SpireLand.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title="Dolina Iglicy"


[TranslatorEvent7]

Message="Przełęcz Nagomi"


[TranslatorEvent3]

Message="Raport: R. Ovrevik: Razem z Montanusem dotarliśmy na szczyt iglicy. Zlokalizowaliśmy jakąś obcą kapsułę, która unosi się pionowo w stronę chmur. Zbiera się na burzę, ale spróbujemy z niej skorzystać."


[TranslatorEvent4]

Message="Raport: J. Montanus: Razem z Ovrevikiem udało nam się wspiąć na tę wielką skalną wieżę bez większego trudu. Podejrzewamy, że ktoś mógł oczyścić nam drogę. Być może ta sama osoba, która wyrwała się z tej przeklętej planety."


[TranslatorEvent6]

Message="Przełęcz Nagomi"