Dug.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Profunditats de Rrajigar"


[TranslatorEvent4]

Message="PERILL: Exercir precaució en la proximitat de barrils de taridi."


[TranslatorEvent17]

Message="Vinga, la lava està bé!"


[TranslatorEvent18]

Message="Craig és Gran Mestre Sapastre."


[TranslatorEvent16]

Message="Canada és molt fred. M'agrada la cervesa Dos Equis. Els meus gats són peludets."


[TranslatorEvent3]

Message="Unitat d'activació de carreta de transport secundària de taridi."


[TranslatorEvent12]

Message="Estat d'Estació de Recanalització de Gas: Portes pressuritzades i tancades."

AltMessage="Portes despressuritzades. Accés permès."


[TranslatorEvent2]

Message="Unitat d'activació de carreta de transport primària de taridi."