ExtremeCore.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo0]

Title="Nucli de la Nau Nodrissa"


[TranslatorEvent10]

AltMessage="Accés al post de seguretat permès."

Hint="Ves al post de seguretat per aconseguir accés al nucli del generador de subministre d'energia principal."


[TranslatorEvent4]

Message="ALERTA: Intrús armat detectat. Tancar tot accés a la Font i a la Font d'Energia Principal. Evitar que intrusos entrin al Generador Principal és crític."

AltMessage="ALERTA ROJA: Seguretat del Generador Principal compromesa."


[TranslatorEvent5]

Message="ALERTA DE SEGURETAT: Tots els Mestres de Guerra presentin-se a posicions del Generador Principal per assegurar la seva protecció."

AltMessage="Intrús detectat prop del Generador Principal. La seva seguretat ha de mantenir-se. La feblesa serà castigada."


[TranslatorEvent8]

Message="Post de segueretat, ACCÉS DENEGAT"


[TranslatorEvent9]

Message="Font Principal d'Energia, ACCÉS DENEGAT"

Hint="La porta pot ser oberta des del panell de control en el Post de Seguretat."


[TranslatorEvent11]

Message="ACCÉS DENEGAT: L´intrús ha de ser eliminat. Tots els Mestres de Guerra són essent redirigits a aquesta àrea després d'arribar des de la Font."

Hint="Mata a tots els skaarj per entrar a aquesta àrea."


[TranslatorEvent12]

AltMessage="Estat de Criobeines: Temperatura constant, Potència a nivells nominals, sistemes de seguretat actius."


[TranslatorEvent6]

Message="La seguretat del Generador Principal ha de mantenir-se. Portes d'accés bloquejades fins que la breixa de seguretat sigui continguda."

AltMessage="Portes d'accés al Nucli obertes"


[TranslatorEvent13]

Message="Font d'Energia d'Emergència, ACCÉS DENEGAT: Font d'Energia Principal plenament funcional."

Hint="Troba el Generador Principal i destrueix-lo per aconseguir accés a aquesta àrea."