NaliC.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo3]

Title="Castell nali"


[TranslatorEvent0]

Message="El camí a seguir és llarg i colpidor, però els forts de cor i propòsit prevaldran en tots els reptes."

Hint="Thy path is now clear."


[TranslatorEvent5]

Message="Només l'il·lustrat que ha llegit el Llibre del Bon Saber en la capella serà concedit passatge a la torre a través d'aquestes portes divines."

Hint="Viatja a la capella i llegeix el llibre per aconseguir accés."


[TranslatorEvent4]

Message="Qui busqui coneixement serà ben recompensat per llegir els toms guardats en el saló de festes principal."


[TranslatorEvent1]

Message="Jec aquí, esperant morir. Esperant... L'espera és pitjor que la pròpia mort. Les meves pors esguerren la meva ànima. Escolto els gemecs de la resta mentre els porten als budells de la masmorra per ser sacrificats al Dimoni del Cel amb Ales."


[TranslatorEvent3]

Message="Només el guerrer que demostri el seu coratge derrotant el dimoni de cinc ulls a la torre serà concedit passatge a la masmorra."

Hint="Ves a la torre més alta i dóna mort al dimoni per aconseguir accés a la masmorra."


[TranslatorEvent2]

Message="Només el guerrer que demostri el seu coratge derrotant el dimoni de cinc ulls a la torre serà concedit passatge a la masmorra."

Hint="Ves a la torre més alta i dóna mort al dimoni per aconseguir accés a la masmorra."


[TranslatorEvent6]

Message="Què COI fas aquí a dalt?"