UPakFix.czt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=UPakFix.UPakFix,Class=Class,MetaClass=Engine.Mutator,Description="NdNP Multiplayer Fix,Učiňte tak, aby Navrat do Na Pali fungoval správně v kooperativním režimu více hráčů.")