Core.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
We're moving!
The localization project is moving to the Github repository. Completed and incomplete pages will be transferred there.
Untranslated lines for Unreal
The following page contains untranslated lines for Unreal in the Catalan language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
Untranslated lines for Unreal Tournament
The following page contains untranslated lines for Unreal Tournament in the Catalan language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
Core
Language Catalan
Game 1 Unreal
Status 70/76
Game 2 Unreal Tournament
Status 69/79

Public headers (Unreal)

[Public]
Preferences=(Caption="Sistema de Fitxers",Parent="Avançades",Class=Core.System,Immediate=True)

Public headers (Unreal Tournament)

[Public]
Preferences=(Caption="Sistema de Fitxers",Parent="Avançades",Class=Core.System,Immediate=True)
Object=(Name=Core.HelloWorldCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Rest of the file (Shared)

[Language]
Language="Català"
LangId=3
SubLangId=0

[Query]
OldVersion="El fitxer %ls va ser guardat per una versió anterior que no és compatible enrere amb aquesta. És probable que la lectura falli, i pot penjar el programa. Vols intentar-ho igualment?"
Name="Nom:"
Password="Contrasenya:"
PassPrompt="Escriu-hi el teu nom i contrasenya:"
PassDlg="Comprovació d'identitat"
Overwrite="El fitxer "%ls" necessita ser actualitzat. Vols sobreescriure la versió existent?"

[Progress]
Saving="Guardant fitxer %ls..."
Loading="Carregant fitxer %ls..."
Closing="Tancant"

[HelloWorldCommandlet]
HelpCmd=HelloWorld
HelpOneLiner="Mostra"
HelpUsage="(**)HelloWorld (no parameters)"
HelpParm[0]="(**)IntParm"
HelpParm[1]="(**)StrParm"
HelpDesc[0]="(**)An integer parameter"
HelpDesc[1]="(**)A string parameter"

Rest of the file (Unreal)

[Errors]
Unknown="Error Desconegut"
Aborted="Avortat"
ExportOpen="Error exportant %ls: no s'ha pogut obrir fitxer "%ls"."
ExportWrite="Error exportant %ls: no s'ha pogut escriure fitxer "%ls"."
FileNotFound="No es pot trobar fitxer "%ls"."
ObjectNotFound="No s'ha pogut trobar objecte "%ls %ls.%ls"."
PackageNotFound="No es pot trobar fitxer per paquet "%ls"."
PackageResolveFailed="No es pot resoldre nom de paquet."
FilenameToPackage="No es pot convertir nom de fitxer "%ls" a nom de paquet."
Sandbox="Paquet "%ls" no accessible en aquesta caixa de sorra."
PackageVersion="Paquet "%ls" versió no coincident."
FailedLoad="No s'ha pogut carregar "%ls": %ls."
ConfigNotFound="No es pot trobar "%ls" en fitxer de configuració."
LoadClassMismatch="%ls no és classe filla de %ls.%ls."
NotDll=""%ls" no és un paquet DLL; no es pot trobar export "%ls"."
NotInDll="No es pot trobar "%ls" en "%ls.dll"."
FailedLoadPackage="No s'ha pogut carregar paquet: %ls."
FailedLoadObject="No s'ha pogut carregar "%ls %ls.%ls": %ls."
TransientImport="Objecte transient importat: %ls."
FailedSavePrivate="No es pot guardar %ls: Graf enllaçat a objecte privat extern %ls."
FailedImportPrivate="No es pot importar objecte privat %ls %ls."
FailedCreate="%ls %ls no trobat per crear."
FailedImport="No es pot trobar %ls en fitxer "%ls"."
FailedSaveFile="Error guardant fitxer "%ls": %ls."
SaveWarning="Error guardant "%ls"."
NotPackaged="Objecte no empaquetat: %ls %ls."
NotWithin="Objecte %ls %ls creat en %ls en comptes de %ls."
Abstract="No es pot crear objecte %ls: classe %ls és abstracta."
NoReplace="No es pot substituir %ls per %ls."
NoFindImport="No es pot trobar "%ls" per importar."
ReadFileFailed="No s'ha pogut llegir "%ls" per importar."
SeekFailed="Error buscant fitxer."
OpenFailed="Error obrint fitxer."
WriteFailed="Error escrivint fitxer."
ReadEof="S'ha llegit més enllà de final de fitxer."
IniReadOnly="El fitxer %ls és protegit contra escriptura; configuracions no han pogut ser guardades."
UrlFailed="No s'ha pogut engegar URL."
Warning="Alerta"
Question="Pregunta"
OutOfMemory="Memòria virtual esgotada. Per prevenir-ho, s'ha d'alliberar més espai en el disc dur principal."
History="Història"
Assert="Asserció fallada: %ls [Fitxer:%ls] [Línia: %i]."
Debug="Asserció de revisió fallada: %ls [Fitxer:%ls] [Línia: %i]."
LinkerExists="Enllaçador per "%ls" ja existeix."
BinaryFormat="El fitxer "%ls" conté dades irreconeixibles."
SerialSize="%ls: Grandària de sèrie no coincident: Obtingut %i, Esperat %i."
ExportIndex="Mal índex d'exportació %i/%i."
ImportIndex="Mal índex d'importació %i/%i."
Password="Contrasenya no reconeguda."
Exec="Comanda no reconeguda."
BadProperty=""%ls": Propietat mancant o incorrecta "%ls"."
MissingIni="Manca fitxer .ini: %ls."
NoTXTFile="No es pot executar fitxer no de tipus text (.txt) "%ls"."

