Nevec.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

[LevelInfo1]

Title="Przełęcz Neve"


[TranslatorEvent15]

Message="Stacja Górnicza Terra-Neo (Północ)"


[TranslatorEvent6]

Message="Raport: B. Bates: Znalazłem Mocka leżącego twarzą w jeziorze nieopodal. Najwyraźniej utonął. Biedny skurczybyk. Ciekawe, czy widział zrzuty UMS. Oby oddziałowi Daltona udało się przeżyć. Wygląda na to, że jednak możemy liczyć na ratunek."


[TranslatorEvent5]

Message="Dziennik: P. Mock: Dwa dni temu ostatni raz widziałem Daltona i pozostałych. Zgubiłem się. Z nieba spadają skrzynie oznakowane jako własność UMS. Może osoba, która wyrwała się z tej skały, wróciła z posiłkami. Spróbuję się prześlizgnąć obok Skaarj przez jezioro."


[TranslatorEvent14]

Message="Stacja Górnicza Terra-Neo (Północ)"


[TranslatorEvent0]

Message="Lękam się, że nasza walka nie dobiegła jeszcze końca. Demony z Niebios odkryły Studnię Eldory i wykorzystują ją przeciw nam. Miałem szczęście uciec z życiem. Czekam tu z nadzieją, że wkrótce nas opuszczą..."

M_TransMessage=""