UPak.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

[Public]

Object=(Name=Game.Game,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.SinglePlayer,Description="Intro1;Powrót na planetę Na Pali")

Object=(Name=UPak.CrashSiteGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.UPakSinglePlayer,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.UPakTransitionInfo,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.UPakGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.CloakMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.UPakCoopGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.DuskFallsGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.CloakGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.MarineMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.GravityMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.TestGameInfo,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.TerranWeaponMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.UPakIntro,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.CreditsGame,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.GrenadeLauncher,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UPak.RocketLauncher,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UPak.CARifle,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)


[UPakChooseGameMenu]

MenuList[0]="Powrót na planetę Na Pali"

MenuList[1]="Unreal"


[TransitionNullHUD]

Statheader="Statystyki zabójstw: "

CARStat="Karabin szturmowy"

RLStat="Wyrzutnia rakiet"

GLStat="Wyrzutnia granatów"

ASMDStat="ASMD"

AutomagStat="Automag"

DispersionStat="Pistolet rozpryskowy"

EightballStat="Ósemka"

FlakCannonStat="Garłacz"

GESBioRifleStat="Karabin odpadowy"

MinigunStat="Minigun"

RazorjackStat="Rozpruwacz"

RifleStat="Karabin snajperski"

StingerStat="Żądło"

TotalStat="Ogółem"

LogEntryMsg="WPIS DO DZIENNIKA:"


[UPakHUD]

MultWeapSlotMsg="Wciśnij klawisz wyboru broni, aby przełączyć broń."


[UPakSinglePlayer]

GameName="Unreal: Pakiet misji"


[TerranWeaponMatch]

GameName="DM z Orężem Ziemskim"


[MarineMatch]

GameName="DM z Piechotą Morską"


[GravityMatch]

GameName="DM z Obniżoną Grawitacją"


[CloakMatch]

GameName="DM z Kamuflażem"


[UPakFemaleOne]

MenuName="Kobieta 1"


[UPakFemaleTwo]

MenuName="Kobieta 2"


[UPakMaleOne]

MenuName="Mężczyzna 1"


[UPakMaleTwo]

MenuName="Mężczyzna 2"


[UPakMaleThree]

MenuName="Mężczyzna 3"


[CARifle]

DeathMessage="%o - %k eliminuje cię serią z karabinu szturmowego."

PickupMessage="Podnosisz karabin szturmowy."

ItemName="Karabin szturmowy"


[GrenadeLauncher]

DeathMessage="%o - %k wysadza cię w powietrze granatem."

PickupMessage="Podnosisz wyrzutnię granatów."

ItemName="Wyrzutnia granatów"


[RocketLauncher]

DeathMessage="%o - zjadasz rakietę %k. Smacznego!"

PickupMessage="Podnosisz wyrzutnię rakiet."

ItemName="Wyrzutnia rakiet"


[CARifleClip]

PickupMessage="Podnosisz magazynek 50 nabojów dla karabinu szturmowego."


[GLAmmo]

PickupMessage="Podnosisz 10 granatów."


[RLAmmo]

PickupMessage="Podnosisz 10 rakiet."


[Cloak]

ExpireMessage=" wyłączony."

PickupMessage="Podnosisz kamuflaż wojskowy."

ItemName="Kamuflaż wojskowy"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

ItemArticle=" "

M_Selected=" gotowy do użycia."


[UPakScubaGear]

RechargedMessage="Poziom tlenu w butli: 100%"

LowOxygenMessage="Tlen na wykończeniu"

PickupMessage="Podnosisz sprzęt do nurkowania."

ItemName="Wojskowy sprzęt do nurkowania"

M_Deactivated=" nieaktywny... Trwa uzupełnianie zapasu tlenu."

ItemArticle=" "

M_Selected=" gotowy do użycia."


[UPakDebugger]

ItemName="Debugger dla UPak"

PickupMessage="Podnosisz debugger dla UPak. I co z tym zrobisz?"

ItemArticle=" "

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[CompTablet]

PickupMessage="Podnosisz tablet."

ExpireMessage="Tablet wyczerpany."

ItemArticle=" "

ItemName="Tablet"

M_Activated=" włączony."

M_Deactivated=" wyłączony."

M_Selected=" gotowy do użycia."


[MarineInterestPoint]

PickupMessage=""

M_Activated=""

M_Selected=""

M_Deactivated=""


[Predator]

NameArticle=" "

MenuName="Jaszczurka"

MenuNameDative="jaszczurkę"


[PredatorPathUser]

NameArticle=" "

MenuName="Jaszczurka"

MenuNameDative="jaszczurkę"


[PackHunter]

NameArticle=" "

MenuName="Stadny Skaarj"

MenuNameDative="stadnego Skaarj"


[Spinner]

NameArticle=" "

MenuName="Pajęczak"

MenuNameDative="pajęczaka"


[SpaceMarine]

NameArticle=" "

MenuName="Kosmiczny komandos"

MenuNameDative="kosmicznego komandosa"


[MarineArctic]

NameArticle=" "

MenuName="Kosmiczny komandos"

MenuNameDative="kosmicznego komandosa"


[MarineDesert]

NameArticle=" "

MenuName="Kosmiczny komandos"

MenuNameDative="kosmicznego komandosa"


[MarineJungle]

NameArticle=" "

MenuName="Kosmiczny komandos"

MenuNameDative="kosmicznego komandosa"