[General]
Product="Unreal"
Engine="Motor Unreal"
Copyright="Copyright 1999 Epic Games, Inc."
True="Cert"
False="Fals"
None="No res"
Yes="Sí"
No="No"

Rest of the file (Unreal Tournament)

[Errors]
Unknown="Error Desconegut"
Aborted="Avortat"
ExportOpen="Error exportant %ls: no s'ha pogut obrir fitxer "%ls"."
ExportWrite="Error exportant %ls: no s'ha pogut escriure fitxer "%ls"."
FileNotFound="No es pot trobar fitxer "%ls"."
ObjectNotFound="No s'ha pogut trobar objecte "%ls %ls.%ls"."
PackageNotFound="No es pot trobar fitxer per paquet "%ls"."
PackageResolveFailed="No es pot resoldre nom de paquet."
FilenameToPackage="No es pot convertir nom de fitxer "%ls" a nom de paquet."
Sandbox="Paquet "%ls" no accessible en aquesta caixa de sorra."
PackageVersion="Paquet "%ls" versió no coincident."
FailedLoad="No s'ha pogut carregar "%ls": %ls."
ConfigNotFound="No es pot trobar "%ls" en fitxer de configuració."
LoadClassMismatch="%ls no és classe filla de %ls.%ls."
NotDll=""%ls" no és un paquet DLL; no es pot trobar export "%ls"."
NotInDll="No es pot trobar "%ls" en "%ls.dll"."
FailedLoadPackage="No s'ha pogut carregar paquet: %ls."
FailedLoadObject="No s'ha pogut carregar "%ls %ls.%ls": %ls."
TransientImport="Objecte transient importat: %ls."
FailedSavePrivate="No es pot guardar %ls: Graf enllaçat a objecte privat extern %ls."
FailedImportPrivate="No es pot importar objecte privat %ls %ls."
FailedCreate="%ls %ls no trobat per crear."
FailedImport="No es pot trobar %ls en fitxer "%ls"."
FailedSaveFile="Error guardant fitxer "%ls": %ls."
SaveWarning="Error guardant "%ls"."
NotPackaged="Objecte no empaquetat: %ls %ls."
NotWithin="Objecte %ls %ls creat en %ls en comptes de %ls."
Abstract="No es pot crear objecte %ls: classe %ls és abstracta."
NoReplace="No es pot substituir %ls per %ls."
NoFindImport="No es pot trobar "%ls" per importar."
ReadFileFailed="No s'ha pogut llegir "%ls" per importar."
SeekFailed="Error buscant fitxer."
OpenFailed="Error obrint fitxer."
WriteFailed="Error escrivint fitxer."
ReadEof="S'ha llegit més enllà de final de fitxer."
IniReadOnly="El fitxer %ls és protegit contra escriptura; configuracions no han pogut ser guardades."
UrlFailed="No s'ha pogut engegar URL."
Warning="Alerta"
Question="Pregunta"
OutOfMemory="Memòria virtual esgotada. Per prevenir-ho, s'ha d'alliberar més espai en el disc dur principal."
History="Història"
Assert="Asserció fallada: %ls [Fitxer:%ls] [Línia: %i]."
Debug="Asserció de revisió fallada: %ls [Fitxer:%ls] [Línia: %i]."
LinkerExists="Enllaçador per "%ls" ja existeix."
BinaryFormat="El fitxer "%ls" conté dades irreconeixibles."
SerialSize="%ls: Grandària de sèrie no coincident: Obtingut %i, Esperat %i."
ExportIndex="Mal índex d'exportació %i/%i."
ImportIndex="Mal índex d'importació %i/%i."
Password="Contrasenya no reconeguda."
Exec="Comanda no reconeguda."
BadProperty=""%ls": Propietat mancant o incorrecta "%ls"."
MisingIni="Manca fitxer .ini: %ls."
ExportFail="(**)Error exporting %ls."
ExportNoData="(**)Did not find exportable data in object %ls."

