Nalic2.czt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo1]

Title=Útěk z Na Pali


[TranslatorEvent4]

Message=Proč zrovna já?


[TranslatorEvent7]

Message=LOG: J. Crable: Zkusil jsem jednomu domorodci podstrčit nefunkční baterku výměnou za jídlo, a on mě za trest proměnil v krávu. Dozvěděl jsem se, že na vrcholu pohoří Mon-ton Dew žije velekněz, který by mi mohl být schopen pomoci. Mé hledání začíná.


[TranslatorEvent1]

Message=LOG: D. Beck: Štěstí se obrátilo. Našli jsme tu nějakou pozemskou loď, odvlečenou do této horské pevnosti. Přes tu bránu se k ní nemůžeme dostat, ale místní obyvatelé tvrdí, že se dá otevřít z věže poblíž. Vypadá to, že se dostaneme domů.


[TranslatorEvent0]

Message=Řekli mi, že musím spěchat - démoni z oblohy objevili naše tajemství. Je tu ještě mnoho práce, ale čas mi utíká. Nicméně, budoucí světlo se odráží v mých očích. V dalším životě již jistě zvítězíme, ale pro tentokrát, všechno se blíží ke svému konci...


[TranslatorEvent2]

Message=LOG: M. Tetreault: Jakmile najdu ten spínač, co otevírá bránu, dostaneme se pryč z tohodle pekla. To bude úleva. A sakra, objevil se tu další z těch Skaarjských zmetků. Tak pojd ty sráči, nakopu ti prdel.


[TranslatorEvent6]

Message=Proč mě jen napíchli na tyto hroty? Co tím dokázali? Tohle místo mi působí příliš mnoho bolesti a nemyslím si, že by to od nich bylo nějak zvláště vtipné.


[TranslatorEvent3]

Message=Nastal můj čas a já se odeberu k věčnému spánku. Náš zápas s těmi démony stále trvá. Modlíme se, aby se vrátil náš spasitel, ale naše modlitby zůstavají nevyslyšeny. Toho utrpení už bylo příliš...


[TranslatorEvent5]

Message=Jak ses sem dostal?