej karty graficznej."
IDC_SoundNote=" "
; EN: IDC_Compatible="Show certified, compatible devices"
IDC_Compatible="Opcje zatwierdzone jako zgodne"
; EN: IDC_All="Show all devices"
IDC_All="Wszystkie opcje"

[IDDIALOG_ConfigPageSafeMode]
IDC_ConfigPageSafeMode=" "
; EN: IDC_SafeModePrompt="The previous time Unreal was run, it was not shut down properly. In case the shut down was caused by a problem, you may use the options below for recovery."
IDC_SafeModePrompt="Poprzednia sesja gry Unreal nie została zakończona poprawnie. Jeżeli zostało to spowodowane wystąpieniem problemu, można skorzystać z poniższych opcji celem podjęcia próby naprawy."
; EN: IDC_SafeModePrompt2="Unreal safe mode options: If you are experiencing problems, you may use the options below for recovery."
IDC_SafeModePrompt2="Opcje trybu awaryjnego Unreal: W razie wystąpienia problemów, można skorzystać z poniższych opcji celem podjęcia próby naprawy."
; EN: IDC_Run="Run Unreal"
IDC_Run="Uruchom grę Unreal"
; EN: IDC_Video="Change your 3D video device"
IDC_Video="Zmień opcje obsługi grafiki"
; EN: IDC_Audio="Change your audio device"
IDC_Audio="Zmień opcje obsługi dźwięku"
; EN: IDC_SafeMode="Run Unreal in safe mode - for troubleshooting"
IDC_SafeMode="Uruchom grę Unreal w trybie awaryjnym - celem diagnozy"
; EN: IDC_Web="Visit our Web site for troubleshooting tips"
IDC_Web="Odwiedź naszą stronę internetową, aby poszukać rozwiązań"

[IDDIALOG_ConfigPageSafeOptions]
IDC_ConfigPageSafeOptions=" "
; EN: IDC_SafeOptions="Safe mode options, for diagnosing problems"
IDC_SafeOptions="Opcje trybu awaryjnego, dla celów diagnostycznych"
; EN: IDC_NoSound="Disable all sound"
IDC_NoSound="Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe"
; EN: IDC_No3DSound="Disable 3D sound hardware"
IDC_No3DSound="Wyłącz obsługę sprzętową dźwięku 3D"
; EN: IDC_No3DVideo="Disable 3D video hardware"
IDC_No3DVideo="Wyłącz obsługę sprzętową grafiki 3D"
; EN: IDC_Window="Run the game in a window (rather than fullscreen)"
IDC_Window="Uruchom grę w oknie, zamiast na pełnym ekranie"
; EN: IDC_Res="Run in standard 640x480 resolution"
IDC_Res="Uruchom grę w standardowej rozdzielczości 640x480"
; EN: IDC_ResetConfig="Reset all configuration options to defaults"
IDC_ResetConfig="Przywróć wszystkie opcje domyślne"
; EN: IDC_NoProcessor="Disable Pentium III/3DNow processor extensions"
IDC_NoProcessor="Wyłącz obsługę instrukcji procesorów Pentium III/3DNow"
; EN: IDC_NoJoy="Disable joystick support"
IDC_NoJoy="Wyłącz obsługę joysticków"

[IDDIALOG_ConfigPageDriver]
IDC_ConfigPageDriver=" "
; EN: IDC_DriverText="Unreal has detected the following compatible video card:"
IDC_DriverText="Została wykryta następująca zgodna z grą Unreal karta graficzna:"
; EN: IDC_DriverInfo="Since you have chosen OpenGL or Direct3D, Unreal will attempt to use this video card.\n\nHowever, some 3D card drivers must be updated in order to work reliably with Unreal's 3D features. We recommend following the web link below for more information about your video card's compatibility, and to obtain the latest Direct3D drivers.\n\nIf you experience any graphical problems such as incorrect colors, flashing polygons, slow performance, or crashes, please use the "Unreal Safe Mode" to change your video driver."
IDC_DriverInfo="Ponieważ wybrano obsługę OpenGL lub Direct3D, Unreal podejmie próbę wykorzystania jej.\n\nJednakże, niektóre karty graficzne wymagają aktualizacji sterowników, aby w sposób stabilny obsługiwać szerokie możliwości silnika 3D Unreal. Zalecamy odwiedzić poniższy adres internetowy, aby zaczerpnąć informacji o kompatybilności tej karty graficznej, jak również pobrać najnowsze sterowniki do niej.\n\nJeżeli wystąpią problemy takie, jak niewłaściwe kolory, migające wielokąty, obniżona wydajność lub nieoczekiwane zamknięcie gry, należy przełączyć grę w tryb awaryjny, korzystając ze stosownego skrótu w menu Start / Programy / Unreal i zmienić opcje obsługi grafiki."
; EN: IDC_Web="For links to the latest drivers, visit our web page:"
IDC_Web="Aby pobrać najnowsze sterowniki, należy odwiedzić stronę internetową:"
; EN: IDC_WebButton="Direct3D Information & Drivers Page"
IDC_WebButton="Informacje na temat Direct3D i sterowniki do kart graficznych"
; EN: IDC_Card="Unknown"
IDC_Card="Nieznana"

