Toxic.hut

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title="Az öntöde határában"


[Counter0]

CountMessage="% van még hátra..."

CompleteMessage="A szivattyúk megsemmisültek! Vészkijáratok nyitva."


[TranslatorEvent2]

Message="A daru az alsó szinten található vezérlőteremből irányítható."


[TranslatorEvent6]

Message="Figyelem: Mindkét szivattyú együttes működtetése túlnyomásból eredő robbanáshoz vezethet!"


[TranslatorEvent3]

Message="FIGYELEM: A toxikus gőz szintje meghaladja az megengedett határérréket! Fegyverek csak fokozott óvatossággal használhatóak a tarydium melléktermékek közelében."


[TranslatorEvent5]

Message="FIGYELEM: A tarydium melléktermékek érintése csak megfelelő védőöltözetben megengedett!"

AltMessage="Teszt!"