Core.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Untranslated lines for Unreal
The following page contains untranslated lines for Unreal in the Polish language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
Untranslated lines for Unreal Tournament
The following page contains untranslated lines for Unreal Tournament in the Polish language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
Core
Language Polish
Game 1 Unreal
Status 71/76
Game 2 Unreal Tournament
Status 70/79

Public headers (Unreal)

[Public]
Preferences=(Caption="System plików",Parent="Zaawansowane",Class=Core.System,Immediate=True)

Public headers (Unreal Tournament)

[Public]
Preferences=(Caption="System plików",Parent="Zaawansowane",Class=Core.System,Immediate=True)
Object=(Name=Core.HelloWorldCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Rest of the file (Shared)

[Language]
Language="Polski"
LangId=21
SubLangId=0

[Query]
OldVersion="Plik %ls zapisano przy pomocy starszej wersji niezgodnej z obecną. Próba odczytu ma nikłe szanse powodzenia, może nawet wystąpić awaria programu. Czy próbować mimo to?"
Name="Nazwa:"
Password="Hasło:"
PassPrompt="Wprowadź nazwę użytkownika i hasło:"
PassDlg="Weryfikacja tożsamości"
Overwrite="Plik "%ls" należy zaktualizować. Czy chcesz nadpisać obecną wersję?"

[Progress]
Saving="Zapisywanie pliku %ls..."
Loading="Wczytywanie pliku %ls..."
Closing="Zamykanie"

[HelloWorldCommandlet]
HelpCmd=HelloWorld
HelpOneLiner="(**)Sample"
HelpUsage="(**)HelloWorld (no parameters)"
HelpParm[0]="(**)IntParm"
HelpParm[1]="(**)StrParm"
HelpDesc[0]="Parametr liczbowy"
HelpDesc[1]="Parametr słowny"

Rest of the file (Unreal)

[Errors]
Unknown="Nieznany błąd"
Aborted="Przerwano"
ExportOpen="Błąd eksportu %ls: nie można otworzyć pliku "%ls"."
ExportWrite="Błąd eksportu %ls: nie można zapisać pliku "%ls"."
FileNotFound="Nie znaleziono pliku "%ls"."
ObjectNotFound="Nie znaleziono obiektu "%ls %ls.%ls"."
PackageNotFound="Nie znaleziono pliku "%ls"."
PackageResolveFailed="Nie otrzymano nazwy pliku."
FilenameToPackage="Nie można dokonać konwersji pliku "%ls" do pliku zbiorczego."
Sandbox="Plik zbiorczy "%ls" jest niedostępny w tym środowisku."
PackageVersion="Niezgodność wersji pliku "%ls"."
FailedLoad="Błąd wczytywania "%ls": %ls."
ConfigNotFound="Nie odnaleziono "%ls" w pliku konfiguracji."
LoadClassMismatch="%ls nie jest klasą pochodzącą od %ls.%ls."
NotDll=""%ls" nie jest biblioteką DLL; nie znaleziono funkcji eksportu "%ls"."
NotInDll="Nie znaleziono "%ls" w pliku "%ls.dll"."
FailedLoadPackage="Błąd wczytywania pliku: %ls."
FailedLoadObject="Błąd wczytywania "%ls %ls.%ls": %ls."
TransientImport="Zaimportowano obiekt tymczasowy: %ls."
FailedSavePrivate="Nie można zapisać %ls: Wykres jest powiązany z zewnętrznym obiektem prywatnym %ls."
FailedImportPrivate="Nie można zaimportować obiektu prywatnego %ls %ls."
FailedCreate="Nie znaleziono %ls %ls: utworzenie nieudane."
FailedImport="Nie znaleziono %ls w pliku "%ls"."
FailedSaveFile="Błąd zapisu pliku "%ls": %ls."
SaveWarning="Błąd zapisu "%ls"."
NotPackaged="Obiekt nie znajduje się w pliku zbiorczym: %ls %ls."
NotWithin="Obiekt %ls %ls został utworzony w %ls zamiast w %ls."
Abstract="Tworzenie obiektu %ls nieudane: klasa %ls jest abstrakcyjna."
NoReplace="Nie można zastąpić %ls tym: %ls."
NoFindImport="Nie znaleziono "%ls": import nieudany."
ReadFileFailed="Błąd odczytu pliku "%ls": import nieudany."
SeekFailed="Błąd wyszukiwania pliku."
OpenFailed="Błąd otwarcia pliku."
WriteFailed="Błąd zapisu pliku."
ReadEof="Próba odczytu poza końcowym fragmentem pliku."
IniReadOnly="Plik %ls jest zabezpieczony przed zapisem; zmiany ustawień nie zostaną zapisane."
UrlFailed="Błąd otwarcia adresu URL."
Warning="Ostrzeżenie"
Question="Pytanie"
OutOfMemory="Za mało pamięci wirtualnej. Aby rozwiązać ten problem, należy zwolnić miejsce na głównym dysku twardym."
History="Historia"
Assert="Błąd twierdzenia: %ls [Plik:%ls] [Linia: %i]."
Debug="Błąd twierdzenia debugowego: %ls [Plik:%ls] [Linia: %i]."
LinkerExists="Łącznik dla "%ls" już istnieje."
BinaryFormat="Plik "%ls" zawiera nieznany rodzaj danych."
SerialSize="%ls: Niezgodność rozmiaru szeregowego: Dostępne %i, Oczekiwane %i."
ExportIndex="Niewłaściwy indeks eksportu %i/%i."
ImportIndex="Niewłaściwy indeks importu %i/%i."
Password="Niewłaściwe hasło."
Exec="Błąd polecenia."
BadProperty=""%ls": Niewłaściwa lub nieobecna właściwość "%ls"."
MissingIni="Brak pliku .ini: %ls."
NoTXTFile="Nie można wykonać pliku "%ls" - nie jest to plik tekstowy (.txt)."

