Core.hut

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Repo available at Github
The localization project is available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
Core
Language Hungarian
Game 1 Unreal
Status 68/68
Game 2 Unreal Tournament
Status 69/69

Public headers (Shared)

[Public]
; EN: Preferences=(Caption="File System",Parent="Advanced",Class=Core.System,Immediate=True)
Preferences=(Caption="Fájl Rendszer",Parent="Haladó",Class=Core.System,Immediate=True)

Rest of the file (Shared)

[Language]
Language="Magyar"
LangId=14
SubLangId=0

[Query]
; EN: OldVersion="The file "%ls" was saved by a previous version which is not backwards compatible with this one. Reading it will likely fail, and may cause a crash. Do you want to try anyway?"
OldVersion="A %ls fájl egy előző verzióval lett mentve, ami visszafelé nem kompatibilis ezzel. Az olvasás valószínűleg meghiúsul, és ütközést fog okozni. Azért mégis meg akarod própálni?"
; EN: Name="Name:"
Name="Név:"
; EN: Password="Password:"
Password="Jelszó:"
; EN: PassPrompt="Enter your name and password:"
PassPrompt="Írd be a nevedet és a jelszavadat:"
; EN: PassDlg="Identity Check"
PassDlg="Azonosítás"
; EN: Overwrite="The file "%ls" needs to be updated.  Do you want to overwrite the existing version?"
Overwrite="A "%ls" fájlt frissíteni kell. Felül akarod írni a létező verziót?"

[Progress]
; EN: Saving="Saving file "%ls"..."
Saving=""%ls" fájl mentése..."
; EN: Loading="Loading file "%ls"..."
Loading=""%ls" fájl betöltése..."
; EN: Closing="Closing"
Closing="Bezárás"

Rest of the file (Unreal)