Unreal Tournament

[General]
; EN: Run="Run!"
Run="Graj!"
; EN: FirstTime="Unreal Tournament First-Time Configuration"
FirstTime="Unreal Tournament: konfiguracja początkowa"
; EN: SafeMode="Unreal Tournament Safe Mode"
SafeMode="Unreal Tournament: tryb awaryjny"
; EN: Video="Unreal Tournament Video Configuration"
Video="Unreal Tournament: ustawienia grafiki"
; EN: RecoveryMode="Unreal Tournament Recovery Mode"
RecoveryMode="Unreal Tournament: tryb naprawy"
WebPage="http://www.oldunreal.com"
Direct3DWebPage="https://web.archive.org/web/20090930075309/http://unreal.epicgames.com:80/Direct3D.htm"
; EN: Detecting="Detecting 3D video devices, please wait..."
Detecting="Trwa wykrywanie kart graficznych, proszę czekać..."
; EN: SoundLow="Low sound quality"
SoundLow="Niska jakość dźwięku"
; EN: SoundHigh="High sound quality"
SoundHigh="Wysoka jakość dźwięku"
; EN: SkinsLow="Medium detail player skin textures"
SkinsLow="Średnia jakość tekstur graczy"
; EN: SkinsHigh="High detail player skin textures"
SkinsHigh="Wysoka jakość tekstur graczy"
; EN: WorldLow="Medium detail world textures"
WorldLow="Średnia jakość tekstur świata gry"
; EN: WorldHigh="High detail textures"
WorldHigh="Wysoka jakość tekstur świata gry"
; EN: ResLow="Low video resolution"
ResLow="Niska rozdzielczość"
; EN: ResHigh="Standard video resolution"
ResHigh="Standardowa rozdzielczość"

[Descriptions]
; EN: SoftDrv.SoftwareRenderDevice="Unreal Tournament's built-in software renderer. Compatible with all video cards."
SoftDrv.SoftwareRenderDevice="Wbudowana obsługa renderingu programowego. Zgodna ze wszystkimi kartami graficznymi."
; EN: GlideDrv.GlideRenderDevice="3dfx Glide support, the optimal choice for 3dfx owners. 3dfx card required."
GlideDrv.GlideRenderDevice="Obsługa 3dfx Glide, optymalny wybór dla właścicieli produktów 3dfx. Wymagana karta 3dfx."
; EN: D3DDrv.D3DRenderDevice="Use Direct3D 7 hardware rendering. Works with most video cards."
D3DDrv.D3DRenderDevice="Obsługa sprzętowego renderingu w standardzie Direct3D 7. Działa z większością kart graficznych."
; EN: D3D9Drv.D3D9RenderDevice="Use Direct3D 9 hardware rendering. Much better performance than Direct3D 7 but will not work on very old video cards."
D3D9Drv.D3D9RenderDevice="Obsługa sprzętowego renderingu w standardzie Direct3D 9. Znacznie lepsza wydajność niż Direct3D 7, ale nie będzie działać na bardzo starych kartach graficznych."
; EN: OpenGLDrv.OpenGLRenderDevice="Use OpenGL hardware rendering. Works great on most video cards. Our preferred option."
OpenGLDrv.OpenGLRenderDevice="Użyj renderowania sprzętowego OpenGL. Działa świetnie na większości kart graficznych. Nasza preferowana opcja."
; EN: MetalDrv.MetalRenderDevice="For users with S3 Savage4 video cards."
MetalDrv.MetalRenderDevice="Obsługa kart graficznych S3 Savage4."
; EN: ALAudio.ALAudioSubsystem="Use Unreal Tournament's advanced OpenAL support. Provides best performance and support for high end soundcards. Be sure to have the latest drivers for your soundcard. EFX support. Works best with SoundBlaster."
ALAudio.ALAudioSubsystem="Zaawansowana obsługa standardu OpenAL. Zapewnia najlepszą wydajność i wsparcie dla najnowszych modeli kart dźwiękowych. Obsługuje standard EFX. Działa najlepiej z kartami z serii SoundBlaster. Najnowsze sterowniki do karty dźwiękowej zalecane."
; EN: Galaxy.GalaxyAudioSubsystem="Unreal's Galaxy sound. Deprecated. Use as fallback."
Galaxy.GalaxyAudioSubsystem="Obsługa standardu Galaxy. Obecnie przestarzała. Należy używać wyłącznie w przypadkach awaryjnych."

