Engine.hut

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=Engine.Console,Class=Class,MetaClass=Engine.Console)

Object=(Name=Engine.ServerCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Preferences=(Caption="Haladó",Parent="Haladó Opciók")

Preferences=(Caption="Játék Motor Beállítások",Parent="Haladó",Class=Engine.GameEngine,Category=Settings,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Billentyűnevek",Parent="Haladó",Class=Engine.Input,Immediate=True,Category=Aliases)

Preferences=(Caption="Nyers Billentyűkötés",Parent="Haladó",Class=Engine.Input,Immediate=True,Category=RawKeys)

Preferences=(Caption="Meghajtók",Parent="Haladó Opciók",Class=Engine.Engine,Immediate=False,Category=Drivers)

Preferences=(Caption="Publikus Szerver Információk",Parent="Hálózat",Class=Engine.GameReplicationInfo,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Játék Beállítások",Parent="Haladó Opciók",Class=Engine.GameInfo,Immediate=True)


[Errors]

NetOpen=Hiba fájlnyitáskor

NetWrite=Hiba fájlba íráskor

NetRefused=A szerver megtagadta a '%s' küldését

NetClose=Hiba fájl zárásakor

NetSize=Fájlméret eltérés

NetMove=Hiba fájlmozgatáskor

NetInvalid=Elfogadott érvrénytelen fájl kérés

NoDownload=A '%s' csomag nem letölthető

DownloadFailed=A '%s' csomag letöltése meghiúsult: %s

RequestDenied=A szerver függőben lévő pályából kért fájlt: Megtagadva

ConnectionFailed=Csatlakozás meghiúsult

ChAllocate=Nem tudok csatornához jutni

NetAlready=Már hálózatban

NetListen=Fülelés meghiúsult: Nem áll rendelkezésre csatlakozókörnyezet

LoadEntry=Nem tudom betölteni a Bejáratot: %s

InvalidUrl=Helytelen URL: %s

InvalidLink=Helytelen Link: %s

FailedBrowse=A %s-re a belépés meghiúsult: %s

Listen=Fülelés meghiúsult: %s

AbortToEntry=Meghiúsult; visszatérés a Bejárathoz

ServerOpen=A szerverek nem tudják megnyitni a hálózati URL-eket

ServerListen=Dedikált szervert nem hallok: %s

Pending=Függőben lévő csatlakozás a '%s'-hez meghiúsult; %s

LoadPlayerClass=Játékos osztály betöltése meghiúsult

ServerOutdated=A szerver verziója elavult


[Progress]

CancelledConnect=Törölt Csatlakozási Kísérlet

RunningNet=%s: %s (%i játékos)

NetReceiving=Vétel '%s': %i/%i

NetReceiveOk=Sikeresen véve '%s'

NetSend=Küldés '%s'

NetSending=Küldés '%s': %i/%i

Connecting=Csatlakozás..

Listening=Fülelés kliensre...

Loading=Betöltés

Saving=Mentés

Paused=Szüneteltetve %s által

ReceiveFile=Vétel '%s' (F10 Mégsem)

ReceiveSize=Méret %iK, Teljesítve %3.1f%%

ConnectingText=Csatlakozás (F10 Mégsem):

ConnectingURL=unreal://%s/%s


[Console]

ClassCaption=Szabványos Unreal Konzol

LoadingMessage=BETO:LTE'S

SavingMessage=MENTE'S

ConnectingMessage=CSATLAKOZA'S

PausedMessage=SZU:NET

PrecachingMessage=PRECACHE-LE'S

ChatChannel=(DUMA)

TeamChannel=(CSAPAT)


[General]

Upgrade=A szerverre való belépéshez szükséged van a legutolsó ingyenes Unreal frissítésre az Epic's Web sitejáról:

UpgradeURL=http://www.unreal.com/upgrade

UpgradeQuestion=El akarod indítani a böngésződet, és rálépsz a frissítőlapra most?

Version=Verzió %i


[Menu]

HelpMessage=

MenuList=

LeftString=Bal

RightString=Jobb

CenterString=Közép

EnabledString=Engedve

DisabledString=Tiltva

HelpMessage[1]="Ez a menü még nincs beillesztve."

YesString=igen

NoString=nem


[Inventory]

PickupMessage=Felvettél valamit

M_Activated=" aktiválva"

M_Selected=" kiválasztva"

M_Deactivated=" kikapcsolva"

ItemArticle=egy


[WarpZoneInfo]

OtherSideURL=


[GameInfo]

SwitchLevelMessage=Pálya Váltás

DefaultPlayerName=Játékos

LeftMessage=" elhagyta a játékot."

FailedSpawnMessage=Meghiúsult a játékos objektum létrehozása

FailedPlaceMessage=Nem találok induló helyet (a pályának szüksége van egy 'PlayerStart' objektumra)

NameChangedMessage=A név megváltoztott:

EnteredMessage=" belépett a játékba."

GameName="Játék"

MaxedOutMessage=A szerver megtelt.

WrongPassword=Az általad begépel jelszó helytelen.

NeedPassword=Be kell gépelned a jelszót, hogy csatlakozhass a játékhoz.

FailedTeamMessage=Nem találok csapatot a játékos számára


[LevelInfo]

Title=Névtelen


[Weapon]

MessageNoAmmo=" nincs benne lőszer."

PickupMessage=Kaptál egy fegyvert

DeathMessage=%o megölte %k %w.

ItemName=Fegyver

DeathMessage[0]=%o megölte %k %w-re.

DeathMessage[1]=%o megölte %k %w-re.

DeathMessage[2]=%o megölte %k %w-re.

DeathMessage[3]=%o megölte %k %w-re.


[Counter]

CountMessage=Még %i van hátra...

CompleteMessage=Kész!


[Ammo]

PickupMessage=Felvettél némi lőszert.


[Pickup]

ExpireMessage=


[SpecialEvent]

DamageString=


[DamageType]

Name=megölve

AltName=megölve


[PlayerPawn]

QuickSaveString=Gyors Mentés

NoPauseMessage=A játék nem szüneteltethető

ViewingFrom=Jelenlegi nézet:

OwnCamera=saját kamera

FailedView=Meghiúsult nézetváltás.

CantChangeNameMsg=Nem változtathatod a nevedet egy globálisan beléptetett játék közben.


[Pawn]

NameArticle=" egy "


[Spectator]

MenuName=Nézelődő


[ServerCommandlet]

HelpCmd=szerver

HelpOneLiner=Hálózati játék szerver

HelpUsage=server pálya.unr[?game=játéktípus] [-opciók...] [parm=érték]...

HelpWebLink=http://unreal.epicgames.com/servertips.htm

HelpParm[0]=Napló

HelpDesc[0]=Generálandó naplófájl meghatározása

HelpParm[1]=MindenkiAdmin

HelpDesc[1]=Minden játékos kap adminisztrátori privilégiumokat