[Errors]
; EN: Unknown="Unknown Error"
Unknown="Ismeretlen hiba"
; EN: Aborted="Aborted"
Aborted="Megszakítva"
; EN: ExportOpen="Error exporting %ls: couldn't open file "%ls"."
ExportOpen="%ls ben exportálási hiba: nem tudom megnyitni a "%ls" fájlt."
; EN: ExportWrite="Error exporting %ls: couldn't write file "%ls"."
ExportWrite="%ls ben exportálási hiba: nem tudom írni a "%ls" fájlt."
; EN: FileNotFound="Can't find file "%ls"."
FileNotFound="Nem találom a "%ls" fájlt."
; EN: ObjectNotFound="Failed to find object "%ls %ls.%ls"."
ObjectNotFound="Nem találom a(z) "%ls %ls.%ls" objektumot."
; EN: PackageNotFound="Can't find file for package "%ls"."
PackageNotFound="Nem találok fájlt a "%ls" csomagnak."
; EN: PackageResolveFailed="Can't resolve package name."
PackageResolveFailed="Nem tudom meghatározni a csomagnevet."
; EN: FilenameToPackage="Can't convert filename "%ls" to package name."
FilenameToPackage="Nem tudom a "%ls" fájlnevet csomagnévvé alakítani."
; EN: Sandbox="Package "%ls" is not accessible in this sandbox."
Sandbox="A "%ls" csomag nem hozzáférhető ebben a homokozóban (?!? sandbox ?!?)."
; EN: PackageVersion="Package "%ls" version mismatch."
PackageVersion=""%ls" csomag verzióeltérése."
; EN: FailedLoad="Failed to load "%ls": %ls."
FailedLoad="Nem tudom betölteni a "%ls"-t: %ls."
; EN: ConfigNotFound="Can't find "%ls" in configuration file."
ConfigNotFound="Nem találom a "%ls" beállító fájlt."
; EN: LoadClassMismatch="%ls is not a child class of %ls.%ls."
LoadClassMismatch="%ls nem gyermekosztálya %ls.%ls-nek."
; EN: NotDll=""%ls" is not a DLL package; can't find export "%ls"."
NotDll=""%ls" nem egy DLL csomag; nem találok exportot "%ls"."
; EN: NotInDll="Can't find "%ls" in library "%ls.dll"."
NotInDll="Nem találom a "%ls"-t a "%ls.dll-ben"."
; EN: FailedLoadPackage="Failed loading package: %ls."
FailedLoadPackage="A csomag betöltése meghiúsult: %ls."
; EN: FailedLoadObject="Failed to load "%ls %ls.%ls": %ls."
FailedLoadObject="Nem tudom betölteni "%ls %ls.%ls": %ls."
; EN: TransientImport="Transient object imported: %ls."
TransientImport="Átmeneti objektum importálva: %ls."
; EN: FailedSavePrivate="Can't save %ls: Graph is linked to external private object %ls."
FailedSavePrivate="Nem tudom elmenteni a %ls-t: A grafika csatolva van a %ls külső privát objektumhoz."
; EN: FailedImportPrivate="Can't import private object %ls %ls."
FailedImportPrivate="Nem tudom importálni a %ls %ls privát objektumot."
; EN: FailedCreate="%ls %ls not found for creation."
FailedCreate="%ls %ls-t nem találom létrehozáshoz."
; EN: FailedImport="Can't find %ls in file "%ls"."
FailedImport="Nem találom %ls-t a "%ls" fájlban."
; EN: FailedSaveFile="Error saving file "%ls": %ls."
FailedSaveFile="Hiba a "%ls" fájl mentésekor: %ls."
; EN: SaveWarning="Error saving "%ls"."
SaveWarning="Hiba "%ls" mentésekor."
; EN: NotPackaged="Object is not packaged: %ls %ls."
NotPackaged="Az objektum nincs csomagolva: %ls %ls."
; EN: NotWithin="Object %ls %ls created in %ls instead of %ls."
NotWithin="%ls %ls objektum lett létrehozva %ls-ben %ls helyett."
; EN: Abstract="Can't create object %ls: class %ls is abstract."
Abstract="Nem tudom a %ls objektumot létrehozni: a %ls osztály absztrakt."
; EN: NoReplace="Can't replace %ls with %ls."
NoReplace="Nem tudom kicserélni %ls-t %ls-vel."
; EN: NoFindImport="Can't find file "%ls" for import."
NoFindImport="Nem találom a "%ls" fájlt importálásra."
; EN: ReadFileFailed="Failed to read file "%ls" for import."
ReadFileFailed="Meghiúsult a "%ls" fájl olvasása importáláskor."
; EN: SeekFailed="Error seeking file."
SeekFailed="Hiba fájlkereséskor."
; EN: OpenFailed="Error opening file."
OpenFailed="Hiba fájlnyitáskor."
; EN: WriteFailed="Error writing to file."
WriteFailed="Hiba fájlmentéskor."
; EN: ReadEof="Read beyond end of file."
ReadEof="Olvasás a fájl vége után."
; EN: IniReadOnly="The file %ls is write protected; settings cannot be saved."
IniReadOnly="A %ls fájl írásvédett; a beállításokat nem tudom menteni."
; EN: UrlFailed="Failed launching URL."
UrlFailed="Meghiúsult URL indítás."
; EN: Warning="Warning"
Warning="Figyelmeztetés"
; EN: Question="Question"
Question="Kérdés"
; EN: OutOfMemory="Ran out of virtual memory. To prevent this condition, you must free up more space on your primary hard disk."
OutOfMemory="Elfogyott a virtuális memória. Ennek elkerülése érdekében több helyet kell felszabadítanod az elsődleges merevlemezen.."
; EN: History="History"
History="Előzmények"
; EN: Assert="Assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Assert="Meghiúsult állítás: %ls [Fájl:%ls] [Sor: %i]."
; EN: Debug="Debug assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Debug="Meghiúsult debug állítás: %ls [Fájl:%ls] [Sor: %i]."
; EN: LinkerExists="Linker for "%ls" already exists."
LinkerExists="A "%ls"-hez való csatlakozás már létezik."
; EN: BinaryFormat="The file "%ls" contains unrecognizable data."
BinaryFormat="A "%ls" fájl ismeretlen adatot tartalmaz."
; EN: SerialSize="%ls: Serial size mismatch: Got %i, Expected %i."
SerialSize="%ls: Sorozat méret eltérés: Kaptam %i, Vártam %i."
; EN: ExportIndex="Bad export index %i/%i."
ExportIndex="Rossz export index %i/%i."
; EN: ImportIndex="Bad import index %i/%i."
ImportIndex="Rossz import index %i/%i."
; EN: Password="Password not recognized."
Password="A jelszó nem felismerhető."
; EN: Exec="Unrecognized command."
Exec="Ismeretlen parancs."
; EN: BadProperty=""%ls": Bad or missing property "%ls"."
BadProperty=""%ls": Rossz, vagy hiányzó tulajtonság "%ls"."
; EN: MissingIni="Missing .ini file: %ls."
MissingIni="Hiányzó .ini fájl: %ls."
; EN: NoTXTFile="Can not exec non-text (.txt) file type "%ls"."
NoTXTFile="Nem lehet végrehajtani a (z) "%ls" típusú nem szöveges (.txt) fájltípust."

[General]
Product="Unreal"
Engine="Unreal Engine"
Copyright="Copyright 1999 Epic Games, Inc."
; EN: True="True"
True="Igaz"
; EN: False="False"
False="Hamis"
; EN: None="None"
None="Nincs"
; EN: Yes="Yes"
Yes="Igen"
; EN: No="No"
No="Nem"

Rest of the file (Unreal Tournament)

[Errors]
; EN: Unknown="Unknown Error"
Unknown="Ismeretlen hiba"
; EN: Aborted="Aborted"
Aborted="Megszakítva"
; EN: ExportOpen="Error exporting %ls: couldn't open file "%ls"."
ExportOpen="%ls ben exportálási hiba: nem tudom megnyitni a "%ls" fájlt."
; EN: ExportWrite="Error exporting %ls: couldn't write file "%ls"."
ExportWrite="%ls ben exportálási hiba: nem tudom írni a "%ls" fájlt."
; EN: FileNotFound="Can't find file "%ls"."
FileNotFound="Nem találom a "%ls" fájlt."
; EN: ObjectNotFound="Failed to find object "%ls %ls.%ls"."
ObjectNotFound="Nem találom a(z) "%ls %ls.%ls" objektumot."
; EN: PackageNotFound="Can't find file for package "%ls"."
PackageNotFound="Nem találok fájlt a "%ls" csomagnak."
; EN: PackageResolveFailed="Can't resolve package name."
PackageResolveFailed="Nem tudom meghatározni a csomagnevet."
; EN: FilenameToPackage="Can't convert filename "%ls" to package name."
FilenameToPackage="Nem tudom a "%ls" fájlnevet csomagnévvé alakítani."
; EN: Sandbox="Package "%ls" is not accessible in this sandbox."
Sandbox="A "%ls" csomag nem hozzáférhető ebben a homokozóban (?!? sandbox ?!?)."
; EN: PackageVersion="Package "%ls" version mismatch."
PackageVersion=""%ls" csomag verzióeltérése."
; EN: FailedLoad="Failed to load "%ls": %ls."
FailedLoad="Nem tudom betölteni a "%ls"-t: %ls."
; EN: ConfigNotFound="Can't find "%ls" in configuration file."
ConfigNotFound="Nem találom a "%ls" beállító fájlt."
; EN: LoadClassMismatch="%ls is not a child class of %ls.%ls."
LoadClassMismatch="%ls nem gyermekosztálya %ls.%ls-nek."
; EN: NotDll=""%ls" is not a DLL package; can't find export "%ls"."
NotDll=""%ls" nem egy DLL csomag; nem találok exportot "%ls"."
; EN: NotInDll="Can't find "%ls" in library "%ls.dll"."
NotInDll="Nem találom a "%ls"-t a "%ls.dll-ben"."
; EN: FailedLoadPackage="Failed loading package: %ls."
FailedLoadPackage="A csomag betöltése meghiúsult: %ls."
; EN: FailedLoadObject="Failed to load "%ls %ls.%ls": %ls."
FailedLoadObject="Nem tudom betölteni "%ls %ls.%ls": %ls."
; EN: TransientImport="Transient object imported: %ls."
TransientImport="Átmeneti objektum importálva: %ls."
; EN: FailedSavePrivate="Can't save %ls: Graph is linked to external private object %ls."
FailedSavePrivate="Nem tudom elmenteni a %ls-t: A grafika csatolva van a %ls külső privát objektumhoz."
; EN: FailedImportPrivate="Can't import private object %ls %ls."
FailedImportPrivate="Nem tudom importálni a %ls %ls privát objektumot."
; EN: FailedCreate="%ls %ls not found for creation."
FailedCreate="%ls %ls-t nem találom létrehozáshoz."
; EN: FailedImport="Can't find %ls in file "%ls"."
FailedImport="Nem találom %ls-t a "%ls" fájlban."
; EN: FailedSaveFile="Error saving file "%ls": %ls."
FailedSaveFile="Hiba a "%ls" fájl mentésekor: %ls."
; EN: SaveWarning="Error saving "%ls"."
SaveWarning="Hiba "%ls" mentésekor."
; EN: NotPackaged="Object is not packaged: %ls %ls."
NotPackaged="Az objektum nincs csomagolva: %ls %ls."
; EN: NotWithin="Object %ls %ls created in %ls instead of %ls."
NotWithin="%ls %ls objektum lett létrehozva %ls-ben %ls helyett."
; EN: Abstract="Can't create object %ls: class %ls is abstract."
Abstract="Nem tudom a %ls objektumot létrehozni: a %ls osztály absztrakt."
; EN: NoReplace="Can't replace %ls with %ls."
NoReplace="Nem tudom kicserélni %ls-t %ls-vel."
; EN: NoFindImport="Can't find file "%ls" for import."
NoFindImport="Nem találom a "%ls" fájlt importálásra."
; EN: ReadFileFailed="Failed to read file "%ls" for import."
ReadFileFailed="Meghiúsult a "%ls" fájl olvasása importáláskor."
; EN: SeekFailed="Error seeking file."
SeekFailed="Hiba fájlkereséskor."
; EN: OpenFailed="Error opening file."
OpenFailed="Hiba fájlnyitáskor."
; EN: WriteFailed="Error writing to file."
WriteFailed="Hiba fájlmentéskor."
; EN: ReadEof="Read beyond end of file."
ReadEof="Olvasás a fájl vége után."
; EN: IniReadOnly="The file %ls is write protected; settings cannot be saved."
IniReadOnly="A %ls fájl írásvédett; a beállításokat nem tudom menteni."
; EN: UrlFailed="Failed launching URL."
UrlFailed="Meghiúsult URL indítás."
; EN: Warning="Warning"
Warning="Figyelmeztetés"
; EN: Question="Question"
Question="Kérdés"
; EN: OutOfMemory="Ran out of virtual memory. To prevent this condition, you must free up more space on your primary hard disk."
OutOfMemory="Elfogyott a virtuális memória. Ennek elkerülése érdekében több helyet kell felszabadítanod az elsődleges merevlemezen.."
; EN: History="History"
History="Előzmények"
; EN: Assert="Assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Assert="Meghiúsult állítás: %ls [Fájl:%ls] [Sor: %i]."
; EN: Debug="Debug assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Debug="Meghiúsult debug állítás: %ls [Fájl:%ls] [Sor: %i]."
; EN: LinkerExists="Linker for "%ls" already exists."
LinkerExists="A "%ls"-hez való csatlakozás már létezik."
; EN: BinaryFormat="The file "%ls" contains unrecognizable data."
BinaryFormat="A "%ls" fájl ismeretlen adatot tartalmaz."
; EN: SerialSize="%ls: Serial size mismatch: Got %i, Expected %i."
SerialSize="%ls: Sorozat méret eltérés: Kaptam %i, Vártam %i."
; EN: ExportIndex="Bad export index %i/%i."
ExportIndex="Rossz export index %i/%i."
; EN: ImportIndex="Bad import index %i/%i."
ImportIndex="Rossz import index %i/%i."
; EN: Password="Password not recognized."
Password="A jelszó nem felismerhető."
; EN: Exec="Unrecognized command."
Exec="Ismeretlen parancs."
; EN: BadProperty=""%ls": Bad or missing property "%ls"."
BadProperty=""%ls": Rossz, vagy hiányzó tulajtonság "%ls"."
; EN: MisingIni="Missing .ini file: %ls."
MisingIni="Hiányzó .ini fájl: %ls."
; EN: ExportFail="Error exporting %ls."
ExportFail="Hiba történt a (z) %ls exportálásakor."
; EN: ExportNoData="Did not find exportable data in object %ls."
ExportNoData="Nem található exportálható adat a %ls objektumban."

[General]
Product="Unreal Tournament"
Engine="Unreal Engine"
Copyright="Copyright 1999 Epic Games, Inc."
; EN: True="True"
True="Igaz"
; EN: False="False"
False="Hamis"
; EN: None="None"
None="Nincs"
; EN: Yes="Yes"
Yes="Igen"
; EN: No="No"
No="Nem"
Unreal Hungarian Localization
Shared files: ALAudio.hutCore.hutD3DDrv.hutD3D9Drv.hutEditor.hutEngine.hutGalaxy.hutGlideDrv.hutIpDrv.hutIpServer.hutMeTaLDrv.hutOpenGLDrv.hutSetup.hutSglDrv.hutSoftDrv.hutStartup.hutUBrowser.hutUMenu.hutUnrealEd.hutUnrealI.hutUnrealShare.hutUWindow.hutWindow.hutWinDrv.hutXDrv.hutXMesaGLDrv.hutXOpenGLDrv.hut
Unreal exclusives: SetupUnreal.hutSetupUnrealPatch.hutD3D8Drv.hutEFX.hutFMODAudioDrv.hutOGLDrv.hutOldOpenGLDrv.hutOldWeapons.hutScriptedAI.hutSDL2Drv.hutSwFMOD.hutUnreal.hutUnrealIntegrity.hutUnrealLinux.hutUnrealLinux.bin.hutUnrealOSX.hutUnrealOSX.bin.hutUnrealSDL2.hutUnrealSDL2.bin.hutUnrealXLinux.hutUnrealXLinux.bin.hutUWebAdmin.hutWebAdminHTML.hut
Assets: Bluff.hutCeremony.hutChizra.hutDark.hutDasaCellars.hutDasaPass.hutDCrater.hutDig.hutDKNightOp.hutDmAriza.hutDmBeyondTheSun.hutDmCurse.hutDmDeathFan.hutDmDeck16.hutDmElsinore.hutDmExar.hutDMfith.hutDmHealPod.hutDmMorbias.hutDmRadikus.hutDmRetrospective.hutDmRiot.hutDmTundra.hutDug.hutEndGame.hutExtremeBeg.hutExtremeCore.hutExtremeDark.hutExtremeDarkGen.hutExtremeDGen.hutExtremeEnd.hutExtremeGen.hutExtremeLab.hutFemale1Skins.hutFemale2Skins.hutGateway.hutHarobed.hutIsvDeck1.hutIsvKran32.hutIsvKran4.hutMale1Skins.hutMale2Skins.hutMale3Skins.hutNaliBoat.hutNaliC.hutNaliLord.hutNoork.hutNyleve.hutPassage.hutQueenEnd.hutRuins.hutSkTrooperSkins.hutSkyBase.hutSkyCaves.hutSkyTown.hutSpireVillage.hutTerraLift.hutTerraniux.hutTheSunspire.hutTrench.hutVeloraEnd.hutVortex2.hut
Return to Na Pali: UDSDemo.hutUPak.hutUPakFix.hutAbyss.hutCrashsite.hutCrashsite1.hutCrashsite2.hutDmAthena.hutDmDaybreak.hutDmHazard.hutDmStomp.hutDmSunSpeak.hutDmTerra.hutDuskFalls.hutEldora.hutEnd.hutFoundry.hutGlacena.hutGlathriel1.hutGlathriel2.hutInterIntro.hutInter1.hutInter2.hutInter3.hutInter4.hutInterCrashsite.hutInter5.hutInter6.hutInter7.hutInter8.hutInter9.hutInter10.hutInter11.hutInter12.hutInter13.hutInter14.hutIntro1.hutIntro2.hutNagomi.hutNagomiSun.hutNalic2.hutNevec.hutSpireLand.hutToxic.hutUGCredits.hutUpack.hutVelora.hut
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.hutDM-Letting.hutDM-Loxi.hutDM-Mojo.hutDM-Shrapnel.hutDM-Twilight.hut
Division Mappack: DmBayC.hutDmCreek.hutDmDespair.hutDmEclipse.hutDmKrazy.hutDmLocke.hutDmMorbfanza.hutDmScruular.hutDmSplash.hutDmVilla.hut
Unreal Tournament Hungarian Localization
Shared files: ALAudio.hutCore.hutD3DDrv.hutD3D9Drv.hutEditor.hutEngine.hutGalaxy.hutGlideDrv.hutIpDrv.hutIpServer.hutMeTaLDrv.hutOpenGLDrv.hutSetup.hutSglDrv.hutSoftDrv.hutStartup.hutUBrowser.hutUMenu.hutUnrealEd.hutUnrealI.hutUnrealShare.hutUWindow.hutWindow.hutWinDrv.hutXDrv.hutXMesaGLDrv.hutXOpenGLDrv.hut
UT exclusives: Botpack.hutCluster.hutSDLDrv.hutSDLGLDrv.hutSDLSoftDrv.hutudemo.hutUnrealTournament.hutUTBrowser.hutUTMenu.hutUTServerAdmin.hutUWeb.hut
Assets: AS-Frigate.hutAS-Guardia.hutAS-HiSpeed.hutAS-Mazon.hutAS-Oceanfloor.hutAS-Overlord.hutAS-Rook.hutAS-Tutorial.hutBossSkins.hutCityIntro.hutCommandoSkins.hutCTF-Command.hutCTF-Coret.hutCTF-Dreary.hutCTF-EternalCave.hutCTF-Face.hutCTF-Gauntlet.hutCTF-LavaGiant.hutCTF-Niven.hutCTF-November.hutCTF-Tutorial.hutDM-Barricade.hutDM-Codex.hutDM-Conveyor.hutDM-Curse][.hutDM-Deck16][.hutDM-Fetid.hutDM-Fractal.hutDM-Gothic.hutDM-Grinder.hutDM-HyperBlast.hutDM-KGalleon.hutDM-Liandri.hutDM-Morbias][.hutDM-Morpheus.hutDM-Oblivion.hutDM-Peak.hutDM-Phobos.hutDM-Pressure.hutDM-Pyramid.hutDM-Stalwart.hutDM-StalwartXL.hutDM-Tempest.hutDM-Turbine.hutDM-Tutorial.hutDM-Zeto.hutDOM-Cinder.hutDOM-Condemned.hutDOM-Cryptic.hutDOM-Gearbolt.hutDOM-Ghardhen.hutDOM-Lament.hutDOM-Leadworks.hutDOM-MetalDream.hutDOM-Olden.hutDOM-Sesmar.hutDOM-Tutorial.hutEOL_Assault.hutEOL_Challenge.hutEOL_CTF.hutEOL_Deathmatch.hutEOL_Domination.hutEOL_Statues.hutFCommandoSkins.hutSGirlSkins.hutSoldierSkins.hutUTCredits.hutUT-Logo-Map.hut
GOTY Edition: de.hutmultimesh.hutrelics.hutrelicsbindings.huttcowmeshskins.huttnalimeshskins.huttskmskins.hutCTF-Cybrosis][.hutCTF-Darji16.hutCTF-Face][.hutCTF-HallOfGiants.hutCTF-High.hutCTF-Hydro16.hutCTF-Kosov.hutCTF-Noxion16.hutCTF-Nucleus.hutCTF-Orbital.hutDM-Agony.hutDM-ArcaneTemple.hutDM-Crane.hutDM-Cybrosis][.hutDM-HealPod][.hutDM-Malevolence.hutDM-Mojo][.hutDM-Shrapnel][.hutDM-SpaceNoxx.hut
Bonus Pack 4: skeletalchars.hutCTF-Beatitude.hutCTF-EpicBoy.hutCTF-Face-SE.hutCTF-Ratchet.hutDM-Bishop.hutDM-Closer.hutDM-Grit-TOURNEY.hutDM-Viridian-TOURNEY.hutDOM-Bullet.hutDOM-Cidom.hutDOM-Lament][.hutDOM-WolfsBay.hut
Rocket Arena: RocketArena.hutRocketArenaMultimesh.hutRA-Akuma.hutRA-Clawfist.hutRA-CliffyB.hutRA-DavidM.hutRA-DavidM2.hutRA-Ebolt.hutRA-GE][.hutRA-Heiko.hutRA-Inoxx.hutRA-OutWorld.hutRA-Shinigami.hutRA-Warren.hutRA-Qwerty.hutRA-Revolver.hut
Chaos UT: ChaosUT.hutChaosUTMiscMuts.hutChaosGames.hutChreks.hutChrekSkins.hutChrekvoicedozer.hutChrekvoicescout.hutCTF-CUT_ChaosCastle-pf.hutCTF-CUT_Horus.hutDM-CUT_Eclipse.hutDM-CUT_Proxyking.hutDM-CUT_SkullMoon.hutDM-CUT_StorageAlpha.hutDM-CUT_ThebellTolls.hutDM-CUT_WeaponsOfChaos.hutDM-CUT_WeaponsOfWar.hutUTChaosMap.hutKOTH_BaseStationTheta.hut