ExtremeLab.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Laboratori de la Nau Nodrissa"


[TranslatorEvent0]

AltMessage="La Font d'Energia Principal opera a eficiència culminant. Font d'Energia Auxiliar operacional al 80% de sortida. Activar la Font d'Energia Auxiliar pels Camps de Força de Seguretat és imperatiu. La feblesa serà castigada."


[TranslatorEvent3]

Message="Intrús detectat. Protegir la Font a qualsevol cost. L'intrús ha de ser detingut abans de penetrar el perímetre defensiu de la Font."


[TranslatorEvent2]

Message="Personal de serguretat presentar-se a zones de desplegament al voltant de les Cel·les d'Arrest fins que l'APS torni a funcionar. Tots els detinguts han de ser continguts."


[TranslatorEvent19]

Message="Centre de Recerca"


[TranslatorEvent18]

Message="Departament d'Energia"


[TranslatorEvent24]

AltMessage="Estat de Criobeines: Temperatura a 269 graus Kelvin, Pressió a 748 milibars, subjectes preparats per inici de l'experiment."


[TranslatorEvent26]

Message="Reserva d'Energia al 100%, Efecte de blindatge al 0.0025%. Lectures EEG/EKG nominals, estat fisiològic és criogenitzat."

AltMessage="Reserva d'Energia al 80%, Efecte de blindatge al 5.64%, lectures EEG/EKG mostrant perturbacions massives, estat fisiològic és actiu i sistemes endorfínics/adrenals estan produïnt sobrecàrregues hormonals."


[TranslatorEvent25]

AltMessage="Tots els subjectes de prova han estat colocats a l'Àrea d'Arrest. Els camps de força els mantenen confinats i sense blindatge. Tots els subjectes continuen mostrant comportament extremadament agressiu quan no són en camps magnètics sintonitzats amb cura."


[TranslatorEvent1]

AltMessage="Subminstre d'Energia per la Font assegurada, Font d'Energia Alternativa operacional. Mantenir fluxe d'energia a la Font és prioritat màxima. La feblesa serà castigada."


[TranslatorEvent7]

Message="ACCÉS DENEGAT: Reserves d'Energia al 100%"

Hint="Has d'anar al Laboratori de Recerca per baixar el nivell d'Energia."


[TranslatorEvent21]

Message="Centre de Recerca"


[TranslatorEvent22]

Message="Informe 190: Shrk'Tajji 2n Ull Inferior de Ess'Tajji observant. Estem llestos pel següent experiment. Esperem una baixada del 18% en Reserves d'Energia des del 100%. El subjecte de prova és colocat i el taridi està preparat per carregar."


[TranslatorEvent20]

Message="Departament Genètic"


[TranslatorEvent14]

AltMessage="Ordres de Seguretat: Intrús detectat en Nau Nodrissa, tots els experiments queden suspesos per ordre de Chakti'Nrrj 2na Gran Urpa de Ssa'Nrrj fins a nou avís. Reseves d'Energia han de mantenir-se al 100% per operació òptima del sistema de seguretat."


[TranslatorEvent15]

AltMessage="Informe 187: Shrk'Tajji 2n Ull Inferior de Ess'Tajji informant. Malgrat el fracàs en les nostres proves anteriors en l'efecte de blindatge, les cel·les dels subjectes de prova estan mostrant alguns efectes residuals. Molt interessant..."


[TranslatorEvent16]

AltMessage="Informe 189: Shrk'Tajji 2n Ull Inferior de Ess'Tajji informant. Després d'anàlisis creuades dels resultats de les proves en tots els subjectes, hem arribat a la conclusió de que el camp magnètic del Generador Principal sigui probablement la causa de les fallades."


[TranslatorEvent17]

AltMessage="Informe 188: Shrk'Tajji 2n Ull Inferior de Ess'Tajji informant. Estudis en les cel·les dels subjectes de prova mostren blindatge persistent, amb fluctuacions menors de reflectivitat. Estranyament aquestes estan totes perfectament sincronitzades."


[TranslatorEvent23]

AltMessage="Si l'experiment té èxit mirarem de traslladar el Centre de Recerca a Localització B on estarem protegits del camp magnètic del Generador Principal. Si tenim èxit arribarem a nivell verd o fins i tot blau."


[TranslatorEvent6]

Message="ACCÉS DENEGAT"


[TranslatorEvent5]

Message="Instal·lació d'Experimentació"


[TranslatorEvent4]

AltMessage="Informe 190: Estem llestos pel següent experiment, el subjecte és posicionat correctament i la potència del Generador Principal és reduirà al 80%. El subjecte gairebé no hauria de veure's afectat, el nivell d'energia esperat és caracteritzat per un color taronja."