[General]
Product="Unreal Tournament"
Engine="Motor Unreal"
Copyright="Copyright 1999 Epic Games, Inc."
True="Cert"
False="Fals"
None="No res"
Yes="Sí"
No="No"

[SimpleCommandlet]
HelpCmd=Simple
HelpOneLiner="(**)Simple"
HelpUsage="(**)Simple"
Unreal Catalan Localization
Shared files: ALAudio.cttCore.cttD3DDrv.cttD3D9Drv.cttEditor.cttEngine.cttGalaxy.cttGlideDrv.cttIpDrv.cttIpServer.cttMeTaLDrv.cttOpenGLDrv.cttSetup.cttSglDrv.cttSoftDrv.cttStartup.cttUBrowser.cttUMenu.cttUnrealEd.cttUnrealI.cttUnrealShare.cttUWindow.cttWindow.cttWinDrv.cttXDrv.cttXMesaGLDrv.cttXOpenGLDrv.ctt
Unreal exclusives: SetupUnreal.cttSetupUnrealPatch.cttD3D8Drv.cttEFX.cttFMODAudioDrv.cttOGLDrv.cttOldOpenGLDrv.cttOldWeapons.cttScriptedAI.cttSDL2Drv.cttSwFMOD.cttUnreal.cttUnrealIntegrity.cttUnrealLinux.cttUnrealLinux.bin.cttUnrealOSX.cttUnrealOSX.bin.cttUnrealSDL2.cttUnrealSDL2.bin.cttUnrealXLinux.cttUnrealXLinux.bin.cttUWebAdmin.cttWebAdminHTML.ctt
Assets: Bluff.cttCeremony.cttChizra.cttDark.cttDasaCellars.cttDasaPass.cttDCrater.cttDig.cttDKNightOp.cttDmAriza.cttDmBeyondTheSun.cttDmCurse.cttDmDeathFan.cttDmDeck16.cttDmElsinore.cttDmExar.cttDMfith.cttDmHealPod.cttDmMorbias.cttDmRadikus.cttDmRetrospective.cttDmRiot.cttDmTundra.cttDug.cttEndGame.cttExtremeBeg.cttExtremeCore.cttExtremeDark.cttExtremeDarkGen.cttExtremeDGen.cttExtremeEnd.cttExtremeGen.cttExtremeLab.cttFemale1Skins.cttFemale2Skins.cttGateway.cttHarobed.cttIsvDeck1.cttIsvKran32.cttIsvKran4.cttMale1Skins.cttMale2Skins.cttMale3Skins.cttNaliBoat.cttNaliC.cttNaliLord.cttNoork.cttNyleve.cttPassage.cttQueenEnd.cttRuins.cttSkTrooperSkins.cttSkyBase.cttSkyCaves.cttSkyTown.cttSpireVillage.cttTerraLift.cttTerraniux.cttTheSunspire.cttTrench.cttVeloraEnd.cttVortex2.ctt
Return to Na Pali: UDSDemo.cttUPak.cttUPakFix.cttAbyss.cttCrashsite.cttCrashsite1.cttCrashsite2.cttDmAthena.cttDmDaybreak.cttDmHazard.cttDmStomp.cttDmSunSpeak.cttDmTerra.cttDuskFalls.cttEldora.cttEnd.cttFoundry.cttGlacena.cttGlathriel1.cttGlathriel2.cttInterIntro.cttInter1.cttInter2.cttInter3.cttInter4.cttInterCrashsite.cttInter5.cttInter6.cttInter7.cttInter8.cttInter9.cttInter10.cttInter11.cttInter12.cttInter13.cttInter14.cttIntro1.cttIntro2.cttNagomi.cttNagomiSun.cttNalic2.cttNevec.cttSpireLand.cttToxic.cttUGCredits.cttUpack.cttVelora.ctt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.cttDM-Letting.cttDM-Loxi.cttDM-Mojo.cttDM-Shrapnel.cttDM-Twilight.ctt
Division Mappack: DmBayC.cttDmCreek.cttDmDespair.cttDmEclipse.cttDmKrazy.cttDmLocke.cttDmMorbfanza.cttDmScruular.cttDmSplash.cttDmVilla.ctt
Unreal Tournament Catalan Localization
