Noork.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="El Colze de Noork"


[TranslatorEvent4]

Hint="Busca totes les cases en el teu camí a les runes. Vigila els enemics que aguaiten pel camí."


[TranslatorEvent0]

Message="Diari: L.Goeranov: Hem estat encallats aquí durant dies. Hi ha molt de peix per menjar però no acaben de tenir bon gust. Mai no m'ha agradat el peix. "

Hint="Podries obtenir una mà d'ajuda d'un individu amical al pont llevadís de les runes."