[IDDIALOG_ConfigPageDetail]
IDC_ConfigPageDetail=" "
; EN: IDC_DetailPrompt="Based on your computer's speed, memory, and video card, Unreal Tournament has selected the following detail options in order to optimize performance."
IDC_DetailPrompt="Na podstawie wydajności komputera, ilości dostępnej pamięci RAM oraz modelu karty graficznej, celem optymalizacji wydajności, zostały wybrane następujące opcje szczegółowości gry."
; EN: IDC_DetailNote="You may change these options from the game's "Preferences" window later, if you wish."
IDC_DetailNote="Opcje te można zmienić później podczas gry."

[IDDIALOG_ConfigPageFirstTime]
IDC_ConfigPageFirstTime=" "
; EN: IDC_Prompt="Unreal Tournament is starting up for the first time.  If you experience any problems, please read the release notes in the "Help" folder of your Unreal Tournament installation."
IDC_Prompt="To pierwsze uruchomienie gry Unreal Tournament. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, przeczytaj informacje o wydaniu w folderze „Pomoc” instalacji Unreal Tournament."

[IDDIALOG_ConfigPageSound]
IDC_ConfigPageSound=" "
; EN: IDC_SoundPrompt="Your computer supports the following sound devices.  Choose the optimal one for your system."
IDC_SoundPrompt="Ten komputer obsługuje następujące opcje odtwarzania dźwięku. Proszę wybrać tę, która jest optymalna dla zainstalowanej karty graficznej."
IDC_SoundNote=" "
; EN: IDC_Compatible="Show certified, compatible devices"
IDC_Compatible="Opcje zatwierdzone jako zgodne"
; EN: IDC_All="Show all devices"
IDC_All="Wszystkie opcje"

[IDDIALOG_ConfigPageRenderer]
IDC_ConfigPageRenderer=" "
; EN: IDC_RenderPrompt="Your computer supports the following 3D video devices. Unreal Tournament has chosen the optimal one. If you wish to change this, highlight an option below."
IDC_RenderPrompt="Ten komputer obsługuje następujące opcje wyświetlania grafiki. Unreal Tournament wybrał optymalny. Jeśli chcesz to zmienić, zaznacz opcję poniżej."
IDC_RenderNote=" "
; EN: IDC_Compatible="Show certified, compatible devices"
IDC_Compatible="Opcje zatwierdzone jako zgodne"
; EN: IDC_All="Show all devices"
IDC_All="Wszystkie opcje"

[IDDIALOG_ConfigPageSafeMode]
IDC_ConfigPageSafeMode=" "
; EN: IDC_SafeModePrompt="The previous time Unreal Tournament was run, it was not shut down properly. In case the shut down was caused by a problem, you may use the options below for recovery."
IDC_SafeModePrompt="Poprzednia sesja gry Unreal Tournament nie została zakończona poprawnie. Jeżeli zostało to spowodowane wystąpieniem problemu, można skorzystać z poniższych opcji celem podjęcia próby naprawy."
; EN: IDC_SafeModePrompt2="Unreal Tournament safe mode options: If you are experiencing problems, you may use the options below for recovery."
IDC_SafeModePrompt2="Opcje trybu awaryjnego Unreal Tournament: W razie wystąpienia problemów, można skorzystać z poniższych opcji celem podjęcia próby naprawy."
; EN: IDC_Run="Run Unreal Tournament"
IDC_Run="Uruchom grę Unreal Tournament"
; EN: IDC_Video="Change your 3D video device"
IDC_Video="Zmień opcje obsługi grafiki"
; EN: IDC_Audio="Change your audio device"
IDC_Audio="Zmień opcje obsługi dźwięku"
; EN: IDC_SafeMode="Run Unreal Tournament in safe mode - for troubleshooting"
IDC_SafeMode="Uruchom grę Unreal Tournament w trybie awaryjnym - celem diagnozy"
; EN: IDC_Web="Visit our Web site for troubleshooting tips"
IDC_Web="Odwiedź naszą stronę internetową, aby poszukać rozwiązań"