[General]
Product="Unreal"
Engine="(**)Unreal Engine"
Copyright="Copyright 1999 Epic Games, Inc."
True="Wł."
False="Wył."
None="Brak"
Yes="Tak"
No="Nie"

Rest of the file (Unreal Tournament)

[Errors]
Unknown="Nieznany błąd"
Aborted="Przerwano"
ExportOpen="Błąd eksportu %ls: nie można otworzyć pliku "%ls"."
ExportWrite="Błąd eksportu %ls: nie można zapisać pliku "%ls"."
FileNotFound="Nie znaleziono pliku "%ls"."
ObjectNotFound="Nie znaleziono obiektu "%ls %ls.%ls"."
PackageNotFound="Nie znaleziono pliku "%ls"."
PackageResolveFailed="Nie otrzymano nazwy pliku."
FilenameToPackage="Nie można dokonać konwersji pliku "%ls" do pliku zbiorczego."
Sandbox="Plik zbiorczy "%ls" jest niedostępny w tym środowisku."
PackageVersion="Niezgodność wersji pliku "%ls"."
FailedLoad="Błąd wczytywania "%ls": %ls."
ConfigNotFound="Nie odnaleziono "%ls" w pliku konfiguracji."
LoadClassMismatch="%ls nie jest klasą pochodzącą od %ls.%ls."
NotDll=""%ls" nie jest biblioteką DLL; nie znaleziono funkcji eksportu "%ls"."
NotInDll="Nie znaleziono "%ls" w pliku "%ls.dll"."
FailedLoadPackage="Błąd wczytywania pliku: %ls."
FailedLoadObject="Błąd wczytywania "%ls %ls.%ls": %ls."
TransientImport="Zaimportowano obiekt tymczasowy: %ls."
FailedSavePrivate="Nie można zapisać %ls: Wykres jest powiązany z zewnętrznym obiektem prywatnym %ls."
FailedImportPrivate="Nie można zaimportować obiektu prywatnego %ls %ls."
FailedCreate="Nie znaleziono %ls %ls: utworzenie nieudane."
FailedImport="Nie znaleziono %ls w pliku "%ls"."
FailedSaveFile="Błąd zapisu pliku "%ls": %ls."
SaveWarning="Błąd zapisu "%ls"."
NotPackaged="Obiekt nie znajduje się w pliku zbiorczym: %ls %ls."
NotWithin="Obiekt %ls %ls został utworzony w %ls zamiast w %ls."
Abstract="Tworzenie obiektu %ls nieudane: klasa %ls jest abstrakcyjna."
NoReplace="Nie można zastąpić %ls tym: %ls."
NoFindImport="Nie znaleziono "%ls": import nieudany."
ReadFileFailed="Błąd odczytu pliku "%ls": import nieudany."
SeekFailed="Błąd wyszukiwania pliku."
OpenFailed="Błąd otwarcia pliku."
WriteFailed="Błąd zapisu pliku."
ReadEof="Próba odczytu poza końcowym fragmentem pliku."
IniReadOnly="Plik %ls jest zabezpieczony przed zapisem; zmiany ustawień nie zostaną zapisane."
UrlFailed="Błąd otwarcia adresu URL."
Warning="Ostrzeżenie"
Question="Pytanie"
OutOfMemory="Za mało pamięci wirtualnej. Aby rozwiązać ten problem, należy zwolnić miejsce na głównym dysku twardym."
History="Historia"
Assert="Błąd twierdzenia: %ls [Plik:%ls] [Linia: %i]."
Debug="Błąd twierdzenia debugowego: %ls [Plik:%ls] [Linia: %i]."
LinkerExists="Łącznik dla "%ls" już istnieje."
BinaryFormat="Plik "%ls" zawiera nieznany rodzaj danych."
SerialSize="%ls: Niezgodność rozmiaru szeregowego: Dostępne %i, Oczekiwane %i."
ExportIndex="Niewłaściwy indeks eksportu %i/%i."
ImportIndex="Niewłaściwy indeks importu %i/%i."
Password="Niewłaściwe hasło."
Exec="Błąd polecenia."
BadProperty=""%ls": Niewłaściwa lub nieobecna właściwość "%ls"."
MisingIni="Brak pliku .ini: %ls."
ExportFail="(**)Error exporting %ls."
ExportNoData="(**)Did not find exportable data in object %ls."

