UPak.czt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=UPak.GravityMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.CloakMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.TerranWeaponMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.MarineMatch,Class=Class,MetaClass=Engine.GameInfo)

Object=(Name=UPak.CARifle,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UPak.GrenadeLauncher,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UPak.RocketLauncher,Class=Class,MetaClass=Engine.Weapon)

Object=(Name=UPak.UPakFemaleOne,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="UPak Žena 1")

Object=(Name=UPak.UPakFemaleTwo,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="UPak Žena 2")

Object=(Name=UPak.UPakMaleOne,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="UPak Muž 1")

Object=(Name=UPak.UPakMaleTwo,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="UPak Muž 2")

Object=(Name=UPak.UPakMaleThree,Class=Class,MetaClass=UnrealShare.UnrealiPlayer,Description="UPak Muž 3")


[TransitionNullHUD]

Statheader=Statistika zabitých:

CARStat=Utočnou puškou

RLStat=Raketometem

GLStat=Granátometem

ASMDStat=ASMD

AutomagStat=Poloautomatickou pistolí

DispersionStat=Energetickou pistolí

EightballStat=Šesti-hlavňovým raketometem

FlakCannonStat=Flak kanonem

GESBioRifleStat=Slizometem

MinigunStat=Rotační puškou

RazorjackStat=Rozparovačem

RifleStat=Odstřelovačkou

StingerStat=Stingerem

TotalStat=Celkem zabito

LogEntryMsg=Záznam v Logu:


[UPakSinglePlayer]

GameName=Unreal Mission Pack


[GrenadeLauncher]

PickupMessage=Sebral jsi Granátomet.

ItemName=Granátomet


[Cloak]

ExpireMessage=Vypnuto.

PickupMessage=Sebral jsi maskovací zařízení.

ItemName=Maskovací zařízení

M_Activated=Zapnuto

M_Deactivated=Vypnuto


[CARifle]

PickupMessage=Sebral jsi útočnou pušku.

ItemName=Útočná puška


[RocketLauncher]

PickupMessage=Sebral jsi raketomet.

ItemName=Raketomet


[UPakChooseGameMenu]

MenuList[0]="Návrat do Na Pali"

MenuList[1]=Unreal

MenuList[2]=Unreal


[UPakDebugger]

ItemName=UPak Debugger


[UPakScubaGear]

PickupMessage=Sebral jsi potápěčský přístroj

M_Deactivated=Vypnutý... doplňuje se.

ItemName=Vojenský potápěčský přístroj


[UPakMaleOne]

MenuName=Muž 1


[UPakFemaleOne]

MenuName=Žena 1


[UPakFemaleTwo]

MenuName=Žena 2


[UPakMaleThree]

MenuName=Muž 3


[UPakMaleTwo]

MenuName=Muž 2


[CARifleClip]

PickupMessage=Sebral jsi 50 nabojů do útočné pušky.


[GLAmmo]

PickupMessage=Sebral jsi 10 granatů.


[RLAmmo]

PickupMessage=Sebral jsi 10 raket.


[CompTablet]

PickupMessage=Sebral jsi CompTablet.


[GravityMatch]

GameName=GravityMatch


[CloakMatch]

GameName=CloakMatch


[TerranWeaponMatch]

GameName=TerranWeaponMatch


[MarineMatch]

GameName=MarineMatch


[UPakHUD]

MultWeapSlotMsg=Stiskni tlačítko pro volbu zbraně pro přepnutí na jinou zbraň.


[MarineInterestPoint]

PickupMessage=

M_Activated=

M_Selected=

M_Deactivated=