[IDDIALOG_ConfigPageSafeOptions]
IDC_ConfigPageSafeOptions=" "
; EN: IDC_SafeOptions="Safe mode options, for diagnosing problems"
IDC_SafeOptions="Opcje trybu awaryjnego, dla celów diagnostycznych"
; EN: IDC_NoSound="Disable all sound"
IDC_NoSound="Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe"
; EN: IDC_No3DSound="Disable 3D sound hardware"
IDC_No3DSound="Wyłącz obsługę sprzętową dźwięku 3D"
; EN: IDC_No3DVideo="Disable 3D video hardware"
IDC_No3DVideo="Wyłącz obsługę sprzętową grafiki 3D"
; EN: IDC_Window="Run the game in a window (rather than fullscreen)"
IDC_Window="Uruchom grę w oknie, zamiast na pełnym ekranie"
; EN: IDC_Res="Run in standard 1024x768 resolution"
IDC_Res="Uruchom grę w standardowej rozdzielczości 1024x768"
; EN: IDC_ResetConfig="Reset all configuration options to defaults"
IDC_ResetConfig="Przywróć wszystkie opcje domyślne"
; EN: IDC_NoProcessor="Disable Pentium III/3DNow processor extensions"
IDC_NoProcessor="Wyłącz obsługę instrukcji procesorów Pentium III/3DNow"
; EN: IDC_NoJoy="Disable joystick support"
IDC_NoJoy="Wyłącz obsługę joysticków"

