End.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Koniec"


[TransitionGenderEvent1]

CommonText[0]="Ostrzegaliśmy. Otwieramy ogień."


[TransitionGenderEvent2]

CommonText[0]="Natychmiast się zidentyfikować, albo otworzymy ogień."


[TransitionGenderEvent0]

CommonText[0]="Bodega Bay wzywa prom. Proszę się zidentyfikować"


[LevelSummary]

Title="Koniec"