Harobed.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Vila Harobed"


[TranslatorEvent3]

Hint="Ves tot dret cap a la nau espacial estavellada."


[TranslatorEvent1]

Message="No em quedaré aquí gaire més temps. Amb el pròxim pas dels dos sols, intentaré arribar a la Punta del Sol. Allà estaré segur. Abans d'anar-hi recolliré l'arma del dimoni del cel de l'abadia."

Hint="Busca a l'església a dalt del turó, els nali podrien tenir una sorpresa per tu."


[TranslatorEvent0]

Message="La tristesa plena la meva ànima. Els Dimonis del Cel vingueren i ens prengueren a molts de nosaltres per treballar a les mines. Si no obeïm, serem escorxats. Els Dimonis del Cel coneixen el nostre secret a l'abadia, però no l'han trobat."

Hint="Busca a l'església a dalt del turó, els nali podrien tenir una sorpresa per tu."


[TranslatorEvent2]

Message="Pregarem abans de partir per la Punta del Sol. Trobarem refugi allà. Lloat sigui el Déu del Bon Saber per oferir-nos santuari. El viatge serà traïdor però vencerem! "

Hint="Furga ben a prop per les parets."