Inter11.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelSummary]

Title="Czternasty zapis"


[TransitionGenderEvent5]

MaleText[0]="Musiałem nieźle się namęczyć, aby wydostać się z tego przeklętego zakładu odlewni tarydu. Przynajmniej posłałem do piachu sporo Skaarj i ogólnie zrobiłem konkretny dym. Przez jakiś czas to miejsce pozostanie bezużyteczne dla Skaarj. Myślałem, że już po kłopocie, gdy zobaczyłem niewielki statek obcych w samym środku tego ogromnego zakładu. Łudziłem się, że mogę go użyć, aby uciec z tej planety, ale jest rozwalony. Jedyną drogę ucieczki stanowi prom."

FemaleText[0]="Musiałam nieźle się namęczyć, aby wydostać się z tego przeklętego zakładu odlewni tarydu. Przynajmniej posłałam do piachu sporo Skaarj i ogólnie zrobiłam konkretny dym. Przez jakiś czas to miejsce pozostanie bezużyteczne dla Skaarj. Myślałam, że już po kłopocie, gdy zobaczyłam niewielki statek obcych w samym środku tego ogromnego zakładu. Łudziłam się, że mogę go użyć, aby uciec z tej planety, ale jest rozwalony. Jedyną drogę ucieczki stanowi prom."