Shared files: ALAudio.cttCore.cttD3DDrv.cttD3D9Drv.cttEditor.cttEngine.cttGalaxy.cttGlideDrv.cttIpDrv.cttIpServer.cttMeTaLDrv.cttOpenGLDrv.cttSetup.cttSglDrv.cttSoftDrv.cttStartup.cttUBrowser.cttUMenu.cttUnrealEd.cttUnrealI.cttUnrealShare.cttUWindow.cttWindow.cttWinDrv.cttXDrv.cttXMesaGLDrv.cttXOpenGLDrv.ctt
UT exclusives: Botpack.cttCluster.cttSDLDrv.cttSDLGLDrv.cttSDLSoftDrv.cttudemo.cttUnrealTournament.cttUTBrowser.cttUTMenu.cttUTServerAdmin.cttUWeb.ctt
Assets: AS-Frigate.cttAS-Guardia.cttAS-HiSpeed.cttAS-Mazon.cttAS-Oceanfloor.cttAS-Overlord.cttAS-Rook.cttAS-Tutorial.cttBossSkins.cttCityIntro.cttCommandoSkins.cttCTF-Command.cttCTF-Coret.cttCTF-Dreary.cttCTF-EternalCave.cttCTF-Face.cttCTF-Gauntlet.cttCTF-LavaGiant.cttCTF-Niven.cttCTF-November.cttCTF-Tutorial.cttDM-Barricade.cttDM-Codex.cttDM-Conveyor.cttDM-Curse][.cttDM-Deck16][.cttDM-Fetid.cttDM-Fractal.cttDM-Gothic.cttDM-Grinder.cttDM-HyperBlast.cttDM-KGalleon.cttDM-Liandri.cttDM-Morbias][.cttDM-Morpheus.cttDM-Oblivion.cttDM-Peak.cttDM-Phobos.cttDM-Pressure.cttDM-Pyramid.cttDM-Stalwart.cttDM-StalwartXL.cttDM-Tempest.cttDM-Turbine.cttDM-Tutorial.cttDM-Zeto.cttDOM-Cinder.cttDOM-Condemned.cttDOM-Cryptic.cttDOM-Gearbolt.cttDOM-Ghardhen.cttDOM-Lament.cttDOM-Leadworks.cttDOM-MetalDream.cttDOM-Olden.cttDOM-Sesmar.cttDOM-Tutorial.cttEOL_Assault.cttEOL_Challenge.cttEOL_CTF.cttEOL_Deathmatch.cttEOL_Domination.cttEOL_Statues.cttFCommandoSkins.cttSGirlSkins.cttSoldierSkins.cttUTCredits.cttUT-Logo-Map.ctt
GOTY Edition: de.cttmultimesh.cttrelics.cttrelicsbindings.ctttcowmeshskins.ctttnalimeshskins.ctttskmskins.cttCTF-Cybrosis][.cttCTF-Darji16.cttCTF-Face][.cttCTF-HallOfGiants.cttCTF-High.cttCTF-Hydro16.cttCTF-Kosov.cttCTF-Noxion16.cttCTF-Nucleus.cttCTF-Orbital.cttDM-Agony.cttDM-ArcaneTemple.cttDM-Crane.cttDM-Cybrosis][.cttDM-HealPod][.cttDM-Malevolence.cttDM-Mojo][.cttDM-Shrapnel][.cttDM-SpaceNoxx.ctt
Bonus Pack 4: skeletalchars.cttCTF-Beatitude.cttCTF-EpicBoy.cttCTF-Face-SE.cttCTF-Ratchet.cttDM-Bishop.cttDM-Closer.cttDM-Grit-TOURNEY.cttDM-Viridian-TOURNEY.cttDOM-Bullet.cttDOM-Cidom.cttDOM-Lament][.cttDOM-WolfsBay.ctt
Rocket Arena: RocketArena.cttRocketArenaMultimesh.cttRA-Akuma.cttRA-Clawfist.cttRA-CliffyB.cttRA-DavidM.cttRA-DavidM2.cttRA-Ebolt.cttRA-GE][.cttRA-Heiko.cttRA-Inoxx.cttRA-OutWorld.cttRA-Shinigami.cttRA-Warren.cttRA-Qwerty.cttRA-Revolver.ctt
Chaos UT: ChaosUT.cttChaosUTMiscMuts.cttChaosGames.cttChreks.cttChrekSkins.cttChrekvoicedozer.cttChrekvoicescout.cttCTF-CUT_ChaosCastle-pf.cttCTF-CUT_Horus.cttDM-CUT_Eclipse.cttDM-CUT_Proxyking.cttDM-CUT_SkullMoon.cttDM-CUT_StorageAlpha.cttDM-CUT_ThebellTolls.cttDM-CUT_WeaponsOfChaos.cttDM-CUT_WeaponsOfWar.cttUTChaosMap.cttKOTH_BaseStationTheta.ctt