ExtremeLab.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Statek-matka: laboratoria"


[TranslatorEvent0]

AltMessage="Generator Główny działa z maksymalną wydajnością. Pobór mocy Generatora Pomocniczego w granicach 80%. Aktywacja Generatora Zapasowego jest wymagana do działania Zasłon Ochronnych. Oznaki słabości będą karane."


[TranslatorEvent3]

Message="Intruz na pokładzie. Ochrona Źródła jest sprawą najwyższej wagi. Należy powstrzymać intruza przed przekroczeniem granic Źródła."


[TranslatorEvent2]

Message="Do personelu ochrony: zgłosić się na posterunki w pobliżu Bloku Więziennego do czasu ponownego uruchomienia automatycznego systemu sterującego. Zatrzymać wszystkich więźniów."


[TranslatorEvent19]

Message="Centrum Badawcze"


[TranslatorEvent18]

Message="Oddział Zasilania"


[TranslatorEvent24]

AltMessage="Stan kapsuł kriogenicznych: Temp. 269 st. Kelvina, ciśnienie na poz. 748 milibarów, obiekty gotowe na rozpoczęcie eksperymentu."


[TranslatorEvent26]

Message="Zasób mocy: 100%, przepuszczalność osłon: 0.0025%. odczyty EEG/EKG w normie, obiekty w stanie kriohibernacji."

AltMessage="Zasób mocy: 80%, przepuszczalność osłon: 5.64%, odczyty EEG/EKG wykazują silne zakłócenia, obiekty aktywne, produkcja endorfin/adrenaliny trwa mimo nadmiaru tych hormonów."


[TranslatorEvent25]

AltMessage="Wszystkie obiekty badań umieszczono w Bloku Więziennym. Zasłony ochronne trzymają je w zamknięciu i dezaktywują ich osłony osobiste. Obiekty zachowują się wyjątkowo agresywnie, gdy nie znajdują się pod wpływem dostrojonych pól magnetycznych."


[TranslatorEvent1]

AltMessage="Przepływ energii do Źródła zabezpieczony. Generator Zapasowy działa. Utrzymanie przepływu energii do Źródła jest sprawą najwyższej wagi. Oznaki słabości będą karane."


[TranslatorEvent7]

Message="DOSTĘP WZBRONIONY. Zasób energii: 100%"

Hint="Należy udać się do Centrum Badawczego i obniżyć poziom zasilania."


[TranslatorEvent21]

Message="Centrum Badawcze"


[TranslatorEvent22]

Message="Raport 190: Shrk'Tajji, Drugie Mniejsze Oko Ess'Tajji. Jesteśmy gotowi do następnego eksperymentu. Spodziewany spadek mocy: 18%. Obiekt jest na miejscu, taryd gotowy do naładowania."


[TranslatorEvent20]

Message="Oddział Badań Genowych"


[TranslatorEvent14]

AltMessage="Rozporządzenie n.t. bezpieczeństwa: Intruz na pokładzie statku-matki. Wszystkie eksperymenty zostają niniejszym zawieszone z rozkazu Chakti'Nrrj, Drugiego Wielkiego Szponu Ssa'Nrrj, do odwołania. Utrzymać poziom rezerw mocy na 100% celem zapewnienia optymalnego działania systemów ochronnych."


[TranslatorEvent15]

AltMessage="Raport 187: Shrk'Tajji, Drugie Mniejsze Oko Ess'Tajji. Pomimo porażek podczas poprzednich testów efektu pola, komórki obiektów wykazują pewne efekty śladowe. Nader interesujące..."


[TranslatorEvent16]

AltMessage="Raport 189: Shrk'Tajji, Drugie Mniejsze Oko Ess'Tajji. Analiza porównawcza wyników badań u wszystkich obiektów wykazała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną porażek jest pole magnetyczne Rdzenia Reaktora."


[TranslatorEvent17]

AltMessage="Report 188: Shrk'Tajji, Drugie Mniejsze Oko Ess'Tajji. Badania komórkowe obiektów wykazują utrzymujące się osłony, ze zmienną przepuszczalnością. Co ciekawe, u wszystkich obiektów poziom przepuszczalności jest zsynchronizowany z pozostałymi."


[TranslatorEvent23]

AltMessage="Jeżeli eksperyment się powiedzie, zbadamy możliwość przeniesienia Centrum Badawczego w rejon B, gdzie będziemy odizolowani od wpływu pola magnetycznego Rdzenia Reaktora. Jeżeli nam się uda, osiągniemy poziom zielony, a może nawet niebieski."


[TranslatorEvent6]

Message="DOSTĘP WZBRONIONY"


[TranslatorEvent5]

Message="Centrum Eksperymentalne"


[TranslatorEvent4]

AltMessage="Raport 190: Jesteśmy gotowi do następnego eksperymentu. Obiekt został umieszczony poprawnie i produkcja mocy w Generatorze Głównym zostanie obniżona do 80%. Powinno to zminimalizować wpływ na obiekt, oczekiwany poziom mocy jest symbolizowany przez kolor pomarańczowy."