Core.czt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Untranslated lines for Unreal
The following page contains untranslated lines for Unreal in the Czech language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
Untranslated lines for Unreal Tournament
The following page contains untranslated lines for Unreal Tournament in the Czech language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
Core
Language Czech
Game 1 Unreal
Status 70/76
Game 2 Unreal Tournament
Status 69/79

Public headers (Unreal)

[Public]
Preferences=(Caption="Soubor systému",Parent="Rozšířené",Class=Core.System,Immediate=True)

Public headers (Unreal Tournament)

[Public]
Preferences=(Caption="Soubor systému",Parent="Rozšířené",Class=Core.System,Immediate=True)
Object=(Name=Core.HelloWorldCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Rest of the file (Shared)

[Language]
Language="Čeština"
LangId=5
SubLangId=1

[Query]
OldVersion="Soubor %ls byl uložen na předchozí verzy, která není zpětně kompatibilní se současnou verzí. Otevření souboru se pravděpodobně nepovede. Opravdu chcete tento soubor otevřít?"
Name="Jméno:"
Password="Heslo:"
PassPrompt="Zadejte vaše jméno a heslo:"
PassDlg="Kontrola identity"
Overwrite="Soubor "%ls" potřebuje aktualizovat. Přejete si přepsat existující verzi?"

[Progress]
Saving="Ukládám soubor "%ls"..."
Loading="Nahrávám soubor "%ls"..."
Closing="Zavřít"

[HelloWorldCommandlet]
HelpCmd=HelloWorld
HelpOneLiner="(**)Sample"
HelpUsage="(**)HelloWorld (no parameters)"
HelpParm[0]="(**)IntParm"
HelpParm[1]="(**)StrParm"
HelpDesc[0]="(**)An integer parameter"
HelpDesc[1]="(**)A string parameter"

Rest of the file (Unreal)

[Errors]
Unknown="Neznámá chyba"
Aborted="Přerušeno"
ExportOpen="Chyba přenosu %ls: soubor se nezdařil otevřít "%ls"."
ExportWrite="Chyba přenosu %ls: soubor se nedaří zapsat "%ls"."
FileNotFound="Soubor nenalezen "%ls"."
ObjectNotFound="Požadovaný objekt nenalezen "%ls %ls.%ls"."
PackageNotFound="Soubory nenalezny "%ls"."
PackageResolveFailed="Nelze zjistit název souboru."
FilenameToPackage="Nelze převést název souboru "%ls" na jiný."
Sandbox="Package "%ls" Není přístupný v tomto Sandboxu."
PackageVersion="Neshoda "%ls" verze souboru."
FailedLoad="Chyba načítání "%ls": %ls."
ConfigNotFound="Nelze nalézt "%ls" v konfiguraci souboru."
LoadClassMismatch="%ls nepatří do kategorie %ls.%ls."
NotDll=""%ls" není DLL soubor; nelze provést přenos "%ls"."
NotInDll="Nelze nalézt "%ls" v "%ls.dll"."
FailedLoadPackage="Chyba načítání souboru: %ls."
FailedLoadObject="Chyba načítání "%ls %ls.%ls": %ls."
TransientImport="Přechodný předmět nahrán: %ls."
FailedSavePrivate="Nelze uložit %ls: Graf s externím soukromým objektem je spojen %ls."
FailedImportPrivate="Nelze importovat vlastní předmět %ls %ls."
FailedCreate="%ls %ls nebyl nalezen pro tvorbu."
FailedImport="Nenalezeno %ls v souboru "%ls"."
FailedSaveFile="Paměťová chyba "%ls": %ls."
SaveWarning="Chyba při ukládání "%ls"."
NotPackaged="Předmět není v balíčku: %ls %ls."
NotWithin="Předmět %ls %ls vytvořený v %ls namísto %ls."
Abstract="Nemůže vytvořit předmět %ls: kategorie %ls je neexistující."
NoReplace="Nemůže nahradit %ls s %ls."
NoFindImport="Soubor nenalezen "%ls" pro přenos."
ReadFileFailed="Čtení souboru "%ls" při přenosu selhalo."
SeekFailed="Hledání selhalo."
OpenFailed="Nelze otevřít."
WriteFailed="Chyba při zápisu souboru."
ReadEof="Přečtěte si celý soubor až nakonec."
IniReadOnly="Soubor %ls je určen pouze pro čtení; změny nemohou být uloženy."
UrlFailed="Načítání URL selhalo."
Warning="Varování"
Question="Otázka"
OutOfMemory="Už není volná žadná virtuální pamět. Abyste předešli tomuto stavu, musíte uvolnit více místa na svém primárním hard disku.."
History="Historie"
Assert="Špatné potvrzení: %ls [Soubor:%ls] [Řada: %i]."
Debug="Kontrola potvrzení selhala: %ls [Soubor:%ls] [Řada: %i]."
LinkerExists="Odkaz pro "%ls" již existuje."
BinaryFormat="Soubor "%ls" obsahuje nerozpoznatelná data."
SerialSize="%ls: Neshoda sériové velikosti: Přijato %i, Očekáváno %i."
ExportIndex="Špatný export indexu %i/%i."
ImportIndex="Špatný import indexu %i/%i."
Password="Heslo nebylo rozpoznáno."
Exec="Neznámý příkaz."
BadProperty=""%ls": Nesprávné nebo chybějící přiřazení v "%ls"."
MissingIni="Chybějící .ini soubor: %ls."
NoTXTFile="Nemůže rozeznat (.txt) typ souboru "%ls"."