[General]
Product="Unreal Tournament"
Engine="(**)Unreal Engine"
Copyright="Copyright 1999 Epic Games, Inc."
True="Wł."
False="Wył."
None="Brak"
Yes="Tak"
No="Nie"

[SimpleCommandlet]
HelpCmd=Simple
HelpOneLiner="(**)Simple"
HelpUsage="(**)Simple"
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltD3D9Drv.pltEditor.pltEngine.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSetup.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltStartup.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealEd.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltWindow.pltWinDrv.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltFMODAudioDrv.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt
Unreal Tournament Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltD3D9Drv.pltEditor.pltEngine.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSetup.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltStartup.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealEd.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltWindow.pltWinDrv.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
UT exclusives: Botpack.pltCluster.pltSDLDrv.pltSDLGLDrv.pltSDLSoftDrv.pltudemo.pltUnrealTournament.pltUTBrowser.pltUTMenu.pltUTServerAdmin.pltUWeb.plt
Assets: AS-Frigate.pltAS-Guardia.pltAS-HiSpeed.pltAS-Mazon.pltAS-Oceanfloor.pltAS-Overlord.pltAS-Rook.pltAS-Tutorial.pltBossSkins.pltCityIntro.pltCommandoSkins.pltCTF-Command.pltCTF-Coret.pltCTF-Dreary.pltCTF-EternalCave.pltCTF-Face.pltCTF-Gauntlet.pltCTF-LavaGiant.pltCTF-Niven.pltCTF-November.pltCTF-Tutorial.pltDM-Barricade.pltDM-Codex.pltDM-Conveyor.pltDM-Curse][.pltDM-Deck16][.pltDM-Fetid.pltDM-Fractal.pltDM-Gothic.pltDM-Grinder.pltDM-HyperBlast.pltDM-KGalleon.pltDM-Liandri.pltDM-Morbias][.pltDM-Morpheus.pltDM-Oblivion.pltDM-Peak.pltDM-Phobos.pltDM-Pressure.pltDM-Pyramid.pltDM-Stalwart.pltDM-StalwartXL.pltDM-Tempest.pltDM-Turbine.pltDM-Tutorial.pltDM-Zeto.pltDOM-Cinder.pltDOM-Condemned.pltDOM-Cryptic.pltDOM-Gearbolt.pltDOM-Ghardhen.pltDOM-Lament.pltDOM-Leadworks.pltDOM-MetalDream.pltDOM-Olden.pltDOM-Sesmar.pltDOM-Tutorial.pltEOL_Assault.pltEOL_Challenge.pltEOL_CTF.pltEOL_Deathmatch.pltEOL_Domination.pltEOL_Statues.pltFCommandoSkins.pltSGirlSkins.pltSoldierSkins.pltUTCredits.pltUT-Logo-Map.plt
GOTY Edition: de.pltmultimesh.pltrelics.pltrelicsbindings.plttcowmeshskins.plttnalimeshskins.plttskmskins.pltCTF-Cybrosis][.pltCTF-Darji16.pltCTF-Face][.pltCTF-HallOfGiants.pltCTF-High.pltCTF-Hydro16.pltCTF-Kosov.pltCTF-Noxion16.pltCTF-Nucleus.pltCTF-Orbital.pltDM-Agony.pltDM-ArcaneTemple.pltDM-Crane.pltDM-Cybrosis][.pltDM-HealPod][.pltDM-Malevolence.pltDM-Mojo][.pltDM-Shrapnel][.pltDM-SpaceNoxx.plt
Bonus Pack 4: skeletalchars.pltCTF-Beatitude.pltCTF-EpicBoy.pltCTF-Face-SE.pltCTF-Ratchet.pltDM-Bishop.pltDM-Closer.pltDM-Grit-TOURNEY.pltDM-Viridian-TOURNEY.pltDOM-Bullet.pltDOM-Cidom.pltDOM-Lament][.pltDOM-WolfsBay.plt
Rocket Arena: RocketArena.pltRocketArenaMultimesh.pltRA-Akuma.pltRA-Clawfist.pltRA-CliffyB.pltRA-DavidM.pltRA-DavidM2.pltRA-Ebolt.pltRA-GE][.pltRA-Heiko.pltRA-Inoxx.pltRA-OutWorld.pltRA-Shinigami.pltRA-Warren.pltRA-Qwerty.pltRA-Revolver.plt
Chaos UT: ChaosUT.pltChaosUTMiscMuts.pltChaosGames.pltChreks.pltChrekSkins.pltChrekvoicedozer.pltChrekvoicescout.pltCTF-CUT_ChaosCastle-pf.pltCTF-CUT_Horus.pltDM-CUT_Eclipse.pltDM-CUT_Proxyking.pltDM-CUT_SkullMoon.pltDM-CUT_StorageAlpha.pltDM-CUT_ThebellTolls.pltDM-CUT_WeaponsOfChaos.pltDM-CUT_WeaponsOfWar.pltUTChaosMap.pltKOTH_BaseStationTheta.plt