Startup.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

[General]

Run=Graj!

FirstTime=Unreal: konfiguracja początkowa

SafeMode=Unreal: tryb awaryjny

Video=Unreal: ustawienia grafiki

RecoveryMode=Unreal: tryb naprawy

WebPage=http://www.oldunreal.com

Direct3DWebPage=http://www.microsoft.com/directx

Detecting=Trwa wykrywanie kart graficznych, proszę czekać...

SoundLow=Niska jakość dźwięku

SoundHigh=Wysoka jakość dźwięku

SkinsLow=Średnia jakość tekstur graczy

SkinsHigh=Wysoka jakość tekstur graczy

WorldLow=Średnia jakość tekstur świata gry

WorldHigh=Wysoka jakość tekstur świata gry

ResLow=Niska rozdzielczość

ResHigh=Standardowa rozdzielczość


[Descriptions]

OpenGLDrv.OpenGLRenderDevice=Zaawansowana obsługa standardu OpenGL. Zapewnia najlepszą wydajność i wsparcie dla najnowszych modeli kart graficznych. Obsługuje tekstury w wysokiej rozdzielczości.

SoftDrv.SoftwareRenderDevice=Wbudowana obsługa renderingu programowego. Zgodna ze wszystkimi kartami graficznymi.

GlideDrv.GlideRenderDevice=Obsługa 3dfx Glide, optymalny wybór dla właścicieli produktów 3dfx. Wymagana karta 3dfx.

D3DDrv.D3DRenderDevice=Obsługa sprzętowego renderingu w standardzie Direct3D. Zgodna ze starszymi modelami kart graficznych. Nie jest zalecane wykorzystywanie jej z najstarszymi modelami kart graficznych -- jeżeli posiadasz ATI Rage Pro, Riva 128, Intel i740 lub Rendition V2200, wybierz obsługę renderingu programowego.

D3D8Drv.D3D8RenderDevice=Obsługa sprzętowego renderingu w standardzie Direct3D 8. Zgodna z większością kart graficznych. Obsługuje tekstury w wysokiej rozdzielczości.

D3D9Drv.D3D9RenderDevice=Obsługa sprzętowego renderingu w standardzie Direct3D 9. Zgodna z najnowszymi modelami kart graficznych. Obsługuje tekstury w wysokiej rozdzielczości.

MetalDrv.MetalRenderDevice=Obsługa kart graficznych S3 Savage4.

ALAudio.ALAudioSubsystem=Zaawansowana obsługa standardu OpenAL. Zapewnia najlepszą wydajność i wsparcie dla najnowszych modeli kart dźwiękowych. Obsługuje standard EAX/EFX. Działa najlepiej z kartami z serii SoundBlaster. Najnowsze sterowniki do karty dźwiękowej zalecane.

FMODAudioDrv.FMODAudioDevice=Obsługa standardu FMod. Obsługuje oryginalny model pogłosu, działa najlepiej z modelami kart dźwiękowych średniej i niskiej jakości, a także z kartami zintegrowanymi.

Galaxy.GalaxyAudioSubsystem=Obsługa standardu Galaxy. Obecnie przestarzała. Należy używać wyłącznie w przypadkach awaryjnych.


[IDDIALOG_ConfigPageDetail]

IDC_ConfigPageDetail=

IDC_DetailPrompt=Na podstawie wydajności komputera, ilości dostępnej pamięci RAM oraz modelu karty graficznej, celem optymalizacji wydajności, zostały wybrane następujące opcje szczegółowości gry.

IDC_DetailNote=Opcje te można zmienić później podczas gry.


[IDDIALOG_ConfigPageFirstTime]

IDC_ConfigPageFirstTime=

IDC_Prompt=To pierwsze uruchomienie gry Unreal. W przypadku wystąpnienia problemów, należy przeczytać dokumentację dostępną w menu Start / Programy / Unreal.


[IDDIALOG_ConfigPageRenderer] IDC_ConfigPageRenderer=

IDC_RenderPrompt=Ten komputer obsługuje następujące opcje wyświetlania grafiki. Proszę wybrać tę, która jest optymalna dla zainstalowanej karty graficznej.

IDC_RenderNote=

IDC_Compatible=Opcje zatwierdzone jako zgodne.

IDC_All=Wszystkie opcje.


[IDDIALOG_ConfigPageSound]

IDC_ConfigPageSound=

IDC_SoundPrompt=Ten komputer obsługuje następujące opcje odtwarzania dźwięku. Proszę wybrać tę, która jest optymalna dla zainstalowanej karty graficznej.

IDC_SoundNote=

IDC_Compatible=Opcje zatwierdzone jako zgodne.

IDC_All=Wszystkie opcje.


[IDDIALOG_ConfigPageSafeMode]

IDC_ConfigPageSafeMode=

IDC_SafeModePrompt=Poprzednia sesja gry Unreal nie została zakończona poprawnie. Jeżeli zostało to spowodowane wystąpieniem problemu, można skorzystać z poniższych opcji celem podjęcia próby naprawy.

IDC_SafeModePrompt2=Opcje trybu awaryjnego Unreal: W razie wystąpienia problemów, można skorzystać z poniższych opcji celem podjęcia próby naprawy.

IDC_Run=Uruchom grę Unreal

IDC_Video=Zmień opcje obsługi grafiki

IDC_Audio=Zmień opcje obsługi dźwięku

IDC_SafeMode=Uruchom grę Unreal w trybie awaryjnym - celem diagnozy

IDC_Web=Odwiedź naszą stronę internetową, aby poszukać rozwiązań


[IDDIALOG_ConfigPageSafeOptions]

IDC_ConfigPageSafeOptions=

IDC_SafeOptions=Opcje trybu awaryjnego, dla celów diagnostycznych

IDC_NoSound=Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe

IDC_No3DSound=Wyłącz obsługę sprzętową dźwięku 3D

IDC_No3DVideo=Wyłącz obsługę sprzętową grafiki 3D

IDC_Window=Uruchom grę w oknie, zamiast na pełnym ekranie

IDC_Res=Uruchom grę w standardowej rozdzielczości 640x480

IDC_ResetConfig=Przywróć wszystkie opcje domyślne

IDC_NoProcessor=Wyłącz obsługę instrukcji procesorów Pentium III/3DNow

IDC_NoJoy=Wyłącz obsługę joysticków


[IDDIALOG_ConfigPageDriver]

IDC_ConfigPageDriver=

IDC_DriverText=Została wykryta następująca zgodna z grą Unreal karta graficzna:

IDC_DriverInfo=Ponieważ wybrano obsługę OpenGL lub Direct3D, Unreal podejmie próbę wykorzystania jej.\n\nJednakże, niektóre karty graficzne wymagają aktualizacji sterowników, aby w sposób stabilny obsługiwać szerokie możliwości silnika 3D Unreal. Zalecamy odwiedzić poniższy adres internetowy, aby zaczerpnąć informacji o kompatybilności tej karty graficznej, jak również pobrać najnowsze sterowniki do niej.\n\nJeżeli wystąpią problemy takie, jak niewłaściwe kolory, migające wielokąty, obniżona wydajność lub nieoczekiwane zamknięcie gry, należy przełączyć grę w tryb awaryjny, korzystając ze stosownego skrótu w menu Start / Programy / Unreal i zmienić opcje obsługi grafiki.

IDC_Web=Aby pobrać najnowsze sterowniki, należy odwiedzić stronę internetową:

IDC_WebButton=Informacje na temat Direct3D i sterowniki do kart graficznych

IDC_Card=Nieznana