SkyBase.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title="Posterunek 3J"


[TranslatorEvent0]

Message="Dziennik ochrony: Dowódca Posterunku 3J, Ssja'Rath, Dziesiąty Szpon Ssa'Rath. Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo, stale obserwujemy Nali obecnych w mieście. Czujność Strzeże Honoru."


[TranslatorEvent7]

Message="Konsola sterująca teleportera"


[TranslatorEvent6]

Message="Przełącznik pola siłowego w wejściu tylnym"


[TranslatorEvent5]

Message="Prawy przełącznik drzwi do hangaru"


[TranslatorEvent4]

Message="Przełącznik pola siłowego"


[TranslatorEvent3]

Message="Lewy przełącznik drzwi do hangaru"


[TranslatorEvent2]

Message="Zapis nr. 7: Statek-matka potwierdza otrzymanie prośby o uzupełnienie zaopatrzenia Posterunku 3J. Zwiadowca naczelny 3J-1A niniejszym otrzymuje zgodę na powrót na pokład statku-matki celem odebrania ładunku."


[TranslatorEvent1]

Message="Główny przełącznik drzwi do doku"


[TranslatorEvent10]

Message="Konsola uprawnień dostępu do sekcji dolnej"


[TranslatorEvent9]

Message="Zakaz wstępu bez zezwolenia do katakumb pod kościołem. Cały personel podlega kontroli ochrony przed uzyskaniem dostępu."


[TranslatorEvent8]

Message="Ustawiono współrzędne celu teleoportacji dla platformy zewnętrznej numer 13. Personel ochronny wysłany na miejsce celem zabezpieczenia terenu przed oporem zbrojnym. Transport ładunku możliwy."