IsvKran4.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title="ISV-KRAN: Pokład 4"

LevelEnterText="Wkraczasz na pokład ISV-KRAN."


[TranslatorEvent7]

Message="Przełącznik barier pomieszczenia magazynowego znajduje się w górnym pomieszczeniu magazynowym."


[TranslatorEvent13]

AltMessage="Bariery w pomieszczeniu magazynowym wyłączone. Przyznano dostęp do doku."


[TranslatorEvent19]

Message="ISV-KRAN, POKŁAD 4: ALARM: INTRUZI NA WSZYSTKICH POKŁADACH. SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ AKTYWNE. INTRUZI PODEJMUJĄ PRÓBY PONOWNEGO URUCHOMIENIA SILNIKÓW GŁÓWNYCH. TRANSPORTER AWARYJNY NA POKŁADZIE 1 ZABEZPIECZONY."


[TranslatorEvent1]

Message="Kanały wentylacyjne na półpiętrze: dostęp tylko dla personelu technicznego. UWAGA: WYCIEK Z CHŁODNICY NA PÓŁPIĘTRZE."


[TranslatorEvent15]

Message="PANEL PRZESTAWIONY NA WŁĄCZENIE ALARMU. WYKRYTO NIEAUTORYZOWANE PRÓBY UZYSKANIA DOSTĘPU DO SYSTEMU."


[TranslatorEvent2]

Message="Blokada systemów zabezpieczeń aktywna. Wymagane obejście. Panel obejścia zabezpieczeń znajduje się na półpiętrze, w komorze wentylacyjnej."

AltMessage="Blokada systemów zabezpieczeń nieaktywna."


[TranslatorEvent0]

Message="ISV-KRAN, Rufowa stacja załadunkowa: Już od dwóch miesięcy jesteśmy zaklinowani w tej grani. Co noc, te olbrzymie dinozauropodobne bestie przychodzą i walą w tylny pancerz statku. Wyglądają na dość powolne i względnie tępe."


[TranslatorEvent33]

Message="PANEL OBEJŚCIA ZABEZPIECZEŃ: SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY WŁĄCZONY."

AltMessage="PANEL OBEJŚCIA ZABEZPIECZEŃ: SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY WYŁĄCZONY. MAGAZYN DOSTĘPNY."

Hint="Dotknij tego panelu, aby otworzyć zabezpieczone drzwi."


[TranslatorEvent37]

Message="Kapral Anders Kerig: Nadchodzą! Słyszę, jak łażą kanałami wentylacyjnymi. Włączę mechanizm zabezpieczjący magazyn i wprowadzę kod weryfikujący ludzkie DNA, żeby tylko ziemianin mógł obejść blokadę."


[TranslatorEvent38]

Message="Kapral Pelij Onsow: Jeżeli to czytasz, zapewne jestem martwy, a nasz statek został opanowany przez obcych zwanych "Skaarj". Twoją jedyną szansą ucieczki jest zniszczenie złotych rdzeni izolacyjnych, ponowne uruchomienie silników i udanie się do transportera na pokładzie pierwszym."


[TranslatorEvent36]

Message="Podoficer Jurij Andromow: Oddział obcych przebił się przez pancerz i wkracza na pokład statku przez kanały wentylacyjne. Kerig, Onsow i ja weźmiemy Żądła i założymy linię obrony tutaj, w doku załadunkowym."