Toxic.czt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[LevelInfo2]

Title=Pryč ze slévárny


[Counter0]

CountMessage=%i ještě zbývá.

CompleteMessage=Pumpy jsou zničeny! Nouzový východ je nyní otevřen.


[TranslatorEvent2]

Message=Jeřáb musí být zapnut ze spodní kontrolní místnosti.


[TranslatorEvent6]

Message=Varování: Zapnutí obou pump najednou může v důsledku velkého přetlaku způsobit výbuch zařízení!


[TranslatorEvent3]

Message=Varování: Nahromadění jedovatých par překračuje povolený limit. V blízkosti Tarydia si zajistěte svoje zbraně.


[TranslatorEvent5]

Message=Varování: Nedotýkejte se Tarydiových produktů, pokud nemáte svůj protichemický oblek.

AltMessage=Test!