IsvDeck1.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Coberta 1 de l'ISV-KRAN"


[TranslatorEvent12]

Message="INSTRUCCIONS DEL TRANSPORTADOR D'EMERGÈNCIA: POSI'S SOBRE LA PLATAFORMA OCTAGONAL DEL TRANSPORTADOR-EL SISTEMA S'ACTIVARÀ AUTOMÀTICAMENT"


[TranslatorEvent2]

Message="COBERTA 1 DE L'ISV-KRAN:Entrada a Diari: Capità Mikail Leatham. Els atacs skaarj ens han forçat a retirar-nos al Laboratori de Ciència i Recerca. Establirem una Barrera de Camp Elèctric improvisada que n'ha rebentat 40 però encara en queden 20."


[TranslatorEvent0]

Message="ISV-KRAN:MONITOR D'ESPÈCIMENS DEL LABORATORI DE RECERCA CIENTÍFICA: He trobat que aquestes amebes amorfes són altament acídiques. L'arquitectura de la seva estructura genètica bàsica és increïble. Tatiana Zimna -Oficial Mèdica en Cap"


[TranslatorEvent1]

Message="ALERTA:PORTES DE LABORATORI I CAMPS DE CONTENCIÓ D'ESPÈCIMENS ESTAN AVARIATS. RETARD D'ALLIBERAMENT DE 30 SEGONS ES POSARÀ EN MARXA DESPRÉS D'ACTIVACIÓ."


[TranslatorEvent7]

Message="COBERTA 1 DE L'ISV-KRAN: PERILL, VESSAMENT DE REFRIGERANT DE MOTOR:RUPTURA DEL MOTOR PRINCIPAL:EVACUAR NAU IMMEDIATAMENT"


[TranslatorEvent6]

Message="COBERTA 1 DE L'ISV-KRAN:Entrada a Diari: Capità Mikail Leatham. NO HI HA manera possible de matar-los a TOTS-Hi ha massa skaarj i no tenim prou munició."


[TranslatorEvent9]

Message="ACCÉS AL PONT DENEGAT:CAMP DE FORÇA DE SEGURETAT ACTIVAT: ANULACIÓ PRINCUPAL LOCALITZADA A SALA D'OBSERVACIÓ"

AltMessage="ACCÉS AL PONT PERMÈS: CAMP DE FORÇA DE SEGURETAT DESACTIVAT"


[TranslatorEvent11]

Message="SISTEMA DE TRANSPORTADOR D'EMERGÈNCIA ENCÈS: COORDENADES ESTABLERTES A POBLE NALI A 5 QUILÒMETRES DE MUNTANYA EN FORMA D'AGULLA."


[TranslatorEvent8]

Message="ANULACIÓ DEL CAMP DE FORÇA DE SEGURETAT DEL PONT : ESTAT ACTIVAT"

AltMessage="ANULACIÓ DEL CAMP DE FORÇA DE SEGURETAT DEL PONT : ESTAT DESACTIVAT"


[TranslatorEvent3]

Message="COBERTA 1 DE L'ISV-KRAN: PERILL, BARRERA DE CAMP ELÈCTRIC DE 85,000 VOLTS ESTABLERTA AL LABORATORI DE RECERCA CIENTÍFICA. DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA DE TRES SALES DE CONTROL DE TRANSFORMADOR ACTIVADA"

AltMessage="COBERTA 1 DE L'ISV-KRAN: BARRERA DE CAMP ELÈCTRIC DESACTIVADA."


[TranslatorEvent4]

Message="ALERTA: TOTS ELS MEMBRES DE TRIPULACIÓ PRESENTIN-SE A COBERTA 4:LA NAU HA ESTAT INFILTRADA PER UNA PARTIDA DE GUERRA SKAARJ."