[IDDIALOG_ConfigPageDriver]
IDC_ConfigPageDriver=" "
; EN: IDC_DriverText="Unreal Tournament has detected the following Direct3D compatible video card:"
IDC_DriverText="Unreal Tournament wykrył następującą kartę graficzną zgodną z Direct3D:"
; EN: IDC_DriverInfo="Since you have chosen Direct3D, Unreal Tournament will attempt to use this video card's driver for Direct3D support.\n\nHowever, some 3D card drivers must be updated in order to work reliably with Unreal Tournament's leading-edge 3D features.  We recommend following the web link below for more information about your video card's compatibility, and to obtain the latest Direct3D drivers.\n\nIf you experience any graphical problems such as incorrect colours, flashing polygons, slow performance, or crashes, please use the 'Unreal Tournament Safe Mode' link in the 'Start/Programs' to change your video driver."
IDC_DriverInfo="Ponieważ wybrałeś Direct3D, Unreal Tournament spróbuje użyć sterownika tej karty graficznej do obsługi Direct3D.\n\nJednak niektóre sterowniki kart 3D muszą zostać zaktualizowane, aby działały niezawodnie z najnowocześniejszymi funkcjami 3D Unreal Tournament. Zalecamy skorzystanie z poniższego łącza internetowego, aby uzyskać więcej informacji o zgodności karty graficznej i uzyskać najnowsze sterowniki Direct3D.\n\nW przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów graficznych, takich jak nieprawidłowe kolory, migające wielokąty, niska wydajność lub awarie, użyj Łącze „Unreal Tournament Safe Mode” w „Start/Programy”, aby zmienić sterownik wideo."
; EN: IDC_Web="For links to the latest drivers, visit our web page:"
IDC_Web="Aby pobrać najnowsze sterowniki, należy odwiedzić stronę internetową:"
; EN: IDC_WebButton="Direct3D Information & Drivers Page"
IDC_WebButton="Informacje na temat Direct3D i sterowniki do kart graficznych"
; EN: IDC_Card="Unknown"
IDC_Card="Nieznana"
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltEditor.pltEngine.pltIpDrv.pltSetup.pltStartup.pltUnrealEd.pltWindow.pltWinDrv.pltD3D9Drv.pltFMODAudioDrv.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltPhysXPhysics.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt
Unreal Tournament Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltEditor.pltEngine.pltIpDrv.pltSetup.pltStartup.pltUnrealEd.pltWindow.pltWinDrv.pltD3D9Drv.pltFMODAudioDrv.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.pltUWeb.plt
UT exclusives: Botpack.pltCluster.pltSDLDrv.pltSDLGLDrv.pltSDLSoftDrv.pltudemo.pltUnrealTournament.pltUTBrowser.pltUTMenu.pltUTServerAdmin.plt
Assets: AS-Frigate.pltAS-Guardia.pltAS-HiSpeed.pltAS-Mazon.pltAS-Oceanfloor.pltAS-Overlord.pltAS-Rook.pltAS-Tutorial.pltBossSkins.pltCityIntro.pltCommandoSkins.pltCTF-Command.pltCTF-Coret.pltCTF-Dreary.pltCTF-EternalCave.pltCTF-Face.pltCTF-Gauntlet.pltCTF-LavaGiant.pltCTF-Niven.pltCTF-November.pltCTF-Tutorial.pltDM-Barricade.pltDM-Codex.pltDM-Conveyor.pltDM-Curse][.pltDM-Deck16][.pltDM-Fetid.pltDM-Fractal.pltDM-Gothic.pltDM-Grinder.pltDM-HyperBlast.pltDM-KGalleon.pltDM-Liandri.pltDM-Morbias][.pltDM-Morpheus.pltDM-Oblivion.pltDM-Peak.pltDM-Phobos.pltDM-Pressure.pltDM-Pyramid.pltDM-Stalwart.pltDM-StalwartXL.pltDM-Tempest.pltDM-Turbine.pltDM-Tutorial.pltDM-Zeto.pltDOM-Cinder.pltDOM-Condemned.pltDOM-Cryptic.pltDOM-Gearbolt.pltDOM-Ghardhen.pltDOM-Lament.pltDOM-Leadworks.pltDOM-MetalDream.pltDOM-Olden.pltDOM-Sesmar.pltDOM-Tutorial.pltEOL_Assault.pltEOL_Challenge.pltEOL_CTF.pltEOL_Deathmatch.pltEOL_Domination.pltEOL_Statues.pltFCommandoSkins.pltSGirlSkins.pltSoldierSkins.pltUTCredits.pltUT-Logo-Map.plt
GOTY Edition: de.pltmultimesh.pltrelics.pltrelicsbindings.plttcowmeshskins.plttnalimeshskins.plttskmskins.pltCTF-Cybrosis][.pltCTF-Darji16.pltCTF-Face][.pltCTF-HallOfGiants.pltCTF-High.pltCTF-Hydro16.pltCTF-Kosov.pltCTF-Noxion16.pltCTF-Nucleus.pltCTF-Orbital.pltDM-Agony.pltDM-ArcaneTemple.pltDM-Crane.pltDM-Cybrosis][.pltDM-HealPod][.pltDM-Malevolence.pltDM-Mojo][.pltDM-Shrapnel][.pltDM-SpaceNoxx.plt
Bonus Pack 4: skeletalchars.pltCTF-Beatitude.pltCTF-EpicBoy.pltCTF-Face-SE.pltCTF-Ratchet.pltDM-Bishop.pltDM-Closer.pltDM-Grit-TOURNEY.pltDM-Viridian-TOURNEY.pltDOM-Bullet.pltDOM-Cidom.pltDOM-Lament][.pltDOM-WolfsBay.plt
Rocket Arena: RocketArena.pltRocketArenaMultimesh.pltRA-Akuma.pltRA-Clawfist.pltRA-CliffyB.pltRA-DavidM.pltRA-DavidM2.pltRA-Ebolt.pltRA-GE][.pltRA-Heiko.pltRA-Inoxx.pltRA-OutWorld.pltRA-Shinigami.pltRA-Warren.pltRA-Qwerty.pltRA-Revolver.plt
Chaos UT: ChaosUT.pltChaosUTMiscMuts.pltChaosGames.pltChreks.pltChrekSkins.pltChrekvoicedozer.pltChrekvoicescout.pltCTF-CUT_ChaosCastle-pf.pltCTF-CUT_Horus.pltDM-CUT_Eclipse.pltDM-CUT_Proxyking.pltDM-CUT_SkullMoon.pltDM-CUT_StorageAlpha.pltDM-CUT_ThebellTolls.pltDM-CUT_WeaponsOfChaos.pltDM-CUT_WeaponsOfWar.pltUTChaosMap.pltKOTH_BaseStationTheta.plt