[General]
Product="Unreal"
Engine="Unreal Engine"
Copyright="Autorská práva 1998 Epic Games, Inc."
True="Ano"
False="Ne"
None="Nic"
Yes="Ano"
No="Ne"

Rest of the file (Unreal Tournament)

[Errors]
Unknown="Neznámá chyba"
Aborted="Přerušeno"
ExportOpen="Chyba přenosu %ls: soubor se nezdařil otevřít "%ls"."
ExportWrite="Chyba přenosu %ls: soubor se nedaří zapsat "%ls"."
FileNotFound="Soubor nenalezen "%ls"."
ObjectNotFound="Požadovaný objekt nenalezen "%ls %ls.%ls"."
PackageNotFound="Soubory nenalezny "%ls"."
PackageResolveFailed="Nelze zjistit název souboru."
FilenameToPackage="Nelze převést název souboru "%ls" na jiný."
Sandbox="Package "%ls" Není přístupný v tomto Sandboxu."
PackageVersion="Neshoda "%ls" verze souboru."
FailedLoad="Chyba načítání "%ls": %ls."
ConfigNotFound="Nelze nalézt "%ls" v konfiguraci souboru."
LoadClassMismatch="%ls nepatří do kategorie %ls.%ls."
NotDll=""%ls" není DLL soubor; nelze provést přenos "%ls"."
NotInDll="Nelze nalézt "%ls" v "%ls.dll"."
FailedLoadPackage="Chyba načítání souboru: %ls."
FailedLoadObject="Chyba načítání "%ls %ls.%ls": %ls."
TransientImport="Přechodný předmět nahrán: %ls."
FailedSavePrivate="Nelze uložit %ls: Graf s externím soukromým objektem je spojen %ls."
FailedImportPrivate="Nelze importovat vlastní předmět %ls %ls."
FailedCreate="%ls %ls nebyl nalezen pro tvorbu."
FailedImport="Nenalezeno %ls v souboru "%ls"."
FailedSaveFile="Paměťová chyba "%ls": %ls."
SaveWarning="Chyba při ukládání "%ls"."
NotPackaged="Předmět není v balíčku: %ls %ls."
NotWithin="Předmět %ls %ls vytvořený v %ls namísto %ls."
Abstract="Nemůže vytvořit předmět %ls: kategorie %ls je neexistující."
NoReplace="Nemůže nahradit %ls s %ls."
NoFindImport="Soubor nenalezen "%ls" pro přenos."
ReadFileFailed="Čtení souboru "%ls" při přenosu selhalo."
SeekFailed="Hledání selhalo."
OpenFailed="Nelze otevřít."
WriteFailed="Chyba při zápisu souboru."
ReadEof="Přečtěte si celý soubor až nakonec."
IniReadOnly="Soubor %ls je určen pouze pro čtení; změny nemohou být uloženy."
UrlFailed="Načítání URL selhalo."
Warning="Varování"
Question="Otázka"
OutOfMemory="Už není volná žadná virtuální pamět. Abyste předešli tomuto stavu, musíte uvolnit více místa na svém primárním hard disku.."
History="Historie"
Assert="Špatné potvrzení: %ls [Soubor:%ls] [Řada: %i]."
Debug="Kontrola potvrzení selhala: %ls [Soubor:%ls] [Řada: %i]."
LinkerExists="Odkaz pro "%ls" již existuje."
BinaryFormat="Soubor "%ls" obsahuje nerozpoznatelná data."
SerialSize="%ls: Neshoda sériové velikosti: Přijato %i, Očekáváno %i."
ExportIndex="Špatný export indexu %i/%i."
ImportIndex="Špatný import indexu %i/%i."
Password="Heslo nebylo rozpoznáno."
Exec="Neznámý příkaz."
BadProperty=""%ls": Nesprávné nebo chybějící přiřazení v "%ls"."
MisingIni="Chybějící .ini soubor: %ls."
ExportFail="(**)Error exporting %ls."
ExportNoData="(**)Did not find exportable data in object %ls."

[General]
Product="Unreal Tournament"
Engine="Unreal Engine"
Copyright="Autorská práva 1999 Epic Games, Inc."
True="Ano"
False="Ne"
None="Nic"
Yes="Ano"
No="Ne"

[SimpleCommandlet]
HelpCmd=Simple
HelpOneLiner="(**)Simple"
HelpUsage="(**)Simple"
Unreal Czech Localization
Shared files: ALAudio.cztCore.cztD3DDrv.cztD3D9Drv.cztEditor.cztEngine.cztGalaxy.cztGlideDrv.cztIpDrv.cztIpServer.cztMeTaLDrv.cztOpenGLDrv.cztSetup.cztSglDrv.cztSoftDrv.cztStartup.cztUBrowser.cztUMenu.cztUnrealEd.cztUnrealI.cztUnrealShare.cztUWindow.cztWindow.cztWinDrv.cztXDrv.cztXMesaGLDrv.cztXOpenGLDrv.czt
Unreal exclusives: SetupUnreal.cztSetupUnrealPatch.cztD3D8Drv.cztEFX.cztFMODAudioDrv.cztOGLDrv.cztOldOpenGLDrv.cztOldWeapons.cztScriptedAI.cztSDL2Drv.cztSwFMOD.cztUnreal.cztUnrealIntegrity.cztUnrealLinux.cztUnrealLinux.bin.cztUnrealOSX.cztUnrealOSX.bin.cztUnrealSDL2.cztUnrealSDL2.bin.cztUnrealXLinux.cztUnrealXLinux.bin.cztUWebAdmin.cztWebAdminHTML.czt
Assets: Bluff.cztCeremony.cztChizra.cztDark.cztDasaCellars.cztDasaPass.cztDCrater.cztDig.cztDKNightOp.cztDmAriza.cztDmBeyondTheSun.cztDmCurse.cztDmDeathFan.cztDmDeck16.cztDmElsinore.cztDmExar.cztDMfith.cztDmHealPod.cztDmMorbias.cztDmRadikus.cztDmRetrospective.cztDmRiot.cztDmTundra.cztDug.cztEndGame.cztExtremeBeg.cztExtremeCore.cztExtremeDark.cztExtremeDarkGen.cztExtremeDGen.cztExtremeEnd.cztExtremeGen.cztExtremeLab.cztFemale1Skins.cztFemale2Skins.cztGateway.cztHarobed.cztIsvDeck1.cztIsvKran32.cztIsvKran4.cztMale1Skins.cztMale2Skins.cztMale3Skins.cztNaliBoat.cztNaliC.cztNaliLord.cztNoork.cztNyleve.cztPassage.cztQueenEnd.cztRuins.cztSkTrooperSkins.cztSkyBase.cztSkyCaves.cztSkyTown.cztSpireVillage.cztTerraLift.cztTerraniux.cztTheSunspire.cztTrench.cztVeloraEnd.cztVortex2.czt
Return to Na Pali: UDSDemo.cztUPak.cztUPakFix.cztAbyss.cztCrashsite.cztCrashsite1.cztCrashsite2.cztDmAthena.cztDmDaybreak.cztDmHazard.cztDmStomp.cztDmSunSpeak.cztDmTerra.cztDuskFalls.cztEldora.cztEnd.cztFoundry.cztGlacena.cztGlathriel1.cztGlathriel2.cztInterIntro.cztInter1.cztInter2.cztInter3.cztInter4.cztInterCrashsite.cztInter5.cztInter6.cztInter7.cztInter8.cztInter9.cztInter10.cztInter11.cztInter12.cztInter13.cztInter14.cztIntro1.cztIntro2.cztNagomi.cztNagomiSun.cztNalic2.cztNevec.cztSpireLand.cztToxic.cztUGCredits.cztUpack.cztVelora.czt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.cztDM-Letting.cztDM-Loxi.cztDM-Mojo.cztDM-Shrapnel.cztDM-Twilight.czt
Division Mappack: DmBayC.cztDmCreek.cztDmDespair.cztDmEclipse.cztDmKrazy.cztDmLocke.cztDmMorbfanza.cztDmScruular.cztDmSplash.cztDmVilla.czt
Unreal Tournament Czech Localization
Shared files: ALAudio.cztCore.cztD3DDrv.cztD3D9Drv.cztEditor.cztEngine.cztGalaxy.cztGlideDrv.cztIpDrv.cztIpServer.cztMeTaLDrv.cztOpenGLDrv.cztSetup.cztSglDrv.cztSoftDrv.cztStartup.cztUBrowser.cztUMenu.cztUnrealEd.cztUnrealI.cztUnrealShare.cztUWindow.cztWindow.cztWinDrv.cztXDrv.cztXMesaGLDrv.cztXOpenGLDrv.czt
UT exclusives: Botpack.cztCluster.cztSDLDrv.cztSDLGLDrv.cztSDLSoftDrv.cztudemo.cztUnrealTournament.cztUTBrowser.cztUTMenu.cztUTServerAdmin.cztUWeb.czt
Assets: AS-Frigate.cztAS-Guardia.cztAS-HiSpeed.cztAS-Mazon.cztAS-Oceanfloor.cztAS-Overlord.cztAS-Rook.cztAS-Tutorial.cztBossSkins.cztCityIntro.cztCommandoSkins.cztCTF-Command.cztCTF-Coret.cztCTF-Dreary.cztCTF-EternalCave.cztCTF-Face.cztCTF-Gauntlet.cztCTF-LavaGiant.cztCTF-Niven.cztCTF-November.cztCTF-Tutorial.cztDM-Barricade.cztDM-Codex.cztDM-Conveyor.cztDM-Curse][.cztDM-Deck16][.cztDM-Fetid.cztDM-Fractal.cztDM-Gothic.cztDM-Grinder.cztDM-HyperBlast.cztDM-KGalleon.cztDM-Liandri.cztDM-Morbias][.cztDM-Morpheus.cztDM-Oblivion.cztDM-Peak.cztDM-Phobos.cztDM-Pressure.cztDM-Pyramid.cztDM-Stalwart.cztDM-StalwartXL.cztDM-Tempest.cztDM-Turbine.cztDM-Tutorial.cztDM-Zeto.cztDOM-Cinder.cztDOM-Condemned.cztDOM-Cryptic.cztDOM-Gearbolt.cztDOM-Ghardhen.cztDOM-Lament.cztDOM-Leadworks.cztDOM-MetalDream.cztDOM-Olden.cztDOM-Sesmar.cztDOM-Tutorial.cztEOL_Assault.cztEOL_Challenge.cztEOL_CTF.cztEOL_Deathmatch.cztEOL_Domination.cztEOL_Statues.cztFCommandoSkins.cztSGirlSkins.cztSoldierSkins.cztUTCredits.cztUT-Logo-Map.czt
GOTY Edition: de.cztmultimesh.cztrelics.cztrelicsbindings.czttcowmeshskins.czttnalimeshskins.czttskmskins.cztCTF-Cybrosis][.cztCTF-Darji16.cztCTF-Face][.cztCTF-HallOfGiants.cztCTF-High.cztCTF-Hydro16.cztCTF-Kosov.cztCTF-Noxion16.cztCTF-Nucleus.cztCTF-Orbital.cztDM-Agony.cztDM-ArcaneTemple.cztDM-Crane.cztDM-Cybrosis][.cztDM-HealPod][.cztDM-Malevolence.cztDM-Mojo][.cztDM-Shrapnel][.cztDM-SpaceNoxx.czt
Bonus Pack 4: skeletalchars.cztCTF-Beatitude.cztCTF-EpicBoy.cztCTF-Face-SE.cztCTF-Ratchet.cztDM-Bishop.cztDM-Closer.cztDM-Grit-TOURNEY.cztDM-Viridian-TOURNEY.cztDOM-Bullet.cztDOM-Cidom.cztDOM-Lament][.cztDOM-WolfsBay.czt
Rocket Arena: RocketArena.cztRocketArenaMultimesh.cztRA-Akuma.cztRA-Clawfist.cztRA-CliffyB.cztRA-DavidM.cztRA-DavidM2.cztRA-Ebolt.cztRA-GE][.cztRA-Heiko.cztRA-Inoxx.cztRA-OutWorld.cztRA-Shinigami.cztRA-Warren.cztRA-Qwerty.cztRA-Revolver.czt
Chaos UT: ChaosUT.cztChaosUTMiscMuts.cztChaosGames.cztChreks.cztChrekSkins.cztChrekvoicedozer.cztChrekvoicescout.cztCTF-CUT_ChaosCastle-pf.cztCTF-CUT_Horus.cztDM-CUT_Eclipse.cztDM-CUT_Proxyking.cztDM-CUT_SkullMoon.cztDM-CUT_StorageAlpha.cztDM-CUT_ThebellTolls.cztDM-CUT_WeaponsOfChaos.cztDM-CUT_WeaponsOfWar.cztUTChaosMap.cztKOTH_BaseStationTheta.czt