SglDrv.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=SGLDrv.SGLRenderDevice,Class=Class,MetaClass=Engine.RenderDevice,Autodetect=SGL.dll)

Preferences=(Caption="Rendering",Parent="Opcje zaawansowane")

Preferences=(Caption="Obsługa PowerVR SGL",Parent="Rendering",Class=SGLDrv.SGLRenderDevice,Immediate=True)


[SglRenderDevice]

ClassCaption="Obsługa PowerVR SGL"

AskInstalled=Czy na komputerze znajduje się karta PowerVR?

AskUse=Włączyć obsługę kart PowerVR?