IsvKran4.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Localization Project page
This page belongs to the OldUnreal Localization Project. We aim to localize the game to other languages as flawlessly as possible, with the least amount of errors possible (ideally 0).
In order to achieve such objective, we need your help. Some of these lines contain computer-generated strings which need to be reviewed by actual native or fluent Polish speakers. Also these lines aren't final, they're always subject to modification, and we're sure better strings can (and will be) eventually found.
The localization project is also available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian - Japanese
IsvKran4
Language Polish
Game Unreal
Status 18/18
[LevelInfo2]
; EN: Title="ISV-KRAN Deck 4"
Title="ISV-KRAN: Pokład 4"
; EN: LevelEnterText="Entering ISV-KRAN Deck 4"
LevelEnterText="Wkraczasz na pokład ISV-KRAN"

[LevelSummary]
; EN: Title="ISV-KRAN Deck 4"
Title="ISV-KRAN: Pokład 4"
; EN: LevelEnterText="Entering ISV-KRAN Deck 4"
LevelEnterText="Wkraczasz na pokład ISV-KRAN"

[TranslatorEvent7]
; EN: Message="Warehouse Safety Bars Override in Upper Warehouse Loft."
Message="Przełącznik barier pomieszczenia magazynowego znajduje się w górnym pomieszczeniu magazynowym."

[TranslatorEvent13]
; EN: AltMessage="Warehouse Safety Bars Disengaged: Access to Dock Permitted."
AltMessage="Bariery w pomieszczeniu magazynowym wyłączone. Przyznano dostęp do doku."

[TranslatorEvent19]
; EN: Message="ISV-KRAN DECK 4 STATUS: INTRUDER ALERT: SECURITY LOCKS ACTIVATED: INTRUDERS ON ALL DECKS AND ATTEMPTING TO REACTIVATE MAIN ENGINES - DECK 1 EMERGENCY TELEPORTER AT BRIDGE SECURE"
Message="ISV-KRAN, POKŁAD 4: ALARM: INTRUZI NA WSZYSTKICH POKŁADACH. SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ AKTYWNE. INTRUZI PODEJMUJĄ PRÓBY PONOWNEGO URUCHOMIENIA SILNIKÓW GŁÓWNYCH. TRANSPORTER AWARYJNY NA POKŁADZIE 1 ZABEZPIECZONY"

[TranslatorEvent1]
; EN: Message="Ventilation Processing Mezzanine Ducts: Maintenance Personnel Only: WARNING - ENGINE COOLANT LEAK IN MEZZANINE"
Message="Kanały wentylacyjne na półpiętrze: dostęp tylko dla personelu technicznego. UWAGA: WYCIEK Z CHŁODNICY NA PÓŁPIĘTRZE"

[TranslatorEvent15]
; EN: Message="PANEL REWIRED TO TRIP ALARM - SYSTEM ACCESSED BY UNAUTHORIZED USERS"
Message="PANEL PRZESTAWIONY NA WŁĄCZENIE ALARMU. WYKRYTO NIEAUTORYZOWANE PRÓBY UZYSKANIA DOSTĘPU DO SYSTEMU"

[TranslatorEvent2]
; EN: Message="Intruder Security Locks Activated - Bypass Required: Bypass panel located in Ventilation Processing Mezzanine."
Message="Blokada systemów zabezpieczeń aktywna. Wymagane obejście. Panel obejścia zabezpieczeń znajduje się na półpiętrze, w komorze wentylacyjnej."
; EN: AltMessage="Intruder Security Locks Disengaged"
AltMessage="Blokada systemów zabezpieczeń nieaktywna"

[TranslatorEvent0]
; EN: Message="AFT LOADING STATION: ISV-KRAN: We've been wedged into this mountain ridge for 2 months now. Each night these 4 story tall dinosaur type beasts come and beat on the rear hull of the ship. They appear to be relatively unintelligent and slow moving."
Message="ISV-KRAN, Rufowa stacja załadunkowa: Już od dwóch miesięcy jesteśmy zaklinowani w tej grani. Co noc, te olbrzymie dinozauropodobne bestie przychodzą i walą w tylny pancerz statku. Wyglądają na dość powolne i względnie tępe."

[TranslatorEvent33]
; EN: Message="SECURITY BYPASS LOCK STATION: SECURITY LOCKS ENGAGED"
Message="PANEL OBEJŚCIA ZABEZPIECZEŃ: SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY WŁĄCZONY"
; EN: AltMessage="SECURITY LOCK BYPASS STATION: ALL LOCKS OPEN ACCESS PERMITTED TO WAREHOUSE"
AltMessage="PANEL OBEJŚCIA ZABEZPIECZEŃ: SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY WYŁĄCZONY. MAGAZYN DOSTĘPNY"
; EN: Hint="Touch this panel to open the security lock door."
Hint="Dotknij tego panelu, aby otworzyć zabezpieczone drzwi."

[TranslatorEvent37]
; EN: Message="Corporal Anders Kerig: They're coming! I can hear them in the ventilation ducts. I'm going to activate the security locks to the Warehouse and implant a Human DNA code so only another Terran can bypass the lock systems."
Message="Kapral Anders Kerig: Nadchodzą! Słyszę, jak łażą kanałami wentylacyjnymi. Włączę mechanizm zabezpieczjący magazyn i wprowadzę kod weryfikujący ludzkie DNA, żeby tylko ziemianin mógł obejść blokadę."

[TranslatorEvent38]
; EN: Message="Corporal Pelli Onsov: If you're reading my log entry I am probably dead and our ship has been overrun by aliens called "Skaarj". Your only hope is to destroy the Gold Containment Cores, re-activate the Engines and get to the Deck 1 transporters."
Message="Kapral Pelij Onsow: Jeżeli to czytasz, zapewne jestem martwy, a nasz statek został opanowany przez obcych zwanych "Skaarj". Twoją jedyną szansą ucieczki jest zniszczenie złotych rdzeni izolacyjnych, ponowne uruchomienie silników i udanie się do transportera na pokładzie pierwszym."

[TranslatorEvent36]
; EN: Message="Petty Officer: Yuri Andromov: The Alien War Party has blasted a hole through the hull and are accessing the ship through the ventilation shafts - Kerig, Onsov and myself are going to make a stand with Stingers here in the loading area."
Message="Podoficer Jurij Andromow: Oddział obcych przebił się przez pancerz i wkracza na pokład statku przez kanały wentylacyjne. Kerig, Onsow i ja weźmiemy Żądła i założymy linię obrony tutaj, w doku załadunkowym."
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltEditor.pltEngine.pltIpDrv.pltSetup.pltStartup.pltUnrealEd.pltWindow.pltWinDrv.pltD3D9Drv.pltFMODAudioDrv.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltPhysXPhysics.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt