UnrealShare.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=UnrealShare.DeathMatchGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealShare.UnrealGameInfo,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealShare.TeamGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealShare.CoopGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealShare.VRikersGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealShare.SinglePlayer,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealShare.EntryGameInfo,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UnrealShare.DispersionPistol,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealShare.ASMD,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealShare.Eightball,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealShare.AutoMag,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealShare.Stinger,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealShare.UTranslocator,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UnrealShare.FemaleOne,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Kobieta 1")

Object=(Name=UnrealShare.MaleThree,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Mężczyzna 3")

Object=(Name=UnrealShare.UnrealSpectator,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="Widz")

Object=(Name=UnrealShare.FemaleOneBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Kobieta 1")

Object=(Name=UnrealShare.MaleThreeBot,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.Bots,Description="Mężczyzna 3")

Object=(Name=UnrealShare.SinglePlayer,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.SinglePlayer)

Object=(Name=UnrealShare.Scorch,Class=Class,MetaClass=Engine.Effects,Description="Ślady")

Object=(Name=UnrealShare.UnrealBlood,Class=Class,MetaClass=Engine.Effects,Description="Krew")

Object=(Name=UnrealShare.JNali1,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Nali2;Nali")

Object=(Name=UnrealShare.JNali2,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Nali2;Kapłan Nali")

Object=(Name=UnrealShare.JNaliStatue1,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Nali2;Posąg Nali")

Object=(Name=Unreali.F2Female2,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Female2;Kobieta F2-1")

Object=(Name=Unreali.F2Female3,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Female2;Kobieta F2-2")

Object=(Name=Unreali.F2Female4,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Female2;Kobieta F2-3")

Object=(Name=Unreali.JMale2,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Male1;Mężczyzna M1-1")

Object=(Name=Unreali.JMale3,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Male1;Mężczyzna M1-2")

Object=(Name=Unreali.JMale4,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Male1;Mężczyzna M1-3")

Object=(Name=Unreali.JMale5,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Male1;Mężczyzna M1-4")

Object=(Name=Unreali.JMale6,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Male1;Mężczyzna M1-5")

Object=(Name=Unreali.JMale7,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Male1;Mężczyzna M1-6")

Object=(Name=Unreali.JMale8,Class=Class,MetaClass=Engine.Texture,Description="Male1;Mężczyzna M1-7")

Object=(Name=Game.Game,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.SinglePlayer,Description="Vortex2;Unreal")

Object=(Name="Fire",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Broń,Strzał gł.")

Object=(Name="AltFire",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Broń,Strzał alt.")

Object=(Name="NextWeapon",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Broń,Nast. broń")

Object=(Name="PrevWeapon",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Broń,Poprz. broń")

Object=(Name="ThrowWeapon",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Broń,Wyrzuć broń")

Object=(Name="MoveForward",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Ruch,Idź do przodu")

Object=(Name="MoveBackward",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Ruch,Idź do tyłu")

Object=(Name="TurnLeft",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Ruch,Spójrz w lewo")

Object=(Name="TurnRight",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Ruch,Spójrz w prawo")

Object=(Name="StrafeLeft",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Ruch,Idź w lewo")

Object=(Name="StrafeRight",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Ruch,Idź w prawo")

Object=(Name="Jump",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Ruch,Skacz/płyń w górę")

Object=(Name="Duck",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Ruch,Kucnij/płyń w dół")

Object=(Name="Walking",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Ruch,Idź powoli")

Object=(Name="Strafe",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Ruch,Idź na boki")

Object=(Name="InventoryActivate",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Wyposażenie,Użyj przedmiotu")

Object=(Name="InventoryNext",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Wyposażenie,Nast. przedmiot")

Object=(Name="InventoryPrevious",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Wyposażenie,Poprz. przedmiot")

Object=(Name="Look",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Widok,Rozglądanie myszą")

Object=(Name="LookUp",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Widok,Spójrz w górę")

Object=(Name="LookDown",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Widok,Spójrz w dół")

Object=(Name="CenterView",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Widok,Wyśrodkuj widok")

Object=(Name="UToggleBehindview",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Widok,Tryb 3-os.")

Object=(Name="FeignDeath",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Rozgrywka,Udawaj trupa")

Object=(Name="UShowMusicMenu",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Rozgrywka,Odtwarzacz")

Object=(Name="UShowAdminMenu",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Rozgrywka,Panel admina")

Object=(Name="Talk",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Rozgrywka,Rozmawiaj")

Object=(Name="TeamTalk",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Rozgrywka,Rozmawiaj z druż.")

Object=(Name="ShowScores",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Rozgrywka,Pokaż wyniki")

Object=(Name="Grab",Class=Class,MetaClass=Engine.Input,Description="Rozgrywka,Chwyć za przedmiot")

Preferences=(Caption="Tryby gry",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="Współpraca",Parent="Tryby gry",Class=UnrealShare.CoopGame,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Deathmatch",Parent="Tryby gry",Class=UnrealShare.DeathmatchGame,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Drużynowy DM",Parent="Tryby gry",Class=UnrealShare.TeamGame,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Obsługa sieci",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="Listy map",Parent="Obsługa sieci")

Preferences=(Caption="Konfiguracja",Parent="Ślady",Class=UnrealShare.Scorch,Immediate=True,Category=Decal)

Preferences=(Caption="Klient",Parent="Krew",Class=UnrealShare.UnrealBlood,Immediate=True,Category=BloodClient)

Preferences=(Caption="Mapy Deathmatch",Parent="Listy map",Class=UnrealShare.DmMapList,Immediate=True)


[FemaleOne]

MenuName="Kobieta 1"


[MaleThree]

MenuName="Mężczyzna 3"


[FemaleOneBot]

MenuName="Kobieta 1"


[MaleThreeBot]

MenuName="Mężczyzna 3"


[DeathMatchGame]

ClassCaption="Deathmatch"

GlobalNameChange=" zmienia imię na "

NoNameChange=": nick zajęty."

TimeMessage[0]="Koniec rozgrywki za 5 minut!"

TimeMessage[1]="Koniec rozgrywki za 4 minuty!"

TimeMessage[2]="Koniec rozgrywki za 3 minuty!"

TimeMessage[3]="Koniec rozgrywki za 2 minuty!"

TimeMessage[4]="Koniec rozgrywki za 60 sekund!"

TimeMessage[5]="Zostało 30 sekund!"

TimeMessage[6]="Zostało 10 sekund!"

TimeMessage[7]="Zostało 5 sekund, trwa odliczanie..."

TimeMessage[8]="4..."

TimeMessage[9]="3..."

TimeMessage[10]="2..."

TimeMessage[11]="1..."

TimeMessage[12]="Gra skończona!"

GameName="DeathMatch"


[TeamGame]

ClassCaption="Drużynowy DM"

NewTeamMessage=" dołącza do drużyny: "

TeamColor[0]="Czerwoni"

TeamColor[1]="Niebiescy"

TeamColor[2]="Zieloni"

TeamColor[3]="Złoci"

GameName="Drużynowy DM"


[CoopGame]

ClassCaption="Współpraca"

GameName="Współpraca"


[UnrealGameInfo]

bGenderMessages=true

DeathMessage[0]="zabity"

DeathMessage[1]="zmiażdżony"

DeathMessage[2]="wydymany"

DeathMessage[3]="zarżnięty"

DeathMessage[4]="unicestwiony"

DeathMessage[5]="uśpiony"

DeathMessage[6]="wyruchany"

DeathMessage[7]="podziurawiony"

DeathMessage[8]="poszatkowany"

DeathMessage[9]="zniszczony"

DeathMessage[10]="zgnieciony"

DeathMessage[11]="zapuszkowany"

DeathMessage[12]="zapakowany"

DeathMessage[13]="starty na miazgę"

DeathMessage[14]="rozsmarowany"

DeathMessage[15]="uciszony"

DeathMessage[16]="pobity"

DeathMessage[17]="upokorzony"

DeathMessage[18]="upłynniony"

DeathMessage[19]="pocięty"

DeathMessage[20]="rozdrobniony"

DeathMessage[21]="rozpruty"

DeathMessage[22]="rozsadzony"

DeathMessage[23]="rozerwany"

DeathMessage[24]="zbity na kwaśne jabłko"

DeathMessage[25]="wypatroszony"

DeathMessage[26]="zneutralizowany"

DeathMessage[27]="ubiczowany"

DeathMessage[28]="zaliczony"

DeathMessage[29]="sponiewierany"

DeathMessage[30]="rozbity"

DeathMessage[31]="zbesztany"

FemDeathMessages=" została zabita"

FemDeathMessages=" została zmiażdżona"

FemDeathMessages=" została wydymana"

FemDeathMessages=" została zarżnięta"

FemDeathMessages=" została unicestwiona"

FemDeathMessages=" została uśpiona"

FemDeathMessages=" została wyruchana"

FemDeathMessages=" została podziurawiona"

FemDeathMessages=" została poszatkowana"

FemDeathMessages=" została zniszczona"

FemDeathMessages=" została zgnieciona"

FemDeathMessages=" została zapuszkowana"

FemDeathMessages=" została zapakowana"

FemDeathMessages=" została starta na miazgę"

FemDeathMessages=" została rozsmarowana"

FemDeathMessages=" została uciszona"

FemDeathMessages=" została pobita"

FemDeathMessages=" została upokorzona"

FemDeathMessages=" została upłynniona"

FemDeathMessages=" została pocięta"

FemDeathMessages=" została rozdrobniona"

FemDeathMessages=" została rozpruta"

FemDeathMessages=" została rozsadzona"

FemDeathMessages=" została rozerwana"

FemDeathMessages=" została zbita na kwaśne jabłko"

FemDeathMessages=" została wypatroszona"

FemDeathMessages=" została zneutralizowana"

FemDeathMessages=" została ubiczowana"

FemDeathMessages=" została zaliczona"

FemDeathMessages=" została sponiewierana"

FemDeathMessages=" została rozbita"

FemDeathMessages=" została zbesztana"

DeathModifier[0]="gruntownie "

DeathModifier[1]="kompletnie "

DeathModifier[2]="absolutnie "

DeathModifier[3]="całkowicie "

DeathModifier[4]="doszczętnie "

MajorDeathMessage[0]="zaopatrzony w dodatkowy sracz"

MajorDeathMessage[1]="naprawdę paskudnie oszpecony"

MajorDeathMessage[2]="nauczony nowej definicji cierpienia"

FemMajorDeathMessages="zaopatrzona w dodatkowy sracz"

FemMajorDeathMessages="naprawdę paskudnie oszpecona"

FemMajorDeathMessages="nauczona nowej definicji cierpienia"

HeadLossMessage[0]="zdekapitowany"

HeadLossMessage[1]="skrócony o głowę"

FemHeadLossMessages="zdekapitowana"

FemHeadLossMessages="skrócona o głowę"

DeathVerb=" został "

FemDeathVerb=" została "

DeathPrep=" przez "

DeathTerm="zabity"

FemDeathTerm="zabita"

ExplodeMessage=" wyleciał w powietrze."

FemExplodeMessage=" wyleciała w powietrze."

SuicideMessage=" dostał nagłego ataku serca."

FemSuicideMessage=" dostała nagłego ataku serca."

FallMessage=" zostawił niewielki krater."

FemFallMessage=" zostawiła niewielki krater."

DrownedMessage=" zapomniał zaczerpnąć powietrza."

FemDrownedMessage=" zapomniała zaczerpnąć powietrza."

BurnedMessage=" został skremowany."

FemBurnedMessage=" została skremowana."

CorrodedMessage=" został rozpuszczony."

FemCorrodedMessage=" została rozpuszczona."

HackedMessage=" został zarżnięty"

FemHackedMessage=" została zarżnięta"

BleededMessage=" wykrwawił się na śmierć."

FemBleededMessage=" wykrwawiła się na śmierć."


[UnrealHUD]

IdentifyName="Imię"

IdentifyHealth="Zdrowie"

SomeoneName="Ktoś"

VersionMessage="Wersja"

TeamName[0]="Czerwoni: "

TeamName[1]="Niebiescy: "

TeamName[2]="Zieloni: "

TeamName[3]="Złoci: "


[UnrealGameOptionsMenu]

AdvancedString="Opcje zaawansowane"

AdvancedHelp="Zmień opcje zaawansowane gry."

HelpMessage[1]="Zmień szybkość rozgrywki."

HelpMessage[2]="Włącz, aby obniżyć poziom brutalności rozgrywki."

MenuList[1]="Szybkość gry"

MenuList[2]="Obniżona brutalność"

MenuTitle="OPCJE GRY"


[UnrealQuitMenu]

YesSelString=" [TAK] Nie"

NoSelString=" Tak [NIE]"

HelpMessage[1]="Wybierz 'Tak' i naciśnij Enter, aby powrócić do swojego nędznego, żałosnego, bezsensownego prawdziwego życia, jeżeli nie potrafisz sobie poradzić w świecie UNREAL."

MenuList[0]="Koprodukcja"

MenuList[1]="Digital Extremes/Epic Megagames"

MenuList[2]="Projekt gry: James Schmalz"

MenuList[3]="Cliff Bleszinski"

MenuList[4]="Projekt poziomów: Cliff Bleszinski"

MenuList[5]="T. Elliot Cannon Pancho Eekels"

MenuList[6]="Jeremy War Cedric Fiorentino"

MenuList[7]="Shane Caudle"

MenuList[8]="Animacje: Dave Carter"

MenuList[9]="Oprawa graficzna: James Schmalz "

MenuList[10]="Mike Leatham Artur Bialas"

MenuList[11]="Programowanie: Tim Sweeney Steven Polge"

MenuList[12]="Erik de Neve James Schmalz"

MenuList[13]="Carlo Vogelsang Nick Michon"

MenuList[14]="Muzyka: Alexander Brandon"

MenuList[15]="Michiel van den Bos"

MenuList[16]="Efekty dźwiękowe: Dave Ewing"

MenuList[17]="Producent / GT: Jason Schreiber"

MenuList[18]="Rozwój: Mark Rein Nigel Kent Craig Lafferty"

MenuTitle="Wyjść?"


[UnrealIndivBotMenu]

HelpMessage[1]="Konfiguracja bota, którą modyfikujesz. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać inną."

HelpMessage[2]="Naciśnij Enter i wprowadź imię dla tego bota."

HelpMessage[3]="Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić postać bota."

HelpMessage[4]="Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić skórkę bota."

HelpMessage[5]="Zmodyfikuj poziom umiejętności bota o tę wartość (w stosunku do wybranego poziomu umiejętności wszystkich botów)."

HelpMessage[6]="Wybierz drużynę, w której znajdzie się ten bot (Czerwoni, Niebiescy, Zieloni, Złoci)."

MenuList[1]="Konfiguracja"

MenuList[2]="Imię"

MenuList[3]="Postać"

MenuList[4]="Skórka"

MenuList[5]="Poz. umiejętn."

MenuList[6]="Drużyna"

MenuTitle="Konfiguracja Sztucznej Inteligencji"


[UnrealVideoMenu]

LowText="Nis."

HighText="Wys."

HelpMessage[1]="Dopasuj poziom jasności używając klawiszy strzałek."

HelpMessage[2]="Wyświetl grę Unreal w oknie. Uwaga: przełączenie w tryb renderingu programowego może usunąć wszystkie obiekty o wysokim stopniu szczegółowości, które były widoczne w trybie renderingu wykorzystującym przyspieszenie sprzętowe."

HelpMessage[3]="Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać rozdzielczość. Użyj klawisza Enter, aby zatwierdzić wybór."

HelpMessage[4]="Użyj klawiszy strzałek, aby dopasować zasięg pola widzenia (FoV) do monitora panoramicznego."

HelpMessage[5]="Ustaw niski poziom szczegółowości tekstur, aby poprawić wydajność. Zmiana tego ustawienia wejdzie w życie po zmianie mapy."

HelpMessage[6]="Użyj klawiszy strzałek, aby dopasować głośność muzyki w grze."

HelpMessage[7]="Użyj klawiszy strzałek, aby dopasować głośność efektów dźwiękowych w grze."

HelpMessage[8]="Ustaw niską jakość dźwięku, aby poprawić wydajność na konfiguracjach sprzętowych z 32 MB pamięci, lub mniejszą jej ilością. Zmiana tego ustawienia wejdzie w życie po zmianie mapy."

HelpMessage[9]="Włączenie tej opcji spowoduje, że będziesz słyszeć wiadomości głosowe podczas trybów rozgrywki, które z nich korzystają."

HelpMessage[10]="Włączenie tej opcji spowoduje, że usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, gdy otrzymasz wiadomość."

HelpMessage[11]="Włączenie tej opcji spowoduje, że część modeli będzie cieniowana w sposób uproszczony."

HelpMessage[12]="Włączenie tej opcji spowoduje, że część modeli będzie miała wygładzone powierzchnie, co poprawi ich wygląd."

HelpMessage[13]="Włączenie tej opcji spowoduje, że postacie będą posiadać cienie. Zmiana tego ustawienia wejdzie w życie po zmianie mapy."

HelpMessage[14]="Włączenie tej opcji spowoduje, że elementy otoczenia będą posiadać cienie. Zmiana tego ustawienia wejdzie w życie po zmianie mapy."

HelpMessage[15]="Ustawienie na 'proste' sprawi, że cienie będą zaledwie okręgami. Pozostałe ustawienia, to cienie realistyczne o różnych rozdzielczościach. Zmiana tego ustawienia wejdzie w życie po zmianie mapy."

HelpMessage[16]="Włączenie tej opcji naprawi problemy z renderingiem modeli o dużym rozmiarze."

MenuList[1]="Jasność"

MenuList[2]="Przełącz pełny ekran"

MenuList[3]="Rozdzielczość"

MenuList[4]="Rozmiar pola widzenia"

MenuList[5]="Jakość tekstur"

MenuList[6]="Głośność muzyki"

MenuList[7]="Głośność dźwięku"

MenuList[8]="Jakość dźwięku"

MenuList[9]="Wiadomości głosowe"

MenuList[10]="Sygnał wiadomości"

MenuList[11]="Cieniowanie uproszczone"

MenuList[12]="Wygładzanie modeli"

MenuList[13]="Cienie postaci"

MenuList[14]="Cienie otoczenia"

MenuList[15]="Poziom realizmu cieni"

MenuList[16]="Pełen rendering modeli"

MenuTitle="DŹWIĘK / OBRAZ"


[UnrealFavoritesMenu]

EditList[0]="Nazwa serwera:"

EditList[1]="Adres:"

HelpMessage[1]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[2]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[3]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[4]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[5]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[6]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[7]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[8]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[9]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[10]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[11]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

HelpMessage[12]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby dokonać zmiany wpisu."

MenuTitle="ULUBIONE"


[UnrealTeamScoreBoard]

TeamName[0]="Czerwoni: "

TeamName[1]="Niebiescy: "

TeamName[2]="Zieloni: "

TeamName[3]="Złoci: "


[UnrealScoreBoard]

DeadStr="Nie żyjesz. Wciśnij klawisz strzału, aby się odrodzić!"

SpectatorStr="Znajdujesz się w trybie widza. Wciśnij klawisz strzału, aby przełączyć widok na innego gracza!"


[UnrealServerMenu]

BotTitle="BOTMATCH"

HelpMessage[1]="Wybierz tryb rozgrywki."

HelpMessage[2]="Wybierz mapę."

HelpMessage[3]="Dostosuj ustawienia rozgrywki."

HelpMessage[4]="Rozpocznij grę."

HelpMessage[5]="Włącz serwer dedykowany na tym komputerze."

MenuList[1]="Tryb rozgrywki"

MenuList[2]="Mapa"

MenuList[3]="Dostosuj opcje"

MenuList[4]="Rozpocznij grę"

MenuList[5]="Włącz serwer dedykowany"

MenuTitle="GRA WIELOOSOBOWA"


[UnrealMeshMenu]

HelpMessage[4]="Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić postać."

HelpMessage[5]="Aby wejść na serwer z hasłem administracyjnym, lub hasłem dostępu do gry, przejdź do wyszukiwarki serwerów, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie serwera i wybierz opcję 'Dołącz z hasłem'."

HelpMessage[6]="Użyj tej opcji, aby dołączyć do rozgrywki w trybie widza."

HelpMessage[7]="Naciśnij Enter, aby rozpocząć grę."

MenuList[4]="Postać:"

MenuList[5]="Hasła należy wpisywać w wyszukiwarce serwerów."

MenuList[6]="Oglądanie gry:"

MenuList[7]="Rozpocznij grę"


[UnrealPlayerMenu]

Teams[0]="Czerwoni"

Teams[1]="Niebiescy"

Teams[2]="Zieloni"

Teams[3]="Złoci"

Teams[4]="Brak"

HelpMessage[1]="Wciśnij klawisz Enter i wprowadź swoje imię. Koniecznie zrób to, zanim dołączysz do gry wieloosobowej."

HelpMessage[2]="Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić kolor drużyny, do której dołączysz (Czerwoni, Niebiescy, Zieloni, Złoci)."

HelpMessage[3]="Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić skórkę."

MenuList[1]="Imię: "

MenuList[2]="Kolor drużyny:"

MenuList[3]="Skórka:"

MenuTitle="Wybierz Cyfrowe Alter-Ego"


[UnrealJoinGameMenu]

InternetOption=" Internet (28.8 - 56K)"

FastInternetOption=" Szybki Internet (ISDN, modem kablowy)"

LANOption=" Sieć lokalna (LAN)"

HelpMessage[1]="Wyszukaj serwery lokalne."

HelpMessage[2]="Wybierz serwer z listy Ulubionych."

HelpMessage[3]="Wciśnij klawisz Enter i wprowadź ręcznie adres serwera. Wciśnij Enter ponownie, aby zakończyć i dołączyć do serwera."

HelpMessage[4]="Ustaw prędkość łącza."

HelpMessage[5]="Otwórz GameSpy Lite"

MenuList[1]="Znajdź serwery lokalne"

MenuList[2]="Wybierz serwer z Ulubionych"

MenuList[3]="Otwórz lokalizację ręcznie"

MenuList[4]="Prędkość łącza"

MenuList[5]="Udaj się do listy serwerów Unreal"

MenuTitle="DOŁĄCZ DO GRY"


[UnrealOptionsMenu]

HideString="Ukryta"

InternetOption="Modem"

FastInternetOption="ISDN/Kabel"

LANOption=" LAN"

HelpMessage[1]="Włączenie tej opcji zapewni pomoc w celowaniu w linii pionowej."

HelpMessage[2]="Włączenie tej opcji zapewni obsługę joysticka."

HelpMessage[3]="Dopasuj czułość myszy, tzn. jak daleko musisz przesunąć mysz, aby odniosło to określony efekt podczas gry."

HelpMessage[4]="Włączenie tej opcji zapewni wygładzanie ruchu myszy (dla myszy o wysokiej rozdzielczości, opcję tę powinno się wyłączyć)."

HelpMessage[5]="Odwrócenie osi pionowej myszy. Włączenie tej opcji sprawi, że ruch myszą do przodu spowoduje, że postać gracza spojrzy w dół, zamiast w górę."

HelpMessage[6]="Włączenie tej opcji sprawi, że zwolnienie klawisza 'Rozglądanie myszą' zaowocuje wycentrowaniem widoku."

HelpMessage[7]="Włączenie tej opcji sprawi, że mysz zawsze będzie wykorzystywana do rozglądania się, bez potrzeby wciskania klawisza 'Rozglądanie myszą'"

HelpMessage[8]="Włączenie tej opcji sprawi, że gracz będzie automatycznie spoglądał w dół, lub w górę, gdy będzie się znajdował na schodach, lub innych nachylonych powierzchniach, o ile gracz nie używa właśnie myszy do rozglądania się."

HelpMessage[9]="Włączenie tej opcji sprawi, że ekran będzie błyskał za każdym razem, gdy wystrzelisz z broni palnej."

HelpMessage[10]="Wybierz celownik, który pojawi się pośrodku ekranu."

HelpMessage[11]="Wybierz, z której strony ma się pojawiać broń."

HelpMessage[12]="Włączenie tej opcji sprawi, że szybkie dwukrotne wciśnięcie klawiszy odpowiadających za ruch (do przodu, do tyłu, w lewo, bądź w prawo) będzie skutkować wykonaniem szybkiego uniku."

HelpMessage[13]="Wciśnij klawisz Enter, aby dostać się do ekranu konfiguracji klawiatury, myszy i joysticka."

HelpMessage[14]="Wciśnij klawisz Enter, aby dostać się do ekranu priorytetów zmiany broni (zmiany nie mają zastosowania, jeżeli wyłączysz automatyczną zmianę broni na inną)."

HelpMessage[15]="Wyłącza zmianę broni na lepszą w momencie jej podniesienia."

HelpMessage[16]="Użyj klawiszy strzałek, aby dokonać zmiany układu statystyk (HUD)."

HelpMessage[17]="Dostosuj intensywność ruchów głową podczas biegu."

HelpMessage[18]="Wybierz optymalną prędkość łącza. To ustawienie ma duży wpływ na jakość gry online."

HelpMessage[19]="Otwórz menu opcji zaawansowanych."

MenuList[1]="Automatyczne celowanie"

MenuList[2]="Joystick włączony"

MenuList[3]="Czułość myszy"

MenuList[4]="Wygładzanie myszy"

MenuList[5]="Odwrócenie osi myszy"

MenuList[6]="Automatyczne wyśrodkowanie"

MenuList[7]="Rozglądanie myszą"

MenuList[8]="Automatyczne nachylenie"

MenuList[9]="Błysk przy strzale"

MenuList[10]="Celownik"

MenuList[11]="Ręka trzymająca broń"

MenuList[12]="Uniki"

MenuList[13]="Ustawienia sterowania"

MenuList[14]="Priorytety broni"

MenuList[15]="Manualna zmiana broni"

MenuList[16]="Konfiguracja HUD"

MenuList[17]="Ruchy głową"

MenuList[18]="Prędkość łącza"

MenuList[19]="Opcje zaawansowane"

MenuTitle="OPCJE"


[UnrealWeaponMenu]

MenuTitle="PRIORYTETY"


[UnrealBotConfigMenu]

HelpMessage[1]="Włączenie tej opcji sprawi, że boty będą dostosowywać swój poziom umiejętności do sprawności żywych graczy."

HelpMessage[2]="Podstawowy poziom umiejętności botów (wartości od 0 do 3)."

HelpMessage[3]="Włączenie tej opcji sprawi, że boty będą dołączać do gry losowo. Wyłączenie sprawi, że będą dołączać kolejno tak, jak zostały skonfigurowane."

HelpMessage[4]="Zmień konfiguracje poszczególnych botów."

HelpMessage[5]="Liczba botów, które mają dołączyć do gry (maksymalna wartość: 15)."

HelpMessage[6]="Wprowadź boty do rozgrywek z żywymi graczami online."

MenuList[1]="Auto-dopasowanie umiejętności"

MenuList[2]="Podstawowy poz. umiejętności"

MenuList[3]="Losowa kolejność botów"

MenuList[4]="Skonfiguruj poszczególne boty"

MenuList[5]="Liczba botów"

MenuList[6]="Boty w grze wieloosobowej"

MenuTitle="BOTY"


[UnrealKeyboardMenu]

OrString=" lub "

HelpMessage[1]=""

MenuList[1]="Strzał gł."

MenuList[2]="Strzał alt."

MenuList[3]="Idź do przodu"

MenuList[4]="Idź do tyłu"

MenuList[5]="Spójrz w lewo"

MenuList[6]="Spójrz w prawo"

MenuList[7]="Idź w lewo"

MenuList[8]="Idź w prawo"

MenuList[9]="Skacz/płyń w górę"

MenuList[10]="Kucnij/płyń w dół"

MenuList[11]="Rozglądanie myszą"

MenuList[12]="Użyj przedmiotu"

MenuList[13]="Nast. przedmiot"

MenuList[14]="Poprz. przedmiot"

MenuList[15]="Spójrz w górę"

MenuList[16]="Spójrz w dół"

MenuList[17]="Wyśrodkuj widok"

MenuList[18]="Idź powoli"

MenuList[19]="Idź na boki"

MenuList[20]="Nast. broń"

MenuList[21]="Poprz. broń"

MenuList[22]="Chwyć za przedmiot"

MenuList[23]="Panel admina"

MenuList[24]="Odtwarzacz"

MenuList[25]="PRZYWRÓĆ DOMYŚLNE"

MenuTitle="STEROWANIE"


[UnrealMainMenu]

HelpMessage[1]="Wciśnij Enter, aby móc dostosować opcje gry jednoosobowej, wczytać grę, lub ją zapisać, zmienić poziom trudności lub rozpocząć grę w trybie Botmatch."

HelpMessage[2]="Wciśnij Enter, aby móc dostosować opcje gry wieloosobowej, założyć serwer lub dołączyć do któregoś z istniejących lub zmienić swój wygląd, imię i drużynę."

HelpMessage[3]="Wciśnij Enter, aby móc dostosować ustawienia sterowania."

HelpMessage[4]="Dostosuj opcje dźwięku i obrazu."

HelpMessage[5]="Wciśnij Enter, aby opuścić grę."

HelpMessage[7]="Zadzwoń za darmo pod numer 1-877-4UNREAL, aby zamówić UNREAL!"

MenuList[1]="JEDEN GRACZ"

MenuList[2]="WIELU GRACZY"

MenuList[3]="OPCJE"

MenuList[4]="DŹWIĘK/OBRAZ"

MenuList[5]="WYJDŹ Z GRY"

MenuList[7]="ZAMÓW GRĘ"


[UnrealLoadMenu]

RestartString="Rozpocznij ponownie "

MenuTitle="WCZYTAJ GRĘ"


[UnrealSlotMenu]

MonthNames[0]="Styczeń"

MonthNames[1]="Luty"

MonthNames[2]="Marzec"

MonthNames[3]="Kwiecień"

MonthNames[4]="Maj"

MonthNames[5]="Czerwiec"

MonthNames[6]="Lipiec"

MonthNames[7]="Sierpień"

MonthNames[8]="Wrzesień"

MonthNames[9]="Październik"

MonthNames[10]="Listopad"

MonthNames[11]="Grudzień"


[TranslatorEvent]

M_NewMessage="Nowa wiadomość na tłumaczu"

M_TransMessage="Masz wiadomość na tłumaczu"

M_HintMessage="Nowa podpowiedź (wciśnij F3, aby ją odczytać)."


[UnrealGameMenu]

HelpMessage[1]="Wciśnij Enter, aby zapisać obecną rozgrywkę."

HelpMessage[2]="Wciśnij Enter, aby wczytać grę."

HelpMessage[3]="Wybierz poziom trudności i zacznij nową grę."

HelpMessage[4]="Wciśnij Enter, aby dostosować opcje gry. Zważ, że podczas gry wieloosobowej nie możesz tego robić."

HelpMessage[5]="DeathMatch przeciwko Botom."

MenuList[1]="ZAPISZ GRĘ"

MenuList[2]="WCZYTAJ GRĘ"

MenuList[3]="NOWA GRA"

MenuList[4]="OPCJE GRY"

MenuList[5]="BOTMATCH"


[UnrealMultiPlayerMenu]

HelpMessage[1]="Dołącz do gry online."

HelpMessage[2]="Dostosuj i rozpocznij grę online."

HelpMessage[3]="Dostosuj wygląd, imię i przynależność do drużyny."

MenuList[1]="DOŁĄCZ DO GRY"

MenuList[2]="ZAŁÓŻ GRĘ"

MenuList[3]="USTAWIENIA GRACZA"


[UnrealChooseGameMenu]

HelpMessage[1]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[2]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[3]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[4]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[5]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[6]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[7]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[8]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[9]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[10]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[11]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[12]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[13]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[14]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[15]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[16]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[17]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[18]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

HelpMessage[19]="Wybierz kampanię, w którą zamierzasz grać."

MenuTitle="WYBÓR GRY"


[UnrealHelpMenu]

HelpMessage[1]="Otwórz plik pomocy."

MenuList[1]="Rozwiązywanie problemów"

MenuTitle="POMOC"


[UnrealDMGameOptionsMenu]

GameStyle[0]="Klasyczny"

GameStyle[1]="Hardcore"

GameStyle[2]="Turbo"

HelpMessage[3]="Liczba fragów, jaką musi osiągnąć zwycięzca, aby zakończyć rozgrywkę. Wartość 0 oznacza, że limit nie obowiązuje."

HelpMessage[4]="Czas przeznaczony na rozgrywkę (w minutach). Wartość 0 oznacza, że limit czasowy nie obowiązuje."

HelpMessage[5]="Maksymalna liczba graczy, którzy mogą dołączyć do rozgrywki."

HelpMessage[6]="Włączenie tej opcji sprawia, że bronie pojawiają się ponownie natychmiast po podniesieniu, ale gracz posiadający daną broń nie może jej podnieść ponownie."

HelpMessage[7]="Dostosuj ustawienia botów, zarówno ogólne, jak i indywidualne dla każdego bota."

HelpMessage[8]="Wybierz styl rozgrywki: w trybie Hardcore prędkość rozgrywki jest szybsza i broń zadaje większe obrażenia, niż w trybie Klasycznym. W trybie Turbo prędkość rozgrywki ulega jeszcze większemu przyspieszeniu."

HelpMessage[9]="Wiadomości o zgonach: klasyczne, lub zależne od broni używanej przez zabójcę."

MenuList[3]="Limit fragów"

MenuList[4]="Limit czasu"

MenuList[5]="Liczba graczy"

MenuList[6]="Broń stale dost."

MenuList[7]="Skonfiguruj boty"

MenuList[8]="Styl rozgrywki"

MenuList[9]="Wiadomości o zgonach"


[YesNoMenu]

YesSelString="[TAK] Nie"

NoSelString=" Tak [NIE]"


[UnrealListenMenu]

HelpMessage[1]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[2]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[3]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[4]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[5]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[6]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[7]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[8]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[9]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[10]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[11]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[12]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[13]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[14]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[15]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[16]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[17]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[18]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

HelpMessage[19]="Użyj klawisza Enter, aby dołączyć do serwera."

MenuTitle="SERWERY LOKALNE"


[UnrealNewGameMenu]

HelpMessage[1]="Wycieczka turystyczna."

HelpMessage[2]="Czas na trochę akcji!"

HelpMessage[3]="Nie dla słabeuszy."

HelpMessage[4]="Życzenie śmierci."

MenuList[1]="ŁATWY"

MenuList[2]="ŚREDNI"

MenuList[3]="TRUDNY"

MenuList[4]="UNREAL"


[SinglePlayer]

GameName="Unreal"


[UnrealSaveMenu]

CantSave="TRUP NIE MOŻE ZAPISAĆ GRY"

MenuTitle="ZAPISZ GRĘ"


[OKMenu]

OKString="[OK]"


[UnrealTeamGameOptionsMenu]

HelpMessage[10]="Wartość procentowa obrażeń od broni członków drużyny. Zważ, że to nie ma wpływu na obrażenia od twojej własnej broni - w takim przypadku zawsze otrzymujesz pełnię obrażeń."

MenuList[10]="Obrażenia od drużyny"


[UnrealCoopGameOptions]

Difficulties[0]="Łatwy"

Difficulties[1]="Średni"

Difficulties[2]="Trudny"

Difficulties[3]="Unreal"

HelpMessage[3]="Ustawienia poziomu trudności."

MenuList[3]="Poziom trudności"


[UpgradeMenu]

MenuList[1]="Aby grać na tym serwerze, musisz zaktualizować Unreal. Czy życzysz sobie udać się teraz na stronę internetową Unreal, aby pobrać aktualizację?"


[UIKeyTrigger]

SuccessMessage="Przyznano dostęp."

FailtureMessage="Potrzebujesz klucza, aby otworzyć te drzwi."


[DispersionPistol]

DeathMessage="%o - %k zabija cię pistoletem rozpryskowym. Ty niezdaro!"

PickupMessage="Podnosisz pistolet rozpryskowy."

ItemName="Pistolet rozpryskowy"


[AutoMag]

DeathMessage="%o - %k dziurawi cię Automagiem."

PickupMessage="Podnosisz Automaga."

ItemName="Automag"


[Stinger]

DeathMessage="%o - %k robi z ciebie sito przy pomocy Żądła."

PickupMessage="Podnosisz Żądło."

ItemName="Żądło"


[ASMD]

DeathMessage="%o - %k zadaje ci śmiertelne obrażenia %w."

PickupMessage="Podnosisz ASMD."

ItemName="ASMD"


[Eightball]

DeathMessage="%o - %k wielokrotnie wymierza ci klapsa Ósemką."

PickupMessage="Podnosisz Ósemkę."

ItemName="Ósemka"


[UTranslocator]

DeathMessage="%o - %k rozrywa cię na strzępy od środka."

PickupMessage="Podnosisz moduł translokacyjny."

ItemName="Moduł translokacyjny"

ItemArticle=" "


[TazerProj]

ComboKillMessage="%o - nie udało ci się uniknąć porażenia %w %k"


[Amplifier]

ExpireMessage="Katalizator wyczerpany."

PickupMessage="Podnosisz katalizator energii."

ItemArticle=" "

ItemName="Katalizator energii"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[Flare]

PickupMessage="Podnosisz flarę."

ItemArticle=" "

ItemName="Flara"

M_Activated=" odpalona."

M_Selected=" gotowa do odpalenia."


[Flashlight]

ExpireMessage="Baterie latarki właśnie się wyczerpały."

PickupMessage="Podnosisz latarkę."

ItemArticle=" "

ItemName="Latarka"

M_Activated=" włączona."

M_Deactivated=" wyłączona."

M_Selected=" gotowa do użycia."


[MiniGunSentry]

PickupMessage="Podnosisz automatyczny karabin wartowniczy."

ItemArticle=" "

ItemName="Karabin wartowniczy"

M_Activated=" rozstawiony."

M_Selected=" przygotowany do rozstawienia."


[SCUBAGear]

PickupMessage="Podnosisz sprzęt do nurkowania."

ItemArticle=" "

ItemName="Sprzęt do nurkowania"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[Translator]

NewMessage="Tłumacz Uniwersalny"

PickupMessage="Użyj klawisza F2, aby skorzystać z Tłumacza."

ItemArticle=" "

ItemName="Tłumacz Uniwersalny"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[VoiceBox]

PickupMessage="Podnosisz katarynkę."

ItemArticle=" "

ItemName="Katarynka"

M_Activated=" została włączona i wyrzucona."

M_Selected=" gotowa do użycia."


[NaliFruit]

PickupMessage="Podnosisz owoc leczniczy Nali +"


[Bandages]

PickupMessage="Podnosisz bandaże +"


[Health]

PickupMessage="Podnosisz zestaw pierwszej pomocy +"


[SuperHealth]

PickupMessage="Podnosisz superzestaw leczący."


[Woodruff]

PickupMessage="Zrywasz marzankę wonną +"


[ShieldBelt]

PickupMessage="Podnosisz pas osłonowy."


[KevlarSuit]

PickupMessage="Podnosisz kamizelkę Kevlar."


[Armor]

PickupMessage="Podnosisz kamizelkę szturmową."


[WeaponPowerUp]

PickupMessage="Podnosisz zestaw ulepszeń do pistoletu rozpryskowego."


[Clip]

PickupMessage="Podnosisz magazynek."


[ShellBox]

PickupMessage="Podnosisz magazynek 50 nabojów."


[StingerAmmo]

PickupMessage="Podnosisz 40 odłamków tarydu."


[ASMDAmmo]

PickupMessage="Podnosisz rdzeń energii do ASMD."


[RocketCan]

PickupMessage="Podnosisz 12 rakiet do Ósemki."


[Shells]

PickupMessage="Podnosisz 12 naboi do obrzyna."


[TeleAmmo]

PickupMessage="Podnosisz dodatkowy moduł translokacyjny."


[BiterFishSchool]

NameArticle=" "

MenuName="Ławica gryzorybek"

MenuNameDative="ławicę gryzorybek"


[BiterFish]

NameArticle=" "

MenuName="Gryzorybka"

MenuNameDative="gryzorybkę"


[BabyCow]

MenuName="Cielę"


[Cow]

MenuName="Krowa"


[Brute]

NameArticle=" "

MenuName="Dzikus"

MenuNameDative="dzikusa"


[LesserBrute]

NameArticle=" "

MenuName="Młody dzikus"

MenuNameDative="młodego dzikusa"


[DevilFish]

NameArticle=" "

MenuName="Pirania"

MenuNameDative="piranię"


[Fly]

NameArticle=" "

MenuName="Mucha"

MenuNameDative="muchę"


[Hawk]

NameArticle=" "

MenuName="Jastrząb"

MenuNameDative="jastrzębia"


[Manta]

NameArticle=" "

MenuName="Manta"

MenuNameDative="mantę"


[CaveManta]

NameArticle=" "

MenuName="Manta jaskiniowa"

MenuNameDative="mantę jaskiniową"


[SkaarjWarrior]

NameArticle=" "

MenuName="Wojownik Skaarj"

MenuNameDative="wojownika Skaarj"


[SkaarjScout]

NameArticle=" "

MenuName="Zwiadowca Skaarj"

MenuNameDative="zwiadowcę Skaarj"


[Slith]

NameArticle=" "

MenuName="Slith"

MenuNameDative="Slitha"


[Tentacle]

NameArticle=" "

MenuName="Mackopaszcza"

MenuNameDative="